Voormalig zeepondernemer Bob Ultee levert nu ook strijd met schoonfamilie

Met de ondergang van zijn zeepwinkelketen Sabon was Bob Ultee er nog niet, ook privé ging hij ten onder. 'Ik ben door mijn eigen schoonfamilie verkocht!'

Voor ondernemer Bob Ultee draaide het jaar 2012 uit op een ongekende catastrofe. De ellende begon vorig jaar mei toen hij zijn droom van een succesvol beursfonds - Brand Funding - in rook zag opgaan. Ultee stond op het punt om een keten van Applewinkels (I-Center) aan te kopen maar wist de koop niet rond te krijgen waarna het financiële kaartenhuis rond het beursfonds instortte en uiteindelijk ook zijn zeepbedrijf Sabon failliet ging. In plaats van een gedroomd papieren vermogen van rond de 130 miljoen euro, resteerde hem een een publieke vernedering en een zakelijke schuld van meer dan 20 miljoen. De 35-jarige Ultee dacht dat hij daarmee het dieptepunt in zijn leven wel had bereikt en was van plan de brokstukken van zijn bestaan bijeen te vegen en weer opnieuw te beginnen. Hij dacht verkeerd. In augustus raakte hij ook zijn vrouw, kind en resterende bezittingen - waaronder een Thaise villa - kwijt.
De totaal berooide Bob Ultee zegt nog steeds niet te kunnen bevatten wat hem het afgelopen half jaar precies is overkomen. Één ding staat voor hem echter vast: 'Ik ben door mijn eigen schoonfamilie verkocht!'.

Thaise villa

Ultee was medio juli samen met zijn vrouw Eveline naar Thailand vertrokken om daar in februari aangekochte villa af te bouwen en zo snel mogelijk weer te verkopen. Ultee had het huis voor 800 duizend euro aangekocht en volgens eigen zeggen nog eens 650 duizend euro aan aanbetalingen gedaan aan onder andere aannemers. Bij oplevering verwachtte de gevallen ondernemer het project voor ongeveer 2,7 miljoen euro van de hand te kunnen doen. Met dat geld wilde hij met zijn schuldeisers tot een akkoord komen. Verder beschikten hij en zijn vrouw nog over andere bezittingen - waaronder goud en juwelen - dat hij eveneens in wilde zetten om zijn schuldeisers te pacificeren. Met het resterende deel - Ultee spreekt van 'ruim 1 miljoen euro' - wilde hij een nieuw bestaan opbouwen.
De (vroegere) Thaise villa van Bob Ultee
Zijn nieuwe leven nam in augustus bij thuiskomst in het Brabantse Ulvenhout echter een radicaal andere wending. 'Mijn vrouw werd nog voordat we binnen waren door mijn schoonmoeder opgehaald. Mijn schoonouders woonden naast ons en we zagen elkaar veel. Mijn schoonvader John van Baardwijk was ook een vertrouwenspersoon die als fondsbeheerder nauw bij het beursfonds Sabon was betrokken. Ik had de man na zijn zakelijke faillissement in 2010 financieel zelfs volledig onderhouden. Ik had daarom geen enkel vermoeden dat ik mijn vrouw nooit meer terug zou zien. Ik liep vervolgens mijn huis binnen en zag onmiddellijk dat de schilderijen van de muren waren verdwenen, mijn computer was weg en ook de kluis met juwelen was leeg gehaald. Ik ben toen onmiddellijk naar mijn schoonouders gegaan. Daar bleken opeens de codes van het hek te zijn geherprogrammeerd, ik moest aanbellen. John opende vervolgens de voordeur iets en sprak me door een kier toe. "Sorry Bob", zei hij, "je hebt me door je faillissement in Breda reputatieschade bezorgd, met jouw wil ik niets meer te maken hebben. En als het aan mij ligt, zie jij Eveline en Roderick (de vrouw en zoon van Ultee, ES) ook nooit meer". Hij gooide daarna de deur dicht en vanaf dat moment begon de strijd'.

