Joep van den Nieuwenhuyzen zegt tegen Follow the Money dat het vonnis voor zijn zaak ‘positief’ is. ‘Ik ben absoluut niet teleurgesteld, verre van zelfs’.

Afgelopen vrijdag was de voormalige bedrijvendokter in de rechtszaal in Rotterdam aanwezig toen de rechter uitspraak deed in de zaak tegen voormalig havendirecteur Willem Scholten. Deze werd veroordeeld 12 maanden gevangenisstraf, waarvan vier voorwaardelijk. Na de zitting spoedde Van den Nieuwenhuyzen zich weg zonder de pers te woord te staan. Follow the Money sprak wel met hem.

 
Bent u teleurgesteld in het vonnis van afgelopen vrijdag?
 
‘Teleurgesteld? Absoluut niet, verre van zelfs’.
 
Uw vriend moet 8 maanden de cel in, dat is geen aangenaam vooruitzicht.
 
‘Dat is het ook niet, maar het vonnis is voor mij bepaald niet onvoordelig. Maar als we de zogenaamde omkoping er nu even bij nemen: het gebruik van het appartement in Antwerpen. De rechtbank heeft dat als een ‘wederdienst’ heeft aangemerkt. Willem heeft in 1999 van dat appartement gebruik gemaakt, jaren voordat de garantiestelling door het Havenbedrijf werden afgegeven! Dat vindt de rechtbank ook, want ze erkent dat er geen causaal verband is tussen enerzijds het gebruik van het appartement en het later afgeven van die garantiestellingen. In werkelijkheid zit het nog anders. Willem heeft in 1999 – ik zat toen op Curaçao – anderhalf jaar lang aan de verbouwing van dat appartement gewerkt. Hij heeft er alles aan gedaan om het in orde te krijgen. Met mijn geld weliswaar, maar ik heb daar niets aan hoeven doen. Hij heeft daarvoor in ruil in totaal 14 weekeinden van dat appartement gebruik mogen maken. Hij heeft in die tijd keurig water gas en licht betaald, juist om de schijn van ‘omkoping’ te vermijden. Ik heb er dus beduidend meer aangehad dat hij daar heeft gezeten dan hijzelf. Ik heb dat appartement later voordelig kunnen verkopen met dank aan Willem en Willem heeft daar geen gulden van gekregen. Hij heeft dus eerder mij omgekocht!’ 
 
Dus u denkt dat op dat punt nog wel het een en ander op het vonnis valt af te dingen?
 
‘Inderdaad, op dit punt is het vonnis buitengewoon discutabel’.
 
Blijft staan dat het vonnis voor Scholten persoonlijk niet erg gunstig is
 
'Daar ben ik het dus niet mee eens. Op hoofdpunten heeft Willem namelijk gelijk gekregen. Die 1,2 miljoen euro die naar zijn rekening werd overgemaakt, dat heeft de rechtbank niet als smeergeld aangemerkt. Was het ook niet. Geen omkoping dus. De FIOD speelt daarbij overigens een zeer laffe rol. Ze wisten van de binnenkomende geldstroom, die 1,2 miljoen, maar ook van de uitgaande geldstroom. Dat hebben ze echter niet naar buiten gebracht. Zo creëer je dus onmiddellijk de sfeer van omkoping. Dat was het dus niet. Verder heeft de rechtbank geoordeeld dat Willem bevoegd was om de garanties af te geven en dat de overeenkomsten – in tegenstelling tot wat het OM beweerde – niet waren vervalst. Ik kan u zeggen dat ik over dit oordeel van de rechtbank bepaald niet teleurgesteld ben, voor mijn zaak is het positief. Als een partij teleurgesteld moet zijn met dit vonnis, dan zal het OM dat zijn.’ 
 
Maar uw vriend moet straks acht maanden de cel in.
 
‘Dat is nog maar de vraag. Ik weet niet wat Willem gaat doen, maar ik zou denken dat hij de beroepsmogelijkheid niet laat liggen. En dan nog: 8 maanden wordt 6 maanden, wordt 4 maanden, met de weekeinden vrij erbij, dat is nog steeds te veel, maar het is allemaal te overzien’. 
 
Scholten heeft gezegd dat hij het aan u heeft te danken dat hij in dit netelige parket verzeild is geraakt.
 
‘Ja, dat is ook zo. Als hij die garanties voor RDM niet had afgegeven, dan had dit allemaal niet plaats gevonden. Maar het is destijds weloverwogen gebeurd. Je besluit zoiets niet even op een zondagnamiddag. Maar als u wilt weten of ik nog met hem door een deur kan, dan is het antwoord; ja’.
 
En gaat u in uw eigen zaak nog steeds het OM alle hoeken van de rechtszaal laten zien?
 
‘Daar twijfel ik niet aan. Het punt is alleen dat ik nog steeds niet weet hoe de aanklacht tegen mij luidt. Ik heb van het OM te horen gekregen dat de conceptuele dagvaarding in een pre-conceptuele fase verkeert en om die reden kunnen ze die mij nog niet toesturen! Ze zijn er al 6 jaar mee bezig! Wat een enorme flauwekul. Ze hebben gewoon gewacht tot het vonnis van Scholten er lag. Ze zullen nu met deze uitspraak ongetwijfeld de aanklacht tegen mij gaan wijzigen. Ik ben er hoe dan ook niet voor bevreesd’.