Vrijheid en veiligheid EU zijn belangrijker dan geld

Het rommelt steeds harder aan de grenzen van de EU en het Schengenverdrag staat onder druk, ziet columnist Jan Dwarshuis. Laten we niet zo onverantwoordelijk zijn grensland Griekenland los te laten om een paar centen.

Op 14 juni 1985 werd het Verdrag van Schengen ondertekend, hetgeen vrij verkeer van personen mogelijk moest maken. België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Nederland waren de grondleggers van deze eerste onderlinge overeenkomst. Inmiddels zijn er maar liefst 26 landen lid van het Verdrag van Schengen, waaronder ook niet EU-landen zoals bijvoorbeeld Zwitserland en Liechtenstein. Het Verdrag van Schengen is zonder enige twijfel een groot succes, maar staat 30 jaar na dato wel onder druk.

Fort Europa

Aan de randen van de Europese Unie rommelt het al enige tijd. Het Verdrag van Schengen heeft van de EU een onneembare vesting gemaakt en dat leidt tot extra spanningen. De Italiaanse premier Renzi is woedend en dreigt vluchtelingen in zijn land van tijdelijke reispapieren te voorzien, zodat ze onbelemmerd Europa in kunnen reizen. Brussel wil slechts 24.000 vluchtelingen uit Italië over de EU verdelen en laat vervolgens Italië met het leeuwendeel van de vluchtelingen zitten. En dan te bedenken dat er aan deze vluchtelingenstroom voorlopig geen einde komt. Om maar te zwijgen over de illegale vluchtelingenstroom die Spanje al vele jaren teistert.

Grenscontroles

Noemenswaardig is dat verscherpte grenscontroles tijdens de laatste G7 vergadering in Schloss Elmau te Krün in Duitsland tot grimmige resultaten hebben geleid. De teller stond aan het einde van de G7 vergadering op maar liefst 150 misdrijven, 60 arrestatiebevelen en 8.600 schendingen met betrekking tot verblijfsvergunningen. De conclusie is dat criminelen een loopje nemen met het Verdrag van Schengen en zich zo vrij als een vogel wanen in het immense vrijgegeven gebied.

Geloofwaardigheid

Ironisch genoeg heeft President Obama van de VS tijdens de G7-vergadering zijn geloofwaardigheid verloren om aan een stabiel en veilig Europa te werken. Immers, Europese regeringsleiders proberen u op de mouw te spelden dat de EU veilig is vanwege de unie en haar
De euro: een munt die geen munt is, maar een overeenkomst
munt die geen munt is, maar een overeenkomst. Vreemd genoeg hebben zij niet in de gaten dat – volgens Dr. Helen Caldicott, winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede in 1985 – de buitenlandse politiek van Obama met name in het Oekraïneconflict als ongeloofwaardig, gevaarlijk en provocatief te bestempelen is.

Soft

Europa lijkt aan de vooravond te staan van een stap terug in de geschiedenis. Aan de randen van de EU wordt het er niet stabieler op en daarnaast vergeet het Europese machtsblok een gedeelte van haar geschiedenis aangaande de bevrijding medio 1945.
Obama probeert een conflict uit te lokken met Rusland op Europees grondgebied
Ondertussen probeert Obama een conflict uit te lokken met Rusland op Europees grondgebied. De huidige Europese leiders realiseren zich kennelijk niet dat Poetin door de Russen wel eens te soft bevonden kan worden. Hoe dan ook; vrijheid en veiligheid zijn veel belangrijker dan geld; over enige tijd valt waarschijnlijk het kwartje dat afstempelen van de Griekse staatsschuld een wijs besluit is in het huidige tijdsgewricht. Het Verdrag van Schengen heeft de afgelopen drie decennia geweldig werk geleverd, maar is – helaas – niet langer vanzelfsprekend. Rest mij u een goed weekend te wensen.   Jan Dwarshuis is senior asset manager bij Thirteen Asset Management AG, waar hij verantwoordelijk is voor het Thirteen Diversified Fund. Dwarshuis schrijft zijn columns op persoonlijke titel en wordt hier niet voor betaald. Ook betaalt hij niet voor het plaatsen van zijn columns. Professioneel houdt hij posities aan in grote Europese, Amerikaanse en Russische beursfondsen. De informatie in zijn columns is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Op het moment van schrijven heeft hij geen positie in bovengenoemde aandelen en is ook niet voornemens dat de komende 72 uur te doen.