Hoe we door niet te investeren de toekomst verliezen [GRAPHICS]

3 Connecties

Relaties

Pensioenen Investeringen

Werkvelden

Economie
5 Bijdragen

Sinds de tweede wereldoorlog waren de investeringen in Nederland niet zo laag. De toekomst wordt verspild door niet te investeren.

De bouw van de Afsluitdijk, de metro in Rotterdam, raffinaderijen, tuinbouwkassen, investeringen zijn de fundamenten van onze rijkdom. En investeringen zijn harder nodig dan ooit. De vergrijzing en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen vormen een bedreiging voor de levensstandaard van onze (klein)kinderen. Alleen door te investeren in hernieuwbare energie, slimmere energienetten, verzorgingstehuizen en medische apparatuur kunnen deze problemen worden ontlopen. Maar we dreigen de toekomst te verspelen. Dit jaar stevent Nederland af op de laagste investeringsquote sinds de Tweede Wereldoorlog.  Met dank aan Merijn Knibbe. Cijfers over 2013 gaan alleen over de eerste helft van het jaar.  Of het nou ziekenhuizen, verzekeraars, pensioenfondsen of bedrijven zijn, iedereen spaart. Mooi toch! Spaarzaamheid is een goede zaak, zo redeneert men vanuit de persoonlijke situatie, maar de economie als geheel wordt niet rijker door besparingen, maar door investeringen. Investeringen zorgen ervoor dat er goederen en diensten beschikbaar komen om te kopen met al die besparingen. Want wat gaan pensionados met 1,1 biljoen aan pensioenfondsbezittingen doen als we geen vergrijzingsinfrastructuur hebben?   De toekomst wordt niet gemaakt door bankbiljetten in een sok, dood geld op de bank of een stapel Nederlandse staatsobligaties in een pensioenfonds, maar door investeringen. Het achterblijven van investeringen is voor toekomstige generaties een veel groter gevaar dan dekkingsgraden.