Follow the Money toont al jaren belangstelling voor de schimmige handel en wandel van Peter Paul de Vries. De Vries verkreeg zijn bekendheid en reputatie ooit als directeur van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB). Toen streed hij onder andere voor transparantie en deugdelijk bestuur. Als oprichter, ceo en grootaandeelhouder van het beursfonds Value8 doet hij echter alles wat hij vroeger te vuur en te zwaard zou hebben bestreden.
Sinds 3 mei is er commotie ontstaan rondom het beursfonds Value8. Vanaf dat moment besteedt de onafhankelijke analist Roel Gooskens voor Follow the Money aandacht aan alle beursgenoteerde belangen van Value8. Wat hij aantreft oogt niet best.
Een beursdrama in wording.

32 artikelen

© ANP / Koen van Weel

Waarom treedt de AFM niet op tegen Value8?

Roel Gooskens verbaast zich over toezichthouder AFM en schrijft een open brief aan voorzitter Merel van Vroonhoven. Directe aanleiding is het vrolijke verhaaltje van Value8-bestuursvoorzitter Peter Paul de Vries dat onlangs verscheen in het Algemeen Dagblad, waarin hij de gang van zaken binnen het bedrijf onder de noemer ‘tegenwind’ samenvat.

Geachte mevrouw Van Vroonhoven, beste Merel,

Onlangs bezocht ik uw persconferentie naar aanleiding van het jaarverslag van de AFM. Het was een wat matte bedoeling. Zelf verkeer ik nog in verwondering over uw inkomen van 231 duizend euro, dat beduidend hoger ligt dan de Balkenendenorm. Daar zal ongetwijfeld een reden voor zijn: mogelijk is die reden uw slagkracht en inzet om Nederland beter te maken. Uw AFM, zo schrijft u namelijk op website, maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland. Gek genoeg heb ik daar de nodige zorgen over. Leest u even mee?

Value8 overtreedt de wet

Het werk voor een toezichthouder is het houden van toezicht. De AFM moet toezien dat de wetten en regels zoals die gelden voor ondernemingen die opereren in financiële markten worden nageleefd. Tot mijn verbazing blijkt dat deze regels/wetten niet voor iedereen gelden.

Value8 heeft nog steeds geen door een accountant goedgekeurde jaarrekening gepubliceerd

Ik zou het graag even over zo’n uitzondering willen hebben; het beursgenoteerde Value8. Afgelopen weekeinde verscheen in het Algemeen Dagblad een artikel waarin de bestuursvoorzitter van dat bedrijf — de bekende Peter Paul de Vries — vertelt dat hij ‘transparant en integer’ zijn werk doet. Daar heb ik al enige tijd mijn twijfels over. Sinds mei 2016 uit ik stevige inhoudelijke kritiek op de informatieverschaffing van De Vries, dat zal u niet zijn ontgaan.

Met die informatieverschaffing loopt het nog steeds lekker niet bij Value8. De aanleiding voor het vraaggesprek met De Vries in AD is het feit dat Value8 geen gecontroleerde jaarrekening heeft gepubliceerd en dat is niet zoals het hoort. De Vries wuift het allemaal weg onder de noemer ‘tegenwind’, maar er is hier meer aan de hand. Beursgenoteerde bedrijven moeten binnen 4 maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening publiceren. Deze jaarrekening dient vervolgens binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar worden goedgekeurd op een algemene vergadering van aandeelhouders die uiterlijk 42 dagen van te voren via een publiekelijke oproep is aangekondigd. Dit zal u allemaal bekend in de oren klinken.

U zou ook moeten weten dat Value8 op dit moment nog steeds geen door een accountant goedgekeurde jaarrekening heeft gepubliceerd. Hiermee is Value8 in overtreding. Omdat de jaarrekening niet beschikbaar is, kan er ook geen rechtsgeldige aandeelhoudersvergadering worden uitgeschreven, zodat Value8 ook hier flink tekort schiet.

Dat er een vergadering is aangekondigd voor 28 juni is om die reden niets minder dan een farce: deze vergadering kan geen doorgang vinden, omdat er 42 dagen voor deze vergadering geen jaarrekening beschikbaar was. Als de vergadering wel doorgaat is het geen formele algemene vergadering voor aandeelhouders maar een informatieve bijeenkomst, zoals Value8 die een jaar geleden hield na aanleiding van publicaties op FTM.

Dat er een vergadering is aangekondigd, is niets minder dan een farce

Ook de bedrijven FNG en Headfirstsource overtreden de wet. Bij deze twee aan Value8 gerelateerde bedrijven is namelijk óók nog geen jaarrekening gepubliceerd. FNG verwacht eventueel in juli een aandeelhoudersvergadering te kunnen houden en is daarmee officieel in overtreding. Wanneer hier precies aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden is onbekend en daarmee overschrijdt ook dit bedrijf wettelijke grenzen.

De vraag: waarom treedt de AFM niet op?

Het is mij niet duidelijk waarom de AFM niet optreedt bij een dusdanig duidelijke overtreding van de wet. Mogelijk is dit het gevolg van...ik denk hier even hardop:

  • Peter Paul de Vries de AFM om uitstel heeft gevraagd. De wet voorziet hier echter niet in. Uit geen een van de publicaties van Value8 cs blijkt dat ze officieel uitstel hebben gekregen;
  • De AFM bang is om in te grijpen, omdat blaaskaak De Vries met schadeclaims zou kunnen komen. Een toezichthouder die bang is heeft echter geen bestaansrecht;
  • De AFM achter de schermen opereert. De opeenstapeling van overtredingen door Value8 cs maakt dit onwaarschijnlijk;
  • De AFM de ernst van situatie niet tot zich heeft genomen. In dat geval is sprake van een toezichthouder die zijn markten niet volgt, en dat is kwalijk;
  • De AFM de kennis en/of ervaring niet heeft om hier op te treden. Dit zou betekenen dat we een vleugellamme toezichthouder hebben. Dit zou zorgwekkend zijn.

Wat moet er gebeuren?

De AFM heeft de mogelijkheid om Euronext de opdracht te geven de notering van de betreffende ondernemingen op te schorten tot er duidelijkheid is voor de financiële markten hoe Value8 cs er voor staan.

Een tweede stap zou een uitgebreid onderzoek zijn naar het reilen en zeilen bij deze wetsovertreders. De AFM zou moeten beginnen om Mazars, als controlerende accountant bij alle drie de vennootschappen, op het matje te roepen.

Als de AFM duidelijk wet-en regelovertredend gedrag niet aanpakt, wordt het vertrouwen in de Nederlandse financiële markt duurzaam ondermijnd. En kijken we afwachtend naar wat vooralsnog een zwart gat blijkt te zijn; de toezichthouder waar u leiding aan geeft.

U begrijpt dat ik graag een concrete reactie ontvang.

Wordt vast vervolgd,

Roel Gooskens