We deden een plas en Bijzonder Beheer bleef zoals het was

4 Connecties

Relaties

Hoorzitting bijzonder beheer

Organisaties

ABN Amro

Werkvelden

Ondernemerschap
17 Bijdragen

Wat heeft de hoorzitting in de Tweede Kamer over de werkwijze van Bijzonder Beheer nou helemaal opgeleverd? Eigenlijk niks, constateert gastauteur Folkert Fennema. We moeten meer lawaai maken, vindt hij. Debat moet er komen, tussen alle betrokken partijen. Via de media. Alleen zo is er kans op daadwerkelijke verandering en wel op korte termijn.

De hoorzitting in de Tweede Kamer van 16 april jl. leverde veel discussie en publicaties op voor en vlak na de zitting. De vaste Kamercommissie Financiën stelde in een rechtbankopstelling drie uren lang vragen aan een elftal vertegenwoordigers van betrokken organisaties en een selectie specialisten.
Centraal stond de vraag hoe het kan dat er zoveel wordt gemord over de dodencel van de bank
Centraal stond de vraag hoe het kan dat er zoveel wordt gemord over de dodencel van de bank, waarom er bij de politiek honderden meldingen binnen zijn gekomen van ondernemers en waarom in het AFM-rapport uitsluitend vorm en zorgvuldigheid in de communicatie centraal stond. Bij de hoorzitting bleek dat alle Kamerleden een haarfijn beeld hebben, een prima connectie met het ondernemerslandschap en een duidelijke mening. De sympathie van de zaal, de Kamerleden en de niet-bancaire vertegenwoordigers ging duidelijk naar de ondernemer die of onfortuinlijkerwijs of verwijtbaar in Bijzonder Beheer is terechtgekomen.

Visie noch daadkracht

Op zich niet gek in het huidige bancaire klimaat waarin de bank bijna niks goed kan doen. Wat zorgelijker is, is dat de politiek vraagt om munitie: 'Wat moeten we doen?' Ondanks de resultaten op het gebied van kredietunies, bonussen etcetera, is er fundamenteel sinds de start van de kredietcrisis weinig veranderd. Juist van de vaste Kamercommissie Financiën zou je een brede en integrale kijk of het Nederlandse Financiële landschap mogen verwachten. Van goed geïnformeerd naar visie en daadkracht dus. Banken zijn gebleken semioverheidsinstellingen te zijn. Daarmee zijn de medewerkers eigenlijk ambtenaren. Des te meer verwondert het dat ondergetekende de afgelopen twee weken juist nogal wat ‘Foppingadreef-momenten’ had. Het beruchte adres, waarover ik Bijzonder Beheer-cliënten van ABNAmro niets hoef te vertellen. Ik kom er vaak. Mijn verzoek om mijn kenteken aldaar standaard op te slaan zodat ik het niet steeds opnieuw zou hoeven doorgeven, riep vragende blikken op. Chris Buijink van de Nederlandse Vereniging van Banken en Rien Nagel, Raad van Bestuurslid Rabobank, beloofden namens de bankensector beterschap als het ging om de communicatie vanuit Bijzonder Beheerafdelingen. Ook de bankierseed en het tuchtrecht zijn duidelijk. Klantbelang centraal en alle acties wikken en wegen of de klant daarmee is gebaat of wordt geschaad. Zolang Bijzonder Beheer blijft zoals het was, is het enige resterende middel het debat over individuele schrijnende casussen publiekelijk en in de media te voeren.
Zolang Bijzonder Beheer blijft zoals het was, is het enige resterende middel het debat over individuele schrijnende casussen publiekelijk en in de media te voeren.
Follow The Money is inmiddels uitgegroeid tot het gerenommeerde medium hiervoor. De komende tijd staan er diverse Bijzonder Beheer rechtszaken op de rol, zijn en worden de eerste tuchtrechtklachten ingediend en zullen aan u meerdere casussen worden gepresenteerd in de media.

En nu: lawaai maken

Uiteindelijk keert de wal het schip. Klanten blijven niet de deur platlopen bij een bank, waar het risico een frequente bezoeker te worden op de Amsterdamse Foppingadreef onevenredig groot lijkt. Die zoeken alternatieven. Tegen die tijd is echter het kalf verdronken en werken de medewerkers die zich nu braaf schikken in een systeem waarin het huidige gedrag schouderklopjes oplevert, bij andere bedrijven. Daadwerkelijke verandering op korte termijn heeft meer power nodig. Er moet meer lawaai worden gemaakt over dit onderwerp. Door ondernemers, specialisten en politiek. Tijd voor het volgende dossier op de stapel….weer ABNAmro? Deze column werd geschreven door voormalig bankier Folkert Fennema. Fennema was tot april 2011 werkzaam als commercieel directeur bij Friesland Bank. Tegenwoordig is hij met zijn bureau Tybalt actief als verander- en interimmanager.