Weer vraagtekens bij handtekening oud-partner KPMG

4 Connecties

Relaties

ballast nedam dockwise

Organisaties

KPMG

Werkvelden

Accountancy

KPMG ligt opnieuw onder vuur. Ditmaal vanwege een dubieuze jaarrekeningcontrole van ex-partner Jack van Rooijen, die ook verdachte is in de omkopingszaak rondom Ballast Nedam.

Jack van Rooijen, een van drie oud-partners van KPMG die verdacht wordt van het verdoezelen van steekpenningen bij Ballast Nedam, is opnieuw in opspraak geraakt. De Telegraaf meldt vandaag dat Philip Adkins, de voormalige topman van het Rotterdamse scheepvaartbedrijf Fairstar, een kort geding heeft aangespannen tegen KPMG. In 2012 werd Fairstar overgenomen door Dockwise. Pas na de overname ontdekte Dockwise dat Fairstar een al geplaatste bestelling van een schip ter waarde van 80 miljoen euro bewust buiten de boeken had gehouden. Dockwise moest vervolgens voor deze kosten opdraaien. Dockwise houdt Fairstar-topman Adkins verantwoordelijk  en bereidt een claim voor. Maar volgens Adkins was KPMG  op de hoogte van deze miljoenenorder en had het jaarverslag over 2011 daarom nooit goedgekeurd mogen worden. Jack van Rooijen was de accountant van Fairstar. Na de overname trok Van Rooijen zijn goedkeuringsverklaring over het jaarverslag in, iets dat volgens Adkins gebeurde onder druk van Dockwise dat haar relatie met KPMG dreigde op te zeggen als de verklaring niet werd ingetrokken.

Strafrechtelijk onderzoek naar partners

Van Rooijen is momenteel al betrokken in een strafrechtelijk onderzoek naar drie voormalige KPMG-partners die mogelijk een rol hebben gespeeld in de fraude rondom het verdoezelen van steekpenningen bij Ballast Nedam. KMPG trof op 30 december 2013 een schikking met het Openbaar Ministerie ter waarde van 7 miljoen euro. Het accountantskantoor zou meegeholpen hebben met het boekhoudkundig verhullen van de betalingen aan buitenlandse agenten door Ballast Nedam. Follow the Money sprak onlangs met Van Rooijen, die sinds oktober vorig jaar met pensioen is, over de fraude bij Ballast Nedam. De accountant vindt niet dat hij onjuist heeft opgetreden. ‘Ik heb conform de destijds geldende regelgeving gehandeld. Ik sta daar ook nog steeds volledig achter.' Van Rooijen verwees in het gesprek met Follow the Money ook naar een bericht van 26 november 2013 in de Telegraaf waarin gesteld wordt dat Van Rooijen in 2003 juist door de top van KPMG zou zijn aangesteld om bij Ballast Nedam de boel op te ruimen. Volgens de oud-partner is ‘de berichtgeving in de Telegraaf in lijn is met wat er gebeurd is' en suggereert daarmee dat de top van KPMG al ruim tien jaar op de hoogte is van de malversaties bij Ballast Nedam. Fairstar-topman Philip Adkins probeert via de rechter alle correspondentie van KPMG over het onderwerp te krijgen. Begin februari zal de rechtbank hierover uitspraak doen en zal er waarschijnlijk meer duidelijkheid zijn over de rol van Van Rooijen in deze zaak.