Follow the Money toont al jaren belangstelling voor de schimmige handel en wandel van Peter Paul de Vries. De Vries verkreeg zijn bekendheid en reputatie ooit als directeur van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB). Toen streed hij onder andere voor transparantie en deugdelijk bestuur. Als oprichter, ceo en grootaandeelhouder van het beursfonds Value8 doet hij echter alles wat hij vroeger te vuur en te zwaard zou hebben bestreden.
Sinds 3 mei is er commotie ontstaan rondom het beursfonds Value8. Vanaf dat moment besteedt de onafhankelijke analist Roel Gooskens voor Follow the Money aandacht aan alle beursgenoteerde belangen van Value8. Wat hij aantreft oogt niet best.
Een beursdrama in wording.

32 artikelen

Weer herrie bij deelneming van Value8 van Peter Paul de Vries

Een onverwachte miljoenenclaim bezorgt Peter Paul de Vries een conflict bij het lege beursfonds Lavide. Partijen rollen knokkend over straat.

En weer rommelt het bij een deelneming van het beursgenoteerde Value8 van Peter Paul de Vries. In de lente van 2012 begon een slepend conflict rond de door Value8 in recordsnelheid naar de beurs gebrachte payroller Aamigoo Group een aanvang. Er vonden intense juridische schermutselingen plaats, een overhaaste overname werd teruggedraaid en de beschadigde naam van Aamigoo verdween uiteindelijk van het bord. Sinds kort is het raak bij de lege beursvennootschap Lavide - het vroegere computerbedrijf Qurius - waar Value8 een belang van 22 procent in heeft.

Miljoenenclaim

Een kansloos geachte claim tegen de vennootschap werd vorig jaar in hoger beroep door het Arnhemse gerechtshof toegewezen. De Utrechtse advocaat Adriaan de Gier verwierf de rechten van de uit 2005 stammende claim - die volgens De Gier tussen de 4 en 6 miljoen euro waard is - maar hij trof een inmiddels leeggehaalde beursvennootschap aan met een bekende grootaandeelhouder: Value8. Value8 helpt groeiende bedrijven bij het 'verkrijgen van een beursnotering, bij organiseren van een efficiënte en betaalbare beursgang en bij het aanpassen aan het beursgenoteerde bestaan', zo valt op de website van Value8 te lezen. Om een betaalbare beursgang mogelijk te maken, moet Value8 eerst de controle verwerven over een leeg beursfonds. Het liefst tegen een zo laag mogelijke prijs. Dan kan via een zogenoemde reverse listing een ander bedrijf - een klant van Value8 - zijn activiteiten inbrengen. De voordelen zijn legio. De belangrijkste is wel dat het aankomende beursbedrijf geen ingewikkeld beursprospectus hoeft te produceren en dat scheelt veel geld. Maar met een miljoenenclaim op de plank wordt de markt voor afnemers bijzonder klein. 'Deze vennootschap is met deze claim niets waard', zegt De Gier. 'Ik heb daarom een schikking voorgesteld waarbij wij een belang van 50 procent in Lavide verwerven. Daartegenover laten we de volledige claim van tussen de 4 en 6 miljoen euro vallen'. De daarvoor benodigde emissie zal het belang van bestaande aandeelhouders flink doen verwateren. De Vries is met Value8 de grootste.

Conflict, welk conflict?

Woensdag werd er over het voorstel van claimhouder De Gier bij een bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders (BAVA) gestemd. Wat De Gier al verwachtte gebeurde: 'De Vries stemde als enige en ook grootste aandeelhouder tegen. Uit de gesprekken die ik met hem heb gehad is mij één ding wel duidelijk geworden: die man is er uitsluitend op uit om zichzelf c.q. Value8 ten opzichte van Lavide en alle andere aandeelhouders van Lavide te bevoordelen. Zijn nee is uiterst schadelijk voor de belangen van anderen en uiteindelijk - als hij zo doorgaat - ook voor zichzelf.' Peter Paul de Vries laat in eerste instantie weten 'geen conflict' te hebben bij Lavide. 'De vennootschap Lavide heeft een conflict, wij staan daar buiten', zegt DeVries. 'Een claim op Lavide - waar wij als Value8 helemaal niets mee hebben te maken - werd in hoger beroep opeens toegewezen. Toen we eind 2012 een belang namen in Lavide, werd mij door de vorige eigenaren verteld dat het risico van die claim verwaarloosbaar was en dat blijkt niet zo te zijn. Dat is een verrassing. Ik heb het recht om over de schikking te stemmen en ja, het kost geld en dat is jammer.'
'De enige die niet meewerkt is De Vries, omdat ie extra voordeeltjes voor zichzelf wil krijgen.'
'De Vries kletst uit zijn nek', zegt De Gier. ‘Iedereen wil dat deze deal doorgaat. Het is een heel fatsoenlijke schikking waar vier maanden over onderhandeld is, nota bene op last van het Gerechtshof Arnhem. De enige die niet meewerkt is De Vries, omdat ie extra voordeeltjes voor zichzelf wil krijgen. En niet zo’n beetje ook. Maar dat zegt ie natuurlijk alleen waar niemand bij is. En dan zeggen dat je geen conflict hebt. Zo ken ik er nog wel een paar. Maar het is goed: we hebben inmiddels Value8 officieel aansprakelijk gesteld voor de schade: als ze niet meewerken gaan we naar de rechter’. De Vries op zijn beurt is bepaald niet in zijn sas met het optreden van De Gier waarvan hij meent dat hij tegelijkertijd drie rollen op zich neemt: die van advocaat, van houder van de claim en die van aandeelhouder. 'Ik vind dat buitengewoon discutabel', zegt De Vries die ook graag duidelijk wil maken waarom hij woensdag tegen het schikkingsvoorstel van De Gier heeft gestemd. 'In het voorstel van De Gier is het niet duidelijk wat er met de vennootschap gaat gebeuren. Er zouden enkele bedrijven in beeld zijn voor een reverse listing, maar welke dat precies zijn is niet bekend. Daarnaast zegt De Gier wel dat hij eigenaar is van de vordering, maar voor mij is dat nog niet duidelijk. Officieel is de curator de eigenaar en die heeft mij gezegd van niets te weten.' Tot slot wil De Vries laten weten dat De Gier geen goede neus heeft voor het kiezen van zakelijke partners om deze zaak tot een goed einde te brengen. 'Hij wil zaken doen met ene meneer Vincent Poorter (aandeelhouder van Lavide red.)', zegt De Vries. 'En dat is iemand met een strafrechtelijk verleden waar ik helemaal niets mee te maken wil hebben.'   Wordt vervolgd.