Voormalig directeur Renault beschuldigd van meineed.

Voormalig Renaultdealer Hans Udo werd op een ‘schofterige’ wijze door Renault onder druk gezet. Nu slaat hij terug

Het grote Renault spionage-gate lijkt een hoax. Drie topmanagers van de Franse autoproducent werden valselijk beschuldigd van het stelen en verkopen van bedrijfsgeheimen rond een nieuwe elektrische auto. In de Lage Landen heeft Renault ook un petit problème. Sinds vorige week wordt een voormalig verkoopdirecteur beschuldigd van meineed.

Schofterig
Vijf uur lang zat oud-Renaultdealer Hans Udo op het politiebureau van Den Bosch om aangifte te doen tegen de voormalige verkoopdirecteur Martin Hegeman van Renault Nederland. Het optreden van Hegeman, tegenwoordig directeur bij Mercedes Nederland, is volgens Udo de reden dat hij voor miljoenen euro’s schade heeft geleden.

 

Martin Hegeman


Udo verkocht duizend nieuwe auto's per jaar en moest in 2002 zijn bedrijf verkopen (zie kader). Niet aan de hoogste bieder, maar aan een door Renault aangewezen kandidaat. Vlak voordat Udo de stroef lopende onderhandelingen wilde hervatten werd door Renault zijn dealerschap opgezegd. ‘Als pressiemiddel om mij te bewegen om voor een laag bedrag mijn bedrijf te verkopen’, zegt Udo. Daarvoor maakte Hegeman voor de zekerheid een belrondje langs de banken, waar ook Udo zaken mee deed, om zijn actie kracht bij te zetten. Udo ging noodgedwongen akkoord met de verkoop tegen een prijs die veel lager was dan zijn bedrijf waard was. De autohandelaar vond dat hij door Renault op een ‘schofterige’ wijze onder druk was gezet en procedeerde jaren om die onrechtmatigheid boven water te krijgen. Vorig jaar sprak het Gerechtshof in Amsterdam zich uiteindelijk in zijn voordeel uit. Renault moet een schadevergoeding betalen. Die loopt volgens Udo in de miljoenen. ‘En dus moet ook daar weer over worden geprocedeerd’, zucht Udo vermoeid, maar strijdbaar.

No more mr. Nice Guy
Vorig jaar stond Hegeman in het Hof op de Amsterdamse Prinsengracht met zijn vingers omhoog om onder ede te vertellen of hij wist dat Udo in onderhandeling was toen hij Udo het dealerschap ontnam. Hij ontkende. Zijn beweringen werden door andere getuigen gelogenstraft. Dat had toen nog geen gevolgen. Udo, die niet langer mister nice guy speelt, besloot om de messen te slijpen. Vorig jaar liet hij al eens beslag leggen bij Renault Nederland, vorig week stapte hij naar de politie te stappen om aangifte te doen van de meineed van Martin Hegeman. Manon van der Roest van Mercedes laat weten dat haar baas Hegeman geen commentaar wil geven.Buigen of barsten
Autofabrikanten als Renault zijn al jaren bezig om het dealernetwerk
te verkleinen. Dat gaat al jaren onder de noemer dat het rendement per vestiging omhoog moet. Daar hebben de autofabrikanten echter zelf de controle over. Via de Europese regelgeving rond de selectieve distributie mogen automerken hun dealers allerlei hoge kwaliteitseisen opleggen. Ooit was de selectieve distributie bedoeld om de klant te beschermen zodat die ook vijf jaar na de aanschaf van zijn eerste Renault Clio, voor dat model nog deugdelijke service kon krijgen. In de praktijk blijkt deze wet door autofabrikanten - met name Renault - als wurgkoord te worden gebruikt. Veel dealers moesten de afgelopen jaren met lede ogen toezien dat Renault - met de wettelijke regels in de hand - steeds hogere eisen ging opleggen die ten koste gingen van de winstgevendheid van de autobedrijven. Het gevolg is dat mede onder invloed van deze praktijken vele autodealers de laatste jaren hun bedrijf failliet zagen gaan of voor zeer lage prijzen moesten verkopen. Veel van die autobedrijven werden opgekocht door de Stern Groep dat NIET (zoals hier eerder werd vermeld) de eigenaar is van Mercedes Nederland, de huidige werkgever van Martin Hegeman, maar uitsluitend een aantal dealers van Mercedes in bezit heeft.