Waterschap moet presentaties derivaten Deutsche Bank openbaar maken

FTM boekt eerste overwinning geboekt in WOB-procedure: Waterschap Brabantse Delta moet 'gevoelig' materiaal van Deutsche Bank openbaren.

In een voortslepende WOB-procedure tegen het Waterschap Brabantse Delta (WBD) heeft Follow the Money een eerste belangrijke overwinning geboekt. De Commissie Bezwaarschriften van WBD heeft geoordeeld dat het waterschap onder andere de sheets van de presentaties waarin Deutsche Bank een complexe constructie met derivaten aanprees, aan FTM moet overleggen. WBD probeert al ruim een half jaar het overleggen van specifieke informatie over de derivatentransacties tegen te gaan. Uit het oordeel van de Commissie Bezwaarschriften volgt een niet bindend advies. Binnen enkele weken zal WBD aangeven of het advies van de commissie wordt opgevolgd.  

Slib en derivaten

In juli 2012 publiceerde de Volkskrant een omvangrijk artikel van FTM over de derivatenavonturen van Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) en zijn aandeelhouder WBD.
Uit ons onderzoek bleek dat de waarde van de derivatenportfolio van SNB - die aanvankelijk 270 miljoen euro groot is - eind 2011 met 209 miljoen in waarde is gedaald. Ongeveer hetzelfde drama voltrok zich bij WBD dat een derivatenportfolio heeft ter waarde van 120 miljoen euro en daar eind 2011 48,5 miljoen euro op had moeten afschrijven. In november bleek uit antwoorden van minister Jeroen Dijsselbloem op Kamervragen dat SNB technisch failliet is. De slibverwerker is er overigens van overtuigd dat alles het einde van de looptijd van de derivaten, weer goed zal komen.
Gezien het feit dat WBD zich ook in het derivatenavontuur had gestort, zag FTM een goede mogelijkheid om via een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur diepgaand inzicht te krijgen in het besluitvormingsproces bij deze overheid.
‘Het is voor leken een ingewikkeld financieel instrument, niet voor experts want zij zijn gewend om dit soort ingewikkelde producten te bedenken’, zo betoogde lid van het dagelijks bestuur van WBD Anke Dielissen in 2007 toen er bij het waterschap een besluit genomen moest worden over het aangaan van een derivatentransactie. ‘In de financiële wereld is het zo dat je met geld geld kunt maken’, voegde ze daaraan toe.
We bestudeerden uitgebreid de vele notulen van vergaderingen en andere documenten. Daaruit bleek al dat er bij WBD de nodige twijfel was over het idee om in derivaten te stappen. Waar we geen hoogte van konden krijgen was het verhaal waarmee de bankiers van Deutsche Bank de ambtenaren van zowel SNB als WBD hadden weten te overtuigen.

Brenno de Winter

In juni, ruimschoots voor de publicatie in de Volkskrant, deed FTM bij het in Breda gevestigde waterschap een beroep op de Wet Openbaarheid van bestuur (WOB).
WBD heeft, na het maximale gebruik van de daarvoor gestelde termijnen, structureel geweigerd om de gegevens van onder andere Deutsche Bank aan FTM vrij te geven.
Na de eerste afwijzing heeft FTM collega-onderzoeksjournalist Brenno de Winter om hulp gevraagd. De Winter is een expert op het gebied van WOB-procedures. Hij is degene die nu namens FTM de procedure voert.
Het is opvallend hoe zeer WBD zich opwerpt voor de belangen van zijn leveranciers en adviseurs, met name Deutsche Bank. Het grootste deel van de door FTM opgevraagde informatie wordt afgedaan als 'concurrentiegevoelig'. Ook in de uitspraak van van de Commissie Bezwaarschriften wordt dit argument nog op essentiële punten gebruikt. Belangrijke informatie wordt ons om die reden nog steeds onthouden en de vraag is of het niet bindende advies van de Commissie Bezwaarschriften überhaupt door WBD zal worden opgevolgd.
Wij menen dat presentaties en andere gedetailleerde beschrijvingen van op maat gemaakte derivaten uit het jaar 2007 weinig tot geen concurrentiegevoelige informatie bevatten. Wat ze wel duidelijk kunnen maken is in hoeverre de bankiers van Deutsche de werking van de complexe derivaten aan de onwetende ambtenaren hebben weten te verkopen.
FTM is vastbesloten de onderste steen boven te krijgen en zal indien nodig naar de rechter stappen.
Lees ook:
'Slib en derivaten'. Het artikel dat in de Volkskrant verscheen en waar de lange weg naar openbaarheid over derivatentransacties mee begon.
 En:
'Ambtenaren in derivatenland: a recipe for disaster'