De economische religie

Gaat het echt beter met ons wanneer de economie groeit? Lees meer

'De economie groeit, dus het gaat goed met Nederland.' Dit soort uitspraken hoor je vast wel eens voorbij komen. Maar klopt dat wel? Waar praten we nu eigenlijk over als we het over de economie hebben?

Economie is een sociale wetenschap – het gaat over mensen en hun interactie. In veel economische discussies is deze menselijke factor alleen ver te zoeken en wordt er vooral gegoocheld met cijfertjes. Economie wordt zo een onnavolgbaar onderwerp voor iedereen die niet van wiskunde houdt; en daar lijdt het maatschappelijk debat onder. Economische argumenten worden regelmatig op dogmatische wijze ingezet om politieke besluiten te legitimeren – zonder aandacht te schenken aan de sociale implicaties. De economische leer vormt zo de perfecte sluier voor machtsmisbruik.

Het geloof in 'economische groei' heeft daarmee veel weg van een religie: in de veronderstelling dat het goed voor ons is – maar zonder echt te begrijpen waarom – lopen we als makke lammetjes achter de predikers van de economische waarheid aan. In het dossier 'De economische religie' ontkrachten we economische mythes en belichten we het maatschappelijke aspect achter de cijfertjes.

42 Artikelen

Beeld © Rethinking Economics

Waarom werken we eigenlijk nog?

Waarom werken we nog zo veel? Zou de introductie van een basisinkomen de huidige economie op zijn kop kunnen zetten? Wie hebben er de afgelopen eeuw geprofiteerd van onze toegenomen productie? Rethinking Economics NL ondervraagt Lord Robert Skidelsky, professor economie aan de Warwick University, over het werkvraagstuk.

Vindt u uw werk leuk? Of zou u, als het zou kunnen, toch een deel van uw tijd liever anders willen besteden? Velen zullen de tweede vraag waarschijnlijk met een ‘ja’ beantwoorden. Ondanks dat we met zijn allen vrolijk naar ons werk gaan, is de intrinsieke waarde van de dingen die we daar doen vaak onduidelijk. Toch bevragen we de noodzaak van dat werk niet. Lord Robert Skidelsky doet dat wel.

Skidelsky is niet alleen emeritus professor in de economie aan de Universiteit van Warwick en lid van het Engelse Hogerhuis, maar staat vooral bekend als de grote biograaf van John Maynard Keynes Een van de speerpunten in het werk van Keynes was dat hij creatief nadacht over werk; Skidelsky benadert de discussie over werk en vrije tijd dan ook met een vergelijkbare blik.

Nu het grootste deel van onze productiviteitsgroei — hier gemeten in standaard economische termen —niet voort komt uit meer, maar uit steeds slimmere arbeid, ontstaat er ruimte voor een meer fundamentele discussie over de noodzakelijkheid van werk, op individueel en maatschappelijk niveau. Economieopleidingen zouden er goed aan doen de geschiedenisboeken daarom eens open te slaan. Wat zouden ze tegenkomen over werk? We geven het woord aan Lord Robert Skidelsky.