Waarom veroordeelt de rechter Yab Yum-baas Chris Kraijpoel tot 4 jaar cel?

Vastgoedondernemer en Yab Yum-baas Chris Kraijpoel is veroordeeld tot vier jaar cel vanwege een lange reeks misstappen, waaronder het witwassen van 3,8 miljoen euro. Hij krijgt ook zijn 134 valse Herman Brood-schilderijen niet terug van Justitie.

De 'megazaak' tegen vastgoedondernemer Chris Kraijpoel en 20 andere verdachte personen en vennootschappen, leidde deze vrijdag tot welgeteld één aanwezige in de rechtbank Dordrecht. Het is Marnix van der Werf, de advocaat van Kraijpoel, die zelf niet verscheen in de rechtbank om zijn straf te vernemen. Justitie eiste begin dit jaar in totaal zes jaar cel tegen Kraijpoel vanwege onder meer het witwassen van verschillende geldbedragen – bij elkaar een bedrag van circa 5 miljoen euro – en Duits vastgoed ter waarde van 1,3 miljoen euro. Daarnaast zou hij zich schuldig hebben gemaakt aan een reeks delicten waaronder valsheid in geschrifte, bedrieglijke bankbreuk, medewerking aan hennepteelt en ambtelijke omkoping.

Het vonnis

De rechtbank heeft Kraijpoel vandaag veroordeeld tot vier jaar cel voor het witwassen van twee geldbedragen (totaal 3,8 miljoen euro) en het Duitse onroerend goed. Daarnaast is hij schuldig bevonden aan meineed, hennepteelt, faillissementsfraude, bedrieglijke bankbreuk en het meerdere keren plegen van valsheid in geschrifte van werkgeversverklaringen, huurcontracten, leenovereenkomsten en balansen. 'Hij heeft in totaal 3,8 miljoen euro en onroerend goed witgewassen en ook getracht dit te maskeren,' aldus de rechter, die aangeeft dat Kraijpoel ook 'veelvuldig documenten heeft laten vervalsen en niet geschroomd heeft om deze documenten in te brengen in juridische procedures.' Het omkopen van een belastingambtenaar achtte de rechter niet bewezen evenmin als het witwassen van een geldbedrag van 1,3 miljoen euro. Desondanks blijft er een forse straf van 4 jaar cel overeind. Daarnaast krijgt Kraijpoel zijn 134 Herman Brood-schilderijen, die eerder door Justitie in beslag waren genomen, níet terug. 'Het is aannemelijk dat de schilderijen vals zijn, maar desondanks heeft verdachte [Kraijpoel] getracht om er een aantal te verkopen,' aldus de rechter.

De zaak

De omvangrijke witwaszaak tegen de ondernemer uit Soest vloeide voort uit een grote subsidiefraude 10 jaar geleden waarbij de veroordeelde fraudeur Frans van Rossum in 2002 via een bevriende ambtenaar op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) talloze voorstellen voor de bouw van gehandicaptenvoorzieningen kreeg geaccordeerd. Zodoende wist hij 21 miljoen los te peuteren bij de Bank Nederlandse Gemeenten met een garantstelling van VWS. De beoogde bestemming was ‘bouwprojecten in de gehandicaptenzorg’, maar de gelden werden via een privébeleggingstak naar binnen- en buitenlandse vastgoedprojecten doorgesluisd.

'Hij heeft veelvuldig documenten laten vervalsen en niet geschroomd om deze documenten in te brengen in juridische procedures'

Een deel van die 21 miljoen, namelijk 5 miljoen euro, vloeide naar Kraijpoel. Justitie verdacht hem er vervolgens van dat hij, allesbehalve onwetend, in 2004 een deel van deze besmette gelden heeft aangenomen. Daarmee zou hij zich schuldig hebben gemaakt aan witwassen. De rechter acht het nu echter níet bewezen dat Kraijpoel vanaf het begin al op de hoogte was van de dubieuze afkomst (de fraude van Van Rossum), maar op het moment dat Van Rossum werd opgepakt (juli 2005) had hij wel vraagtekens moeten zetten bij de 'Van Rossum-gelden'. Kraijpoel koos voor het maskeren van de oorsprong.

