Europa koopt gretig Amerikaanse kolen

2 Connecties

Onderwerpen

Milieu Kolen

Amerikaanse bedrijven gaan op grote schaal over tot schaliegas. En Europa neemt het overschot aan goedkope kolen graag over.

Deze constatering doet Gertjan Lankhorst, de CEO van GasTerra, in het jaarverslag. De cijfers over 2012 laten zien dat het goed gaat met de grootste handelsonderneming in aardgas van Nederland. Maar de positieve resultaten verhullen enigszins de ‘huidige onzekerheid’ op de Europese gasmarkt. In de VS is de gasproductie door middel van de winning van schaliegas de laatste tijd namelijk enorm gegroeid.

Dat zorgt ervoor dat Amerikaanse elektriciteitscentrales massaal overschakelen van van kolen naar gas. Het overschot aan kolen wordt voor een zacht prijsje naar Europa geëxporteerd, waardoor bij Europese elektriciteitscentrales precies het tegenovergestelde gebeurt; ze gaan massaal over naar energiewinning via kolen. 

Dat betekent niet alleen meer concurrentie voor GasTerra, maar het is ook slecht nieuws voor het milieu. Elektriciteitsopwekking via kolen is namelijk een stuk vervuilender dan met aardgas.

‘Europese energiebedrijven geven er de voorkeur aan hun gasgestookte centrales minimaal in te zetten of helemaal af te schakelen, omdat het economisch aantrekkelijker is kolen te stoken’, aldus het jaarverslag van Gas Terra.

'Aardgas is weliswaar net als kolen een fossiele brandstof, maar stoot per energie-eenheid veel minder CO2 uit. Het gevolg is dat het op dit continent moeilijker wordt de emissie van CO2 terug te dringen.’

Daar komt bij dat kolencentrales ook nog eens veel minder geld betalen voor de hoeveelheid CO2 die ze uitstoten. De prijs van emissierechten is de laatste anderhalf jaar met ongeveer tweederde gedaald. Om de dalende prijs van emissierechten een halt toe te roepen, heeft de milieucommissie van het Europees Parlement afgelopen week ingestemd met een voorstel om de komende tijd geen nieuwe emissierechten meer op de markt te brengen.

Ruben Munsterman
Ruben Munsterman heeft als fanatiek aanhanger van de zesjescultuur tijdens zijn studie journalistiek meer The Wall Street Jou...
Gevolgd door 11 leden