Waarom het IBAN rekeningnummer anders moet

5 Connecties

De invoering van de IBAN komt het gebruiksgemak van de consument niet ten goede. René Frijters geeft een aanzet tot verbetering van het nieuwe Europese rekeningnummersysteem.

De invoering van het IBAN-rekeningnummer is op 1 augustus een feit. Bij overschrijvingen word je er al mee geconfronteerd, al bieden de meeste banken nog een ‘converter’ aan die het oude nummer automatisch converteert naar het IBAN-nummer. Helaas wordt automatisch converteren op termijn verboden en zitten we dus vast aan een lang nummer. Een nummer dat ook nummerportabiliteit - het meenemen van je rekeningnummer naar een andere bank - in de weg staat. Want het rekeningnummer blijft bank gebonden en is niet van de klant. Waarom maken we het niet eenvoudiger en vervangen we het rekeningnummer niet door het BSN-nummer? Je hebt dan bij alle financiële instellingen slechts één nummer met de aanvulling van de bankcode. Het formaat van het rekeningnummer blijft het IBAN-formaat en ziet eruit als: <NL><2 cijferig nummer><4 letterige Bank-Code> <BSN-Nummer>.
Persoonlijk word ik gek van al die rekeningnummers en gemak dient de mens.
Als klant zou ik dat echt super vinden. Persoonlijk word ik gek van al die rekeningnummers en gemak dient de mens. Maar het gebruik van het BSN-nummer biedt nog meer voordelen. 1) De bestrijding van criminaliteit en fraude. Belangrijk voor ons hele financiële systeem is dat we criminelen buiten de deur houden. Dat kost de maatschappij veel geld en voorkomen is beter dan genezen. Via de Gemeentelijke Basis Administratie kunnen we met het BSN-nummer controleren of iemand die een dienst aanvraagt, wel bestaat. Hiermee wordt het criminelen een stuk lastiger gemaakt en wordt fraude aan de bron tegengegaan. 2) Overkoepeld inzicht door data-integratie. Financiële instellingen moeten de klant voorop stellen en stoppen met het denken in het afzetten van zoveel mogelijk producten. Om de klant voorop te stellen moeten gegevens uit verschillende bronnen kunnen integreren, want de consument shopt producten en diensten niet bij één financiële instelling, maar bij meerdere. De integratie van gegevens betreft vermogensgegevens, schulden, pensioenen, verzekeringen, et cetera. Als de wet toestaat dat financiële instellingen het BSN-nummer mogen vastleggen en gebruiken, wordt data-integratie eenvoudiger en kunnen banken klanten beter van dienst zijn. Nu de overheid en werkgevers zich steeds minder verzorgend opstellen, is het onze maatschappelijke en morele plicht als bank om overkoepeld inzicht en overzicht te bieden. 3) Zorgplicht. Als laatste de zorgplicht, onze plicht als financiële instellingen om klanten goed te informeren en producten en diensten aan te bieden die passend zijn bij het financieel profiel van de klant. Ook hierbij is uitwisseling en integratie van gegevens vaak een obstakel. Des te beter we tot deze uitwisseling en integratie in staat zijn, des te beter we de zorgplicht kunnen invullen. 4) Nummerportabiliteit. Is met het gebruik van het BSN-nummer als rekeningnummer het probleem van nummerportabiliteit opgelost? Nee, helaas niet, want de bankcode is onderdeel van je rekeningnummer. Maar het probleem zal psychologisch wel kleiner worden, want het is dan nog maar vier cijfers groot. Ik praat over een psychologisch probleem , want wat is in dit digitale tijdperk nog de waarde van een rekeningnummer. Daarnaast kennen we een uitstekende OverstapService waarin alle banken in Nederland samenwerken om het overstappen naar een andere bank zonder rompslomp te laten geschieden. * * * Door René Frijters, oprichter van KNAB
Gastauteur
Gastauteur
FTM.nl biedt opiniemakers de gelegenheid om – op uitnodiging – een bijdrage aan maatschappelijke discussies te leveren.
Gevolgd door 395 leden