Voor vertrouwen in banken is ander verdienmodel nodig

4 Connecties

Het vertrouwen van mensen in banken kan alleen worden teruggewonnen wanneer banken op een andere manier hun geld gaan verdienen, stelt René Frijters, oprichter van de nieuwe bank Knab.

Het vertrouwen in de bankensector lijkt een dieptepunt te hebben bereikt, recent weer versterkt door Libor-gate. De verbinding tussen de banken en de maatschappij is ver te zoeken. En nu - zo stelde het artikel ‘Vast aan de schandpaal’ in Het Financieele Dagblad van 7 december j.l. - is het volle besef hiervan doorgedrongen. De enige manier om het vertrouwen te herstellen is de bereidheid van banken om hun verdienmodel te veranderen; onafhankelijk advies te geven en de inkomsten van de bank niet afhankelijk te maken van de hoeveelheid verkochte producten.

Belang van de consument

Nederlandse bankbestuurders zouden zich grote zorgen maken over het eroderende maatschappelijke draagvlak. En terecht, maar aarding met de maatschappij is geen kwestie van de oude generatie vervangen door een nieuwe generatie. Het gaat erom de oude bank te vervangen door een nieuwe, waarbij verandering van het verdienmodel essentieel is. Banken moeten dienstverlener worden in plaats van slijter van financiële producten, waarbij de behoefte en het financiële belang van de consument centraal staan. En dat is in de praktijk nu nog lastig voor banken. Hun verdienmodel is gebaseerd op zoveel mogelijk producten, zoals hypotheken en beleggingen , aan rekeninghouders te verkopen. Daarbij zijn de kosten van sommige producten ondoorzichtig en is het product lang niet altijd in het belang van de consument.
'HET GAAT EROM DE OUDE BANK TE VERVANGEN DOOR EEN NIEUWE, WAARBIJ VERANDERING VAN HET VERDIENMODEL ESSENTIEEL IS.'
  Ter illustratie: een bank die hypotheken en beleggingsproducten aanbiedt, verdient geld aan beide producten. Het is in strijd met het verdienmodel van die bank om een klant te adviseren om (een deel van) zijn beleggingen te verkopen en met het geld dat daardoor vrijkomt, zijn hypotheek deels af te lossen. Dit zou goed in het voordeel van de klant kunnen zijn, maar het doet de bank aan beide kanten pijn. Enerzijds verdienen ze niet meer aan de beleggingen van de klant, anderzijds lopen ze inkomsten uit de hypotheek mis. Bij een ander verdienmodel, bijvoorbeeld een maandfee, zijn de inkomsten van de bank gegarandeerd of vast (of althans deels gegarandeerd) en kan met woord en daad in het belang van de klant worden geacteerd.

Loskoppelen

Koppel je als bank je verdienmodel meer los van de producten die je aanbiedt, dan kun je de klant veel beter adviseren wat het meest in zijn belang is. Daar is de klant bij gebaat. En voor de bank is het om het even, omdat de inkomsten niet uit de producten komen maar uit een vast bedrag per maand voor de gehele dienstverlening. Ongeacht de hoeveelheid en het type producten die een klant afneemt. Het simpelste voorbeeld waarin banken nog steeds niet in het belang van de klant handelen is de roodstand op de betaalrekening. Daar wordt immers op verdiend. Het is wél in het belang van de klant als de bank daar op wijst, en indien gewenst het negatieve saldo automatisch aanzuivert vanaf de spaarrekening van de klant. Ik geloof daarom dat handelen in het belang van de klant pas mogelijk is als het verdienmodel van een bank losstaat van de producten die worden verkocht. De Nederlandse banken dienen hier naartoe te groeien, willen zij het maatschappelijk draagvlak voor banken herstellen en weer verbinding met de maatschappij maken.   René Frijters is oprichter van online bank Knab