Waardevol advies

De adviezen van vermogensbeheerders leveren geen extra rendement op, constateert Marc Vijver.

Asset managers analyseren zich de hele dag een ongeluk. Zo ontdekken ze vroegtijdig trends en handelen of adviseren hierop. Met hun eigen voorspellingen proberen zij zo “de markt” (ofwel de benchmark) te verslaan. Ook veel particuliere beleggers volgen deze adviezen op. Bureau Alpha Research maakt maandelijks een rapportage op basis van informatie van een aantal (asset managers van) fondshuizen. Maar hoeveel zin heeft het om al deze adviezen op te volgen?  

Goed of slecht advies?

Maandelijks wordt specifiek gevraagd naar ieders mening over de Verenigde Staten, Europa, Japan, opkomende landen en de Pacific regio. De managers stellen een ranglijst op en geven aan of de regio over- of onderwogen moet worden in de beleggingsportefeuille. Hieronder staan de niet al te rooskleurige resultaten. Om de adviezen te kunnen beoordelen is voor elke regio een index (benchmark) geselecteerd. Dit zijn achtereenvolgens de S&P500 (VS), Euro Stoxx50 (Europa), Nikkei (Japan), MSCI Emerging Markets Index (opkomende landen) en de MSCI Pacific excl. Japan (Pacific regio). In onderstaande tabel staat de volgorde (ranking) per regio van de asset managers voorafgaand aan een maand. De daadwerkelijk behaalde prestatie in de daaropvolgende maand staat ernaast weergegeven.   vijver1   Uit de afbeelding blijkt dat in de zes bekeken maanden de laagst gewaardeerde regio geen enkele keer ook daadwerkelijk het slechtste presteert. Sterker nog, het komt vier van de zes (!) keer voor dat de laagst gewaardeerde regio juist het beste presteert! Verder komt de laagst gewaardeerde regio één keer als tweede en één keer als derde uit de bus. Bij de regio’s waarvan asset managers de hoogste verwachting hadden komt het geen enkele keer voor dat de visie uitkomt en de beste prestatie wordt neergezet. Andersom komt het wel drie keer voor dat deze regio het slechtste presteert. In onderstaande tabel staan de adviezen voor beleggers weergegeven. De adviezen bestaan uit overwegen (+), onderwegen (-) of neutraal (+/-).   vijver2   Opvallend is hier dat er veel meer adviezen worden gegeven om regio’s te overwegen dan adviezen om regio’s te mijden. De analisten zijn dus per saldo steeds positief, hetgeen natuurlijk heel menselijk is. Elke maand is er slechts één advies tot onderwegen van een bepaalde regio. Wat verder opvalt is dat de asset managers redelijk standvastig zijn. Een gegeven advies wordt niet snel herzien. Ook dit is vanuit het menselijk gedrag te verklaren; fouten toegeven is nu eenmaal lastig. Over zowel de Verenigde Staten als opkomende markten zijn de asset managers zes maanden op rij positief. Dit terwijl de opkomende markten vier van de zes maanden de hekkensluiter was en twee keer de op een na slechtste prestatie leverde. Van Japan hadden de asset managers lage verwachtingen aan het begin van het jaar. Maar nadat Japan drie maanden op rij de best presterende regio was, werd het advies herzien. De beleggers die naar de adviezen volgen hadden toen al wel een koersstijging van 20% gemist. Waren de asset managers aan het begin van het jaar nog neutraal over Europa, vanaf april is het advies negatief geworden. Na deze aanpassing waren de resultaten ten opzichte van de andere regio’s juist goed. In april presteerde de Euro Stoxx 50 als een na beste, in mei als beste en in juni waren er twee indices beter, maar ook twee minder goed.  

Wat te doen?

Het volgen van de adviezen van asset managers levert u geen extra rendement op. Sterker nog, het kost u - nog los van de kosten die de transacties met zich meebrengen - meestal veel geld. Bij de adviezen worden beslissingen voor de toekomst blijkbaar genomen op basis van het (recente) verleden. Hierdoor komen veel adviezen als mosterd na de maaltijd. Het geven van adviezen of opstellen van lijstjes met favoriete aandelen/regio’s is natuurlijk wel heel leuk. Net zoals het gokken op een uitslag van een voetbalwedstrijd leuk kan zijn. Maar ik zou toch mijn kaarten eerder op voetbal voorspellen zetten. Daar heb je namelijk echt wat aan het recente verleden. Laat niemand op de beurs “gokken” met uw vermogen, ook al lijken ze nog zo slim. Zoek voor het grootste deel van uw vermogen gewoon een stabiele oplossing met weinig onderhoud. Als u het leuk vindt om de beurs en alle adviezen te volgen, doe dit dan zelf, met maximaal 25% van uw vermogen. U gaat toch ook niet met uw hele (pensioen)vermogen naar het casino?   Marc Vijver is oprichter en directeur van The Index People vermogensbeheer, dat concurreert met traditionele vermogensbeheerders en private banks