Het vrijblijvende gel*l van Euro-critici

Het opheffen van de euro zal volgens columnist Robin Fransman leiden tot een ontregeling van de economie die het omvallen van Lehman doet verbleken. Hij verzoekt euro-critici om een financiële bijsluiter bij hun alternatieve voorstellen te presenteren.

Verschillende commentatoren pleiten de laatste tijd voor het afschaffen van de Euro. Het opmerkelijke is dat ze dat als oplossing brengen, terwijl de schade die daarmee ontstaat, onbenoemd wordt gelaten. Of het nou om een Neuro/Zeuro oplossing gaat of iedereen terug naar zijn eigen munt; het afschaffen of uiteenvallen van de Euro zal tot een ontregeling van de economie leiden die het omvallen van Lehman in de schaduw stelt. En die schade is het grootst voor de Kern: juist Duitsland en Nederland zouden de grootste schade lijden als de euro uiteen valt. In ieder geval kun je vergeten dat het verdwijnen van de Euro planmatig, voorbereid en in alle rust en openheid verloopt. Alleen de aankondiging al van een ‘beheerste herschikking van de samenstelling van de leden van de monetaire unie’ zou tot grote paniek op de financiële markten leiden, niemand zal meer internationaal geld durven uitlenen of grensoverschrijdende contracten durven aangaan in euro’s. De internationale handel binnen de Eurozone stokt onmiddellijk. Bedrijven die bijvoorbeeld exporteren naar Zuid-Europa zullen alleen nog in dollars betaald willen worden, of in Duitse staatsobligaties. Een no-go dus.

Jarenlange onzekerheid

Als de Euro uiteenvalt dan zal dat komen als een dief in de nacht. Het is 2015 en een groot land, Spanje of wellicht Italië, brengt op vrijdagavond een bericht uit. Alle tegoeden, vorderingen, contracten en schulden van dat land en diens ingezetenen worden één op één geconverteerd van Euro’s naar Peseta’s of Lires per 12 uur die avond. Aangekondigd wordt dat de valutahandel in die nieuwe munt per maandag zal beginnen. U mag raden wat de koers van die munt en de achtergebleven Euro gaat doen. Euro omhoog, Peseta en Lire omlaag. Alle vorderingen van Nederlandse exporteurs op Spaanse en Italiaanse ondernemingen en burgers worden in één keer minder waard. De bezittingen van Nederlandse pensioenfondsen, verzekeraars en banken in die landen ook. En de concurrentiepositie van Nederland ten opzichte van Spanje en Italië wordt in één keer verslechterd. Idem voor Duitsland. Pensioenfondsen weer in onderdekking, banken in problemen, ondernemingen gaan failliet. Andersom worden de bezittingen en vorderingen van Spanjaarden en Italianen in Duitsland en Nederland veel meer waard. Advocaten uit alle landen gaan steggelen over in welke valuta schulden gesetteld moeten worden. Jarenlange onzekerheid. Fijn vooruitzicht?
Het afschaffen of uiteenvallen van de Euro zal tot een ontregeling van de economie leiden die het omvallen van Lehman in de schaduw stelt
Ik zou dit geen waarschijnlijk scenario willen noemen, maar ook zeker niet ondenkbaar. De asymmetrische interne devaluatie waar Duitsland en Nederland de periferie toe dwingen, leidt daar tot schulddeflatie. Zowel de staatsschuld als de private schulden in Spanje worden alleen maar hoger ten opzichte van de lonen en het inkomen. Dat maakt een eigen munt daar steeds aantrekkelijker, het is dé manier om de schulden weg te infleren. Zodra Spanje een begrotingsevenwicht bereikt (2015?) en een betalingsbalansoverschot (nu al) wordt het een haalbare optie. De enige manier om die optie minder aantrekkelijk te maken is schuldkwijtschelding, dus een transferunie, of een hogere inflatie in Duitsland en Nederland accepteren. Maar je kunt er natuurlijk ook op gokken dat de Spanjaarden schulddeflatie blijven accepteren. In ieder geval, afschaffen Euro kost meer dan die paar centen die we in EFSF en ESM hebben gestopt. Mag ik de Euro-critici vragen bij het volgende voorstel tot afschaffen Euro een financiële bijsluiter bij te voegen?   Robin Fransman is bereikbaar op Twitter via: @RF_HFC