Waarom Nederlanders ondanks de crisis toch zo gelukkig zijn [graphics]

3 Connecties

Relaties

Crisis geluk

Werkvelden

Economie
3 Bijdragen

Nederland behoort tot de vier gelukkigste landen ter wereld, zo bleek onlangs uit het 'World Happiness Report'. Hoe kan het dat Nederlanders zo gelukkig blijven ondanks de almaar voortjakkerende crisis?

Crisis. Veel mensen kunnen het woord niet meer horen. Dalende woningprijzen zorgen voor onrust bij mensen, de werkloosheid blijft oplopen en de groei blijft in Nederland in tegenstelling tot de rest van Europa almaar uit. Al die ontij lijkt vooralsnog weinig invloed te hebben op het geluk dat mensen ervaren. Het CBS constateert al jaren dat Nederlanders gemiddeld gezien erg gelukkig zijn. Opvallend genoeg zijn mensen tevreden over hun eigen leven, maar maken ze zich zorgen over het geluk van anderen en de ontwikkeling van Nederland in het algemeen. Hoogopgeleiden zijn over het algemeen gelukkiger dan laagopgeleide mensen. Internationaal gezien komt Nederland al jaren voor in de top vijf van gelukkigste landen ter wereld. Zo ook in het onlangs uitgekomen 'World Happiness Report 2013' van de VN. Het rapport werd samengesteld door de vermaarde politicologen John Helliwell en Richard Layard en econoom Jeffrey Sachs. Meestal wordt in onderzoek naar geluk van mensen alleen gekeken naar wat mensen zelf van hun leven vinden. Er wordt dan bijvoorbeeld gevraagd: 'Alles bij elkaar genomen, hoe tevreden bent u dan met uw leven?'. In dit onderzoek combineren de heren zelfratings van mensen over hoe gelukkig ze zijn, met data over onder andere de gemiddelde levensverwachting in een land, de mate van corruptie en de vrijheid die mensen hebben om te doen wat ze zelf willen doen.   Ranglijst landen op basis geluk Nederland is in het onderzoek terug te vinden op de vierde plaats, achter Denemarken, Noorwegen en Zwitserland. Nederland staat in de ranglijst ook ruim boven onze buren. België komt op de 21ste plek, net voor het Verenigd Koninkrijk. En het in deze tijd door velen bewonderde droomland Duitsland zijn de mensen aanzienlijk minder gelukkig dan in Nederland. De Verenigde Staten is terug te vinden op de 17de plek. Allemaal landen waar het economisch beter gaat dan in Nederland. Hoe komt dat?  

Geluk zeer beperkt afhankelijk van inkomen

Economische voorspoed zorgt slechts in zeer beperkte mate voor geluk, met name in ontwikkelde landen. Mensen die een inkomen hebben waarvan ze kunnen rondkomen, zullen bij een inkomensstijging slechts een zeer beperkte stijging van hun geluk ervaren. Uit onderzoek van onder andere de geluksprofessor Richard Layard blijkt dat inkomen een kleine factor is in het ervaren geluk van mensen. Het welzijn wordt veel meer bepaald door ‘de ervaren tevredenheid met de financiële positie’ dan door de hoogte van het inkomen zelf. Kort gezegd worden mensen ongelukkiger als ze binnen hun eigen omgeving tot de armsten behoren. Het effect is relatief echter klein, het wel of niet gehuwd zijn is voor het welzijn meer dan twee keer zo belangrijk als de financiële situatie. Van veel grotere invloed is het hebben van werk. Werkloosheid zorgt voor een grote teruggang in het welzijn en dit effect is ook blijvend voor zolang men werkloos blijft. Werk is vooral belangrijk voor het geluk van mensen, omdat ze het gevoel nuttig te zijn als ze werken. Het inkomensverlies door werkloosheid is van veel minder belang voor het geluksgevoel van mensen. Maar de belangrijkste factoren die het geluk van mensen bepalen zijn niet financieel. Het hebben van goede familiebetrekkingen, een brede sociale omgeving, een goede gezondheid en  de ervaring van persoonlijke vrijheid is veel belangrijker voor het geluk van mensen. Ook het hebben van een stabiele relatie draagt bij aan het geluk.  

Geluk verschilt erg per regio

Bovenstaande factoren zijn bepalend voor het geluk dat een individu ervaart. Het gemiddelde welzijn van burgers in landen kan verder worden beinvloedt door de plaatselijke situatie. Mensen zijn gemiddeld gelukkiger in democratische landen met weinig corruptie. De westerse landen zijn over het algemeen relatief gelukkig. Uit onderzoek blijkt dat landen met een stijgend inkomen, zoals in sommige ontwikkelingslanden, het geluk wel degelijk toeneemt. Soms is dat echter niet het geval. Dat kan bijvoorbeeld te maken hebben met zeer hoge corruptie in een land, het ontbreken van een functionerende rechtsstaat en democratie. Deze factoren kunnen voor hoge onzekerheid bij mensen zorgen, dat weer leidt tot lager geluk.  Desondanks is er in Afrika, waar het gemiddeld geluk van landen erg laag is, wel een stijging van het gemiddelde geluk te zien. Landen met dalend en stijgend geluk
Bron: World Happiness Report 2013 VN

 

Vergelijk Nederland met andere landen

Dat geluk lang niet altijd samenghangt met het inkomen, blijkt bijvoorbeeld uit het realatief hoge geluk in Latijns-Amerikaanse landen die relatief vrij arm zijn. Door wetenschappers is hier al lang geprobeerd een verklaring voor te vinden. Volgens sommigen zou het aan het mooiere weer liggen, anderen wijzen naar de 'manana, manana'-cultuur. Geen van deze verklaringen is vooralsnog overtuigend. Maar het blijft fascinerend om over na te denken. In onderstaande interactieve tool van het internationale project Why Poverty  is goed te zien hoe mensen in sommige arme landen soms verrassend gelukkig zijn. Of waar men heel arm is en toch heel oud wordt (Cuba).  Kijk hoe Nederland het doet in vergelijking tot andere landen in de wereld. (even doorklikken in het begin, animatie komt wat traag op gang)    

 

Hans Rosling laat zien hoe levensverwachting omhoog schoot

Ook zeer de moeite waard zijn de interactieve graphics over armoede en alles wat daarmee samenhangt van de befaamde Zweedse professor Hans Rosling. De bekendste laat zien hoe de levensverwachting omhoog spoot vanaf de industriele revolutie. Bekijk de  interactieve versie hier

Levensverwachting stijgt bij hoger inkomen Levensverwachting stijgt bij hoger inkomen

Rosling kan het zelf het best uitleggen. Kijk hier hoe hij dat voor de BBC doet.