Troubleshooter Patric Roctus

De schoonouders van Ultee ontfermden zich over zijn vrouw en wensten niet langer direct met hem te communiceren. Van Baardwijk - de vroegere topman van bierbrouwerij Oranjeboom en voormalig directeur bij Detron en KPN - schoof vervolgens een nieuwe persoon naar voren, iemand die de belangen van zijn dochter zou behartigen: Patric Roctus. Roctus is iemand die volgens eigen zeggen juridische diensten verleent en voor mensen die zich in netelige situaties bevinden en als 'troubleshooter' zijn sporen heeft verdiend. Voor Ultee stapelden de problemen zich echter snel op.
Ultee had er alle belang bij om de villa in Thailand - die op naam van zijn vrouw stond - van de hand te doen. Het probleem was echter dat hij de verkoper - de Nederlander Ton Beekman - nog een bedrag van 250 duizend euro was verschuldigd. Ultee beschikte na zijn zakelijke echec echter niet meer over de benodigde contanten en had juwelen als onderpand gegeven. Om de kooptransactie af te ronden moest hij het resterende bedrag overmaken en daarover trad Ultee in contact met Beekman en ook Roctus. De onderhandelingen verliepen stroef. Eind oktober wendde Beekman zich af en liet weten dat de koop zou worden ontbonden. Ultee en zijn inmiddels aangeschoven adviseurs onderhandelden met Roctus door. Zonder enig resultaat, hoewel Ultee inmiddels een geldschieter had gevonden. In december 2012 kwam Ultee erachter dat zijn vrouw afstand had gedaan van de Thaise villa. Toch bleef Ultee geloven in een oplossing. 'Roctus gaf daartoe aanleiding,' zegt Ultee. 'Hij bleef zeggen dat er mogelijkheden waren om tot een deal te komen'.

Dossier Ultee

De hoop op een positieve uitkomst wordt de bodem ingeslagen als Ultee begin maart een dossier in handen krijgt geschoven van een kantoorgenoot van Patric Roctus. Deze heeft talrijke documenten van Roctus gekopieerd waaruit blijkt dat er van een vooropgezet plan sprake is geweest om Ultee van zijn bezittingen te strippen en waaruit ook zou blijken dat schoonvader John van Baardwijk daarbij een centrale rol heeft gespeeld.
'Bob is genaaid in de meest extreme vorm die denkbaar is', zegt Bob Reiche, adviseur van Ultee en kenner van het dossier. 'Hij is door zijn eigen schoonfamilie besodemieterd, alle bewijzen daarvoor zijn in onze handen'.
Ultee deed op 11 maart aangifte bij de Amsterdamse politie tegen zijn schoonvader John van Baardwijk (o.a. chantage en oplichting), en Patric Roctus (o.a. chantage, afpersing, smaad, oplichting).
Screenshot van klein deel van de aangifte (in het bezit van Follow the Money)
Patric Roctus laat weten niet onder de indruk te zijn van de aangifte. 'Justitie werkt langzaam maar gedegen, ik vertrouw daarop', zegt Roctus. 'Maar meneer Ultee moet wel oppassen. Nu heeft hij een verhaal bedacht om de aandacht af te leiden, maar hij heeft zijn vrouw opgelicht en dat komt nog wel eens aan de orde. Hij heeft ook gerommeld met aandelen en ik heb dat ook bij de AFM en de FIOD gemeld.'
John van Baardwijk zegt 'niets' van een aangifte te weten. 'Hij gaat z'n gang maar. Bob is een briljante man, maar hij is ook de reden dat het mis is gegaan. Hij is op hol geslagen en zijn waanwereld wordt steeds groter.'
Van Baardwijk zegt zich verder nergens mee te bemoeien. 'Ik adviseer alleen mijn dochter. Ze heeft een onpartijdige adviseur in de arm genomen, de heer Roctus. De eerste zeepwinkel van Sabon werd ooit nog door Roctus gefinancierd. Toen kregen Bob en Roctus ruzie.'
Op de vraag hoe Roctus dan nog onpartijdig kan zijn wil Van Baardwijk niet meer antwoorden. 'Ik beëindig dit gesprek'.
Ultee laat weten nog 'nooit van zijn leven' met Patric Roctus in zaken te zijn geweest. 'Ik heb werkelijk geen idee wat Van Baardwijk bezielt. Hoe is het mogelijk dan mijn eigen schoonfamilie mij dit aandoet. Op het moment dat je in de goot komt te liggen, steken ze geen helpende hand toe, maar trekken ze je volledig uit elkaar. En het ergste is dat mijn eigen vrouw, de persoon waar ik achtenhalf jaar mee samen was en een kind mee heb, eraan meedoet!'
...
Lees op Follow the Money ook het artikel 'Geert Schaaij gaat short op Bob Ultee' en het artikel 'Bob Ultee: "het had zo mooi kunnen zijn..."'