Volatiliteit

Indexbeleggen via ETF’s mag zich verheugen in grote belangstelling van beleggers vanwege de brede spreiding tegen lage kosten. Jan Dwarshuis maakt zich echter zorgen over de ETF’s op de volatiliteitsindex VIX, die voor een kettingreactie op de aandelenbeurzen zouden kunnen zorgen.

De groei van de financiële sector is niet te stuiten. De jaren 2007 en 2008 hebben pijnlijk duidelijk gemaakt wat er kan gebeuren als een grote bank in de problemen komt. Bijna tien jaar na de crisis die toen uitbrak, is er echter niet veel veranderd: de sector blijft groeien, net als het aantal schillen waaruit ze is opgebouwd. Intussen raken beleggers steeds verder verwijderd van de originele blauwdruk van beleggen, die ruim 400 jaar geleden in Amsterdam werd geïntroduceerd door de VOC.

Keer op keer is al gebleken dat alleen de originele vorm van beleggen standhoudt

Beleggers wordt al decennialang voorgehouden dat investeren continu aan verandering onderhevig is. Keer op keer is al gebleken dat alleen de originele vorm van beleggen standhoudt en dat de meeste afgeleide producten na verloop van tijd van het toneel verdwijnen. De schil die het verst van deze oervorm, deze kern verwijderd is, loopt daarbij het grootste risico als eerste gepeld te worden.

ETF’s

ETF’s (Exchange Traded Funds) zijn zo'n relatief jonge beleggingsvorm. De laatste jaren is er veel geld in geïnvesteerd, met name omdat ETF’s het mogelijk maken om tegen lage kosten breed gespreid te beleggen, wat het beleggingsrisico verkleint. Er zijn echter ook zorgen over de onderliggende waarde en liquiditeit van de desbetreffende ETF’s, en dat is terecht. Vaak wordt er liquiditeit beloofd, maar blijkt in de praktijk dat de spread tussen koop en verkoop kan oplopen tot 10 procent of meer. Het ‘goedkope’ beleggen in ETF's wordt dan opeens extreem duur.

In laboratoria van de financiële industrie heeft men ook ETF’s geïntroduceerd op basis van de VIX-index. De VIX meet de volatiliteit op de beurzen aan de hand van een simpele rekensom op basis van de onderliggende indices. De waarde die men aan de VIX verbindt is derhalve een wassen neus: loopt de VIX op, dan is het kwaad immers al geschied. Optiehandelaren maken handig gebruik van de VIX bij hun prijsstelling: opties worden (te) duur zodra u ze nodig heeft.

Kettingreactie

De ETF-handel om de VIX heen, de buitenste schil, zorgt voor een prijsstelling van de VIX die zich op zijn zachtst gezegd merkwaardig ontwikkelt. De handel wordt als het ware versterkt en zou zelfs voor een kettingreactie kunnen zorgen. Een logisch gevolg van de populariteit van het product is dat de handel in volatiliteit enorm gegroeid is. ETF’s kunnen meer aandelen creëren om aan de vraag van short selling te voldoen. Deze handel in volatiliteit heeft zonder enige twijfel zijn weerslag op de aandelenmarkten.

De handel wordt als het ware versterkt en zou zelfs voor een kettingreactie kunnen zorgen

De hamvraag is hoe de opgeblazen handel in op volatiliteit gebaseerde ETF’s uiteindelijk gaat aflopen. Vergelijkingen met 1987 kunnen snel gemaakt worden. Toen rolde iedereen over elkaar heen vanwege marginverplichtingen en uit de hand gelopen bevoorschottingen. Ditzelfde kan gebeuren met een VIX die zich niet gedraagt op basis van de markt, maar op basis van een buitenste schil die niets van doen heeft met het origineel. Bij de risk officer rinkelen vervolgens alarmbellen die op niets gebaseerd zijn. Het kwaad is dan echter al geschied.

Rest mij u een goed weekend te wensen.

Over de auteur

Jan Dwarshuis is senior asset manager bij Thirteen Asset Management AG, waar hij verantwoordelijk is voor het Thirteen Diversified Fund. Dwarshuis schrijft zijn columns op persoonlijke titel en wordt hier niet voor betaald. Ook betaalt hij niet voor het plaatsen van zijn columns. Professioneel houdt hij posities aan in grote Europese, Amerikaanse en Russische beursfondsen. De informatie in zijn columns is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees verder Inklappen
Jan Dwarshuis
Jan Dwarshuis
Als zelfstandig ondernemer is hij actief geweest in verschillende takken van sport. Tussentijds bleef hij op het terrein van...
Gevolgd door 35 leden