Wat zijn de feiten en achtergronden van het EU-associatieakkoord met Oekraïne?

De komende maanden onderzoeken wij op Follow the Money de achtergronden van dit verdrag, wat het precies inhoudt en wat de mogelijke gevolgen zijn voor zowel de EU, Nederland en met name Oekraïne zelf. Maak dit onderzoek mogelijk en steun de journalisten!

Op 6 april spreekt de Nederlandse bevolking zich in een referendum uit over het associatieakkoord tussen Oekraïne en de Europese Unie. Een ‘nee’ stem zou volgens EU voorzitter Juncker desastreuze gevolgen hebben. Waarom is dit akkoord met Oekraïne zo belangrijk? De harde feiten lijken in beperkte mate voorhanden en ongefundeerde meningen domineren het debat. Of de uitslag van het raadgevend referendum door Den Haag en Brussel gehonoreerd zal worden als de bevolking ‘nee’ stemt is nog maar de vraag. Het referendum is niet bindend en per 1 januari is een deel van het verdrag al in werking getreden. Toch is deze raadpleging van groot belang. De Nederlandse bevolking zal zich kunnen uitspreken over een belangrijke politieke kwestie die anders naar alle waarschijnlijkheid onder de radar was gebleven.

Wie profiteren nu het meest van dit pact?

Maar hoewel er druk over het verdrag wordt gediscussieerd blijven veel belangrijke zaken onderbelicht.  Hoe zou dit akkoord volgens de voorstanders dan precies leiden tot meer stabiliteit en andersom, waarom zou een ‘nee’ stem een continentale crisis veroorzaken? Wie profiteren nu het meest van dit pact? Ook de wijze waarop het verdrag tot stand is gekomen, de precieze maatregelen die Oekraïne moet nemen, de effecten hiervan op de Oekraïense bevolking, de economische belangen hierbij gebaat zijn en zo meer. Het komt niet of nauwelijks aan bod. Meningen zijn er genoeg, maar feiten blijven schaars. De komende drie maanden brengen wij op Follow the Money in beeld wie de winnaars zijn van het verdrag en wie de verliezers. We nemen jullie mee naar Oekraïne om vanuit daar te laten zien hoe het leven voor mensen verandert onder invloed van de EU en het IMF. Om een deel van de inspanningen te kunnen bekostigen willen we geld inzamelen en zijn we de samenwerking aangegaan met het crowdfundingplatform Yournalism.  

Wat gaan we doen?

  • de Nederlandse bevolking informeren over het EU associatieakkoord met Oekraïne en de hiermee samenhangende lening van het IMF
  • beschrijven wat de gevolgen zijn van de privatiseringen en bezuinigingen voor de Oekraïense bevolking
  • Achterhalen welke zakelijke belangen (Internationale bedrijfsleven en Oligarchie) schuilgaan achter dit verdrag
  • Beschrijven hoe de bevolking hier op reageert.

Ontmoet de journalisten

Platform Authentieke Journalistiek (PAJ).

PAJ is een jonge organisatie van drie enthousiaste en bevlogen onderzoeksjournalisten: Bas van Beek, Sophia Beunder en Jilles Mast. Het platform wil journalistiek gebruiken als instrument dat ons in staat stelt de wereld beter te begrijpen en te veranderen. Het afgelopen jaar hebben zij zich volledig gestort op TTIP. Hun onderzoek naar welke standaarden nu al onder druk staan door het verdrag, verscheen in de Vrij Nederland en hier op Follow the Money. En in samenwerking met de Correspondent brachten zij aan het licht dat veel prominente denktanks binnen het TTIP debat allesbehalve onafhankelijk zijn.

Bas van Beek

Bas is afgestudeerd in Conflict Studies and Human Rights aan de Universiteit van Utrecht. Hij is actief geweest als onafhankelijke journalist tijdens de volksopstand in Oaxaca, een ervaring die geleid heeft tot een blijvende passie voor onafhankelijke verslaggeving. Zijn laatste onderzoek bracht hem naar Athene, waar hij de strategische dilemma’s van sociale bewegingen in kaart bracht.

Sophia Beunder

Sophia houdt zich bezig met thema‘s rondom sociale bewegingen en conflicten, klimaat, water en duurzame landbouw. Ze heeft onderzoek gedaan naar de impact van biobrandstoffen, megadammen en ’water grabbing’ in Latijns Amerika. Ze heeft een BSc in Biologie en Culturele Antropologie van de Universiteit Utrecht, en een MSc Internationaal Land- en Waterbeheer van Wageningen University.

Jilles Mast

Jilles is afgestudeerd in Culturele Antropologie aan de Universiteit Utrecht. Hij heeft onderzoek gedaan in Latijns Amerika naar de politieke organisatie van inheemse gemeenschappen en sociale bewegingen. Ook houdt hij zich bezig met de sociale en economische impact van extractivisme in de Amazone. Hij vindt het belangrijk om de degelijkheid van wetenschappelijk onderzoek te combineren met de toegankelijkheid van journalistieke artikelen.  

>> Maak dit onderzoek mogelijk en doneer