De woekerpolisaffaire is waarschijnlijk het grootste financiële schandaal uit de Nederlandse geschiedenis. Decennia lang werden miljoenen burgers willens en wetens door (levens)verzekeraars misleid en benadeeld met zogenoemde beleggingsverzekeringen die we sinds 2006 beter kennen als woekerpolissen. Journalisten Jan Hein Strop en Eric Smit volgen de woekerpolisaffaire al vanaf het moment dat die uitbrak. In 2011 publiceerde Smit met de tot inkeer gekomen tussenpersoon René Graafsma het zelfhulpboek Woekerpolis, hoe kom ik er vanaf? Het boek diende in 2011 als 'lesmateriaal' voor Kamerleden, maar die toonden zich niet de beste leerlingen. Graafsma en Smit riepen eind 2011 in een open brief in de Volkskrant de Kamer nog op om in actie te komen, maar dat mocht niet baten, de politiek wendde het hoofd af. De lobby van de verzekeraars en DNB had en heeft veel invloed in Den Haag. Het ministerie van Financiën heeft in deze kwestie vooral oog voor de belangen van de internationaal opererende verzekeraars, niet voor de belangen van burgers. De ellende met de beleggingsverzekeringen werd in 1994 al door experts voorzien. De overheid greep niet in en twintig jaar later - en vele tientallen miljarden euro aan schade verder - bevindt de inhoudelijke kennis van onze volksvertegenwoordigers zich nog steeds op een bedroevend laag niveau en laten zij zich nog steeds leiden door de belangen van de financiële sector.

Hoewel de wereld om ons heen al jaren verschijnselen van woekerpolisvermoeidheid vertoont, zal Follow the Money deze affaire blijven volgen.

28 artikelen

Vuur woekerpolisaffaire laait verder op

Steeds meer mensen melden zich aan voor massaclaims, verzekeraars komen hun beloften niet na, een petitie van slachtoffers en Tros Radar wijdt vanavond wederom een uitzending aan woekerpolissen.

De motor van de woekerpolisaffaire begint weer op toeren te komen. Belangenbehartiger ConsumentenClaim wint dagelijks aan kracht om de strijd aan te gaan tegelijkertijd laten verzekeraars het na om hun beloften na te komen.

In oktober 2010 en januari 2011 vormden uitspraken ( zie hier en hier) van respectievelijk het Commissie van Beroep van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) en de Haarlemse rechtbank de brandstof om het vuur van de woekerpolisaffaire weer op te laaien.

Na uitzendingen van Tros Radar en Vara's Kassa kreeg ook de politiek weer de aandrang om in beweging te komen. Dat leidde op voorstel van kamerlid Elly Blanksma (CDA) op 9 maart tot hoorzittingen in de Tweede Kamer met vertegenwoordigers van consumenten, de verzekeraars en de toezichthouders.

Afgelopen week maakte belangenbehartiger ConsumentenClaim bekend dat het inmiddels 25 duizend aanmeldingen binnen heeft van woekerpolisslachtoffers die met name afkomstig zijn van de consumentenstichtingen Verliespolis en Woeker Polis Claim.

Brand New samenwerking en loze beloften
Veel van de aanmeldingen zijn volgens ConsumentenClaim afkomstig van de falende stichtingen Verliespolis en Woeker Polis Claim afkomstig te zijn. ConsumentenClaim profileerde zich nadrukkelijk toen de Haarlemse rechtbank afgelopen januari het baanbrekende vonnis velde inzake de woekerpoliszaak van de Wageningse hoogleraar Bernd Van der Meulen tegen het huidige ASR Verzekeringen. ConsumentenClaim kondigde toen kort daarna massaclaims aan tegen ASR dat voor 100 procent eigendom is van de Nederlandse Staat.

Datzelfde ASR kwam vorige week overigens opvallend in het nieuws toen bekend wed gemaakt dat de staatsverzekeraar een samenwerking aangaat voor pensioenproducten met Brand New Day, de brutale uitdager van de woekerende verzekeraars.

Verzekeraars blijken intussen niet in staat om hun woord na te komen door woekerpolissen "geruisloos" of "kostenloos" over te sluiten naar goedkopere bankspaarproducten. Dit ondanks herhaalde beloften van met name Delta Lloyd. Dagblad De Pers inventariseerde de bereidwilligheid van een aantal verzekeraars en ook banken en kwam tot pijnlijke conclusies.

Petitie
Twee actieve woekerpolisslachtoffers - Paul Crommentuyn en Martin van Rossum - hebben het initiatief genomen om een online petitie op te stellen om verzekeraars te bewegen een "dekkende" schadevergoeding te betalen aan mensen die zo ongelukkig zijn om in het bezit van een woekerpolis te zijn. Crommentuyn was degene die in oktober dankzij een voordelige uitspraak van de Commissie van Beroep van het KiFiD vrijwel volledig voor de schade van zijn woekerpolis werd gecompenseerd. Van Rossum heeft een woekerproduct van ABN Amro en is ook een procedure bij het KiFiD begonnen. Crommentuyn en Van Rossum zijn het gedraai van verzekeraars zat. "De gedupeerden vinden dat de verzekeraars de consumenten op grote schaal hebben geschaad met giftige polissen." Volgens de opstellers van de petitie gaan de tussenpersonen niet vrijuit.

Ze eisen verder dat er een onafhankelijke klachtenofficier komt die klachtdossiers zal behartigen, dat maatregelen tegen bankiersbonussen ook voor bestuursleden van verzekeraars met woekerproducten zou moeten gelden, dat toekomstige producten door de AFM worden getoetst en dat er sancties komen tegen wanbeleid van consumentenstichtingen. Hoewel de haalbaarheid van het eisenpakket gering lijkt, zijn Crommentuyn en Van Rossum vastbesloten om hun strijd voor een betere schaderegeling tot een goed einde te brengen.

Vanavond besteedt ook Tros Radar weer een uitzending aan de woekerpolisaffaire. Antoinette Hertsenberg zal onder andere de advocaten Adri Kranenenburg (bekend van de Falconzaak) en Hendrik-Jan Bos (bekend van vele zaken tegen verzekeraars) bevragen over de mogelijkheden van rechtszaken tegen verzekeraars.

 

 

Madame Hertsenberg, de uivindster van het woord "woekerpolis".