Premier Mark Rutte feliciteert Henry Keizer met zijn benoeming tot partijvoorzitter van de VVD.

Over de schimmige deal die voormalig VVD-voorzitter Henry Keizer (1960-2019) miljonair maakte. Lees meer

Voormalig VVD-partijvoorzitter Henry Keizer werd in 2012 voor een schijntje mede-eigenaar van een florerend miljoenenbedrijf. Met drie partners nam hij de aandelen over van de Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie, waaraan hij zelf als ‘gecommitteerd adviseur’ verbonden was. Ook andere VVD-prominenten, onder wie Loek Hermans, speelden een bedenkelijke rol bij deze transactie, waarmee de vereniging en haar leden voor tientallen miljoenen euro werden benadeeld.

Het spitwerk van FTM leidde tot Keizers vertrek als partijvoorzitter. In mei 2018 deed de FIOD onder leiding van het OM invallen bij de Facultatieve en vier betrokkenen. Bij Keizer persoonlijk werd voor 20 miljoen beslag gelegd. 

Keizer overleed op 5 oktober 2019. Hij werd 58 jaar. Met ingang van 7 oktober draagt dit dossier daarom niet langer zijn naam meer, maar heet het ‘De Facultatieve’.

44 artikelen

Premier Mark Rutte feliciteert Henry Keizer met zijn benoeming tot partijvoorzitter van de VVD. © ANP / Jerry Lampen

Waarom de verklaring van Henry Keizer niet klopt

6 Connecties

Relaties

persbericht

Personen

Henry Keizer Loek Hermans Anne-Wil Duthler

Organisaties

VVD EY
81 Bijdragen

Naar aanleiding van onze publicaties over VVD-voorzitter Henry Keizer, stuurde hij een verklaring naar de media. Omdat er zoveel feitelijke onjuistheden in staan, voelen we ons genoodzaakt te reageren.

Verklaring Henry Keizer naar aanleiding van publicatie Follow the Money (dd 22 april 2017):

Ik baal ontzettend van dit artikel. We zouden dinsdag een gesprek hebben met Follow the Money om uitleg te geven over de financiële zaken waar zij vragen over hebben. Ik begrijp niet waarom Follow the Money hier niet op gewacht heeft.’

FTM: We snappen dat Henry Keizer baalt. We doorzagen de wijze waarop hij voor een schijntje in het bezit kwam van een miljoenenbedrijf. Daarover hebben we hem maar liefst vier keer uitgebreid aan de tand gevoeld. Keizer bleef daarin zijn onjuiste verklaringen voor zijn plotse rijkdom herhalen.

Vrijdagavond — de avond voor de publicatie van ons eerste artikel — hebben we Henry Keizer laten weten dat we dinsdag graag op bezoek zouden komen om bij die gelegenheid ook eens met zijn financiële man te spreken, maar dat we de dag erop al wel tot publicatie zouden overgaan.

Zaterdag sms’te Keizer het volgende: ‘De manier waarop jullie het stuk hebben geschreven, geeft volgens mij afdoende antwoord op de vraag of een gesprek dinsdag zin heeft’.

Uitspraken van Keizer over zijn ‘100 procent schone geweten’ noteerden wij al menigmaal

Keizer: ‘Er heeft inderdaad een overname door het zittende management plaatsgevonden. Mijn collega's en ik hebben een 100% schoon geweten over deze overname. We hebben alles nauwkeurig volgens de regels laten verlopen en zijn zorgvuldig naar iedereen geweest.’

FTM: Dat alle regels keurig zijn gevolgd, mag ten zeerste worden betwijfeld. Een aantoonbaar gevolg van de verkoop is dat een vereniging voor minimaal 19 miljoen euro werd benadeeld. De boekhoudkundige registratie van de transactie werd volledig overzien door accountant Marcel de Kimpe van EY, die zowel de jaarrekeningen van de Vereniging als de B.V. Beheermaatschappij ‘de Facultatieve’ (het verkochte bedrijf) als de jaarrekening van de koper (de Facultatieve Groep) controleerde.

De Kimpe zag dus dat aan de ene kant — bij de Vereniging — een bezit voor veel te weinig geld werd verkocht en noteerde bij de B.V. van Keizer keurig een transactievoordeel van 19 miljoen euro (de zogeheten ‘negatieve goodwill’). Vast staat dat de deponering regels in de jaren 2008 t/m 2012 helemaal niet keurig zijn gevolgd en de jaarrekeningen geen van allen voldoen aan de standaarden en richtlijnen die op de verschillende entiteiten van toepassing zijn. De vele vragen die deze handelingen opleverden, stuurden we vrijdag naar de directie van EY.