Verweer

Kraijpoel ontkende op een eerdere zittingsdag afgelopen november dat hij op de hoogte was van de frauduleuze herkomst. De ontvangen gelden waren in zijn ogen legitiem omdat Van Rossum beweerde toegang te hebben tot ABP-pensioengelden en bereid was om Kraijpoel te helpen om een grote vastgoedportefeuille van 100 miljoen over te nemen.

'Het antedateren heeft aan de basis gestaan van deze garaffineerde witwaszaak'

Justitie dacht daar anders over: Kraijpoel heeft de 5 miljoen aangenomen en vervolgens – nadat Van Rossum in de problemen kwam –  geprobeerd om de 5 miljoen euro te verantwoorden via een leenovereenkomst (zie afbeelding) die (ante)dateert van 3 mei 2004. De overeenkomst gaat over een lening van 20 miljoen euro aan het Zwitserse trustbedrijf Interfines AG, met Kraijpoel als uiteindelijke eigenaar. In de overeenkomst is een boetebeding  opgenomen van 5 miljoen euro. Wat wilde het toeval: Van Rossum bleef in gebreke bij het verstrekken van de lening en moest zodoende Kraijpoel 5 miljoen betalen – een boetebeding van 25 procent van de leensom. Uit het strafdossier kwam al naar voren dat Justitie denkt dat de leenovereenkomst vals is en diende om de overboeking van fraudegelden, van bedrijven van Van Rossum naar Kraijpoels bedrijven, een meer legitieme status te geven. [caption id="attachment_42830" align="aligncenter" width="1024"] Afbeelding: De omstreden passage in de leenovereenkomst die in handen is van Follow the Money[/caption]

 

Andere verdachte

In de witwaszaak stonden 21 verdachte personen en vennootschappen centraal waaronder Kraijpoels administrateur en zijn fiscalist. De fiscalist, die de valse leenovereenkomst ondertekende, is vrijgesproken van witwassen. Hij wordt wel veroordeeld voor valsheid in geschrifte bij de leenovereenkomst. 'Het document is als echt en onvervalst gebruikt [...] en het antedateren heeft aan de basis gestaan van deze garaffineerde witwaszaak.' Zijn straf: een geldboete van 5 duizend euro voorwaardelijk. Het is tekenend voor deze zaak: veel 'hulpjes' krijgen voor valsheid in geschrifte boetes van 4.000 of 5.000 euro waarbij de rechter aangeeft dat er betaald kan worden in 'maandelijkse termijnen van 125 euro'.  Kraijpoels administrateur, die tijdens een vorige zitting aangaf twee psychoses te hebben gehad 'door alle druk', komt er ook redelijk genadig van af met weliswaar 180 dagen cel, maar daar worden wel weer 164 dagen vanaf getrokken, wat er op neerkomt dat hij niet de cel in hoeft.

Hoger beroep

Justitie geeft na afloop van de zitting aan tevreden te zijn met 4 jaar cel voor Kraijpoel. Zijn advocaat Van der Werf denkt daar anders over en gaat in hoger beroep. 'Vier jaar cel vind ik veel, omdat er deels vrijspraak is.' De raads,an wil bovendien in beroep gaan omdat er onrechtmatig verkregen bewijs zou zijn gebruikt in de strafzaak tegen Kraijpoel. De tijdbom onder het proces ging niet af, omdat de rechter het ondervonden nadeel van Kraijpoel niet onderbouwd zag worden.

 

Profiel

Follow the Money maakte twee jaar geleden een profiel van deze ondernemer waaruit het beeld opdoemt van een koopjesjager die regelmatig vastgoed afnam bij de afdeling Bijzonder Beheer van ABN Amro Soest, of opkocht uit faillissementsboedels.

Lees verder Inklappen