Waarom de Fransen een zwakkere euro gaan afdwingen

‘Europa, dat is Frankrijk en Duitsland; de rest is garnituur.' Deze uitspraak van Charles de Gaulle klinkt volgens gastcolumnist Bruno de Haas weer door in Frankrijk. En Fransen die de regie grijpen, zullen het monetaire beleid gaan beïnvloeden.

Een paar dagen voor de politieke aardverschuiving bij de Franse verkiezing voor het Europees Parlement riep oud-president Nicolas Sarkozy op tot de creatie van een grote Frans-Duitse economische zone. Op het oog was dit een doorzichtige, en naar wij nu weten vergeefse poging om zijn rechts-conservatieve UMP te laten winnen van het anti-Europese Front National, maar er steekt meer achter. Sarkozy’s uitspraak dat binnen de eurozone geen sprake kan zijn van gelijke rechten voor kleine landen toonde de ware aard van het Europese eenheidsproject. Vergeet idealistische vergezichten over Europese samenwerking, de Europese Unie dient volgens Frankrijk in de eerste plaats de belangen te behartigen van de grootste lidstaten, Frankrijk voorop.

De rest is garnituur

Sarkozy staat daarmee in een lange traditie. In de jaren zestig zei de Franse president Charles de Gaulle: ‘Europa, dat is Frankrijk en Duitsland; de rest is garnituur.’ Helaas voor Frankrijk is het land in economisch opzicht geen partij meer voor Duitsland, wat het lastig maakt om in politiek opzicht gelijkwaardig te blijven. Langzaam maar zeker glijdt Frankrijk af naar de status van garnituur, iets wat Sarkozy wil voorkomen door af te spreken dat Frankrijk voortaan samen met Duitsland de dienst uitmaakt in de eurozone. Na de afgetekende overwinning van het Front National bij de Franse verkiezing voor het Europees Parlement zullen de gevestigde Franse partijen, naast Sarkozy’s UMP is dat de aangeslagen socialistische partij van president François Hollande, zich tot het uiterste inspannen om hun bevolking te laten zien dat Frankrijk het voor het zeggen heeft in Europa. Immers, de overwinning van het Front National is vooral te danken aan het gevoel van steeds meer Fransen dat zij hun lot niet meer in eigen hand hebben. Om te voorkomen dat Marine Le Pen hoge ogen gooit bij de presidentsverkiezing in 2017 zal Hollande moeten bewijzen dat Europa doet wat Frankrijk wil in plaats van andersom.
Om te voorkomen dat Marine Le Pen hoge ogen gooit bij de presidentsverkiezing zal Hollande moeten bewijzen dat Europa doet wat Frankrijk wil in plaats van andersom
Dit zal gevolgen hebben op financiële markten, in de eerste plaats op de valutamarkt. In de aanloop naar de Europese verkiezing heeft de Franse regering duidelijk gemaakt dat Frankrijk behoefte heeft aan een goedkopere euro om groei te bereiken. Bovendien hebben Franse ministers erop gewezen dat de regeringen in de eurozone uiteindelijk over de wisselkoers gaan, niet de Europese Centrale Bank (ECB). Volgens het Europese verdrag kan de Eurogroep inderdaad een richtsnoer vaststellen voor de wisselkoers. Als de Eurogroep bijvoorbeeld aangeeft dat de euro tegenover de dollar moet dalen, dan zal de ECB die opdracht moeten uitvoeren. Dat kan door interventies op de valutamarkt of door het monetaire beleid radicaal te versoepelen. Zodra dat gebeurt, geven de centrale bankiers de controle over het monetaire beleid over aan de Europese ministers van Financiën. Wie ooit in het sprookje geloofde dat de ECB onafhankelijk is, mag nu wakker worden.

Verruiming monetaire beleid

Door eerst te dreigen, gunde de Franse regering de ECB tijd om zogenaamd uit eigen beweging, zonder een dienstopdracht, aan de Franse wens te voldoen. Niemand snapte dat beter dan de Italiaanse ECB-president Mario Draghi. Vandaar dat Draghi heeft laten doorschermen dat de ECB op 5 juni zal overgaan tot een verdere verruiming van het monetaire beleid. Niet toevallig noemde hij daarvoor als reden de sterke euro die de inflatie in de eurozone heeft getemperd. Wat de uitslag van de Franse presidentsverkiezing in 2017 wordt, weet ik niet. Hoe dan ook verwacht ik dat de euro tegen die tijd een stuk minder waard zal zijn dan nu. Vive la France. **** Bruno de Haas is beleggingsstrateeg bij een pensioenfonds en schrijver van het onlangs verschenen boek “Laat de leeuw niet in zijn hempie staan – waarom de euro ons zal opbreken”.