Uitspraken van Keizer over zijn ‘100 procent schone geweten’ noteerden wij ook al menigmaal en namen wij ter kennisgeving aan.

Keizer: ‘Het artikel stelt dat de waarde van het bedrijf veel hoger zou zijn dan het door het management betaalde bedrag. Ook zouden wij maar een klein gedeelte van dit bedrag betaald hebben. Dat is gewoon absoluut onjuist.’

Follow the Money is niets ‘voor het gemak vergeten’

FTM: Keizer poneert deze stelling zonder er ook maar een snipper bewijs voor aan te leveren. Uit de feiten die uit het jaarverslag van zijn eigen onderneming zijn te halen, blijkt zonneklaar hoezeer hij het mis heeft.

Keizer: ‘De waardebepaling heeft op basis van drie onafhankelijke accountantsrapporten plaatsgevonden en het overnamebedrag is door het management opgebracht en gefinancierd. Follow the Money vergeet voor het gemak ook maar even dat de onderneming zwaar extern gefinancierd was en dat heeft natuurlijk ook invloed op de waarde van het bedrijf. Die schuld hebben de nieuwe eigenaren wel meegenomen bij de overname.’

FTM: Follow the Money is niets ‘voor het gemak vergeten’. We hebben de verschillende jaarrekeningen uitgebreid bestudeerd en onze bevindingen gecontroleerd bij een aantal experts. Dat waren naast de jaarrekeningen van het bedrijf van Keizer (de Facultatieve Groep), ook die van de vennootschap die werd verkocht (B.V. Beheermaatschappij ‘de Facultatieve’) en die van de Koninklijke Vereniging zelf.

Keizer blijft bij herhaling zeggen dat schulden invloed op de waarde van het bedrijf hebben. In wezen klopt die uitspraak; die klopt namelijk altijd. Tegenover schulden staan echter ook weer bezittingen. De bezittingen minus de schulden wordt de ‘nettovermogenswaarde’ genoemd.

Die nettovermogenswaarde wordt door accountant Marcel de Kimpe van EY in 2012 op pagina 33 van de jaarrekening van de Facultatieve Groep op 34.120.408 euro becijferd. Daar valt geen speld tussen te krijgen, tenzij De Kimpe een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven. Bovendien zijn de door Keizer gememoreerde hoge schulden binnen onderneming eind 2015 bijna geheel afgelost. Wij wachten dan ook met spanning op de jaarrekening over 2016.

De suggestie van Keizer dat de waarde van zijn bedrijf door schulden veel minder zou zijn, is feitelijk onjuist

Onafhankelijk analist Roel Gooskens kwam daarnaast met een waardering van de onderneming van ongeveer 60 miljoen euro. Bij die berekeningen is rekening gehouden met de zogenaamde ‘hoge schulden’ van de vennootschap. Deze waardering is gebaseerd op de waardering van sectorgenoten, het kas genererend vermogen van de activiteiten en de stille reserves in het onroerend goed binnen de onderneming.

Conclusie: de suggestie van Keizer dat de waarde van het bedrijf B.V. Beheermaatschappij ‘de Facultatieve’ door de schulden/externe financiering veel minder waard zou zijn, is feitelijk onjuist. Dat zal iedere accountant kunnen bevestigen.

Tot slot: we hebben bij herhaling om de door Keizer genoemde rapporten van ‘onafhankelijke accountants’ gevraagd. Hetzelfde geldt voor de notulen van de bestuursvergaderingen waarin de transactie werd afgehamerd. Keizer weigert die rapporten en notulen vrij te geven. Wij blijven nieuwsgierig naar de inhoud ervan. Uit die stukken zal namelijk duidelijk worden met welke argumenten Keizer het bestuur van de Vereniging heeft weten te overtuigen om het bedrijf voor een schijntje aan hem over te dragen — en in hoeverre daar een onvolledige of zelfs valse voorstelling van zaken wordt gegeven. De rapporten zullen ongetwijfeld ook invloed hebben op een eventuele vervolging van Keizer en zijn zakenpartners, evenals de commissarissen die aan het bedrijf waren verbonden — te weten VVD’ers Loek Hermans en Anne-Wil Duthler - en de accountant Marcel de Kimpe van EY.