Klimaatactivisten spelen fanatieke moslims en christenen in de kaart, meent Jacob Gelt Dekker.

Rush Limbaugh, de conservatieve Republikeinse radio talkshowhost in de VS schreeuwt het van de daken en slingert het de ether in, 'klimaatsactivisten zijn de nieuwe antichrist en aanbidders van de Babylonische afgod, Baäl'.
'God', zo verkondigt werelds best betaalde hagenprediker dagelijks aan zijn gretig miljoenengehoor, 'heeft de mens de heerschappij over de aarde gegeven, en alle beperking daarop, is godslasterlijk en diep zondig. Lees het maar na in de Bijbel, het Heilige Boek van de ware Amerikaan'. Sarah Palin, de voormalige Republikeinse vice presidents kandidaat doet er nog een schepje bovenop door met grote zekerheid te stellen dat de klimaatlobby een complot vormt, de evolutie een kwaadaardige fantasie en dat zij de uitverkorene is om de mensheid te redden.
Klimaat progressieven zouden de wereld heel slinks een nieuwe religie hebben aangesmeerd, volgens Rush en Sarah. De moderne mens moet zich schuldig voelen over zijn energiegebruik en carbon footprint, met als gevolg dat de wereld opwarmt. Het is allemaal onze eigen schuld en de tijd om het boetekleed aan te trekken is nabij. De mens moet zich ondergeschikt maken aan een hoger klimaatbelang en braaf luisteren naar wat de progressieven voorschrijven om weer in het reine te komen.
De klimaatprogressieven zijn met hun sluwe ideeën uit op wereldheerschappij, zoals de communisten, dat eens waren. Ze willen macht over Gods uitverkorenen, de Amerikaanse christenen stelt Rush in het vuur van zijn rede.
Alle klimaat opwarmingsbeweringen zijn vals, immers klimaatsverandering heeft altijd al plaatsgevonden van de ijstijden tot heden en hebben niets te maken met leefgewoontes van de mens. 'Klimaat, waarde broeders en zusters, is een instrument van Gods goedertierenheid en wrevel'.
Fundamentalistische moslims vallen de christenfanaten enthousiast bij.  Zij slaagden erin om in de VS alle onderwijs over evolutie uit het schoolcurriculum te laten bannen en nu zijn meteorologie en geologie aan de beurt. Allah heeft de wereld geschapen en het weer is zijn gereedschapskist om mensen tot de orde te roepen, is de religieuze lezing.
Alle overstromingen, stormen, aardbevingen en andere natuurrampen hebben niets te maken met opwarming van de aarde, en al helemaal niet als gevolg van de menselijke invloed. Het is Gods woede en als u het niet gelooft, lees het maar na, het staat geschreven; Nostrodamus heeft het ook al gezegd. 
Weersverwachtingen van de populaire televisiestations staat voor fundamentalistische moslims gelijk aan godslastering en ze zien het als een dagelijkse bespotting die bestraft moet worden. Veel studio’s en weerstations hebben veiligheidsmaatregelen moeten nemen om aanslagen het hoofd te bieden.
 
Moderne Eco moslims, die op 6 oktober in Magharebia, Tunesië vergaderden begrepen dat ze zich op zeer glad religieus ijs bevonden en zolang de Saudische Wahabi's een stevig financiële vinger in de pap hebben is het maar beter niet in de kerk, sorry moskee, te vloeken. Tunesische President Zine El Abidine Ben Ali greep dan ook zijn kans om aan de Eco jongens een flinke draai te geven door het waterprobleem in de Sahara weer eens aan te kaarten, uiteindelijk was dat na duizenden jaren discussie een redelijk veilig uitgangspunt.
De mens moet nog krachtiger ingrijpen in de natuur, meent te president. Gadaffi, zijn collega in Libië, meent dat ook en heeft een groot deel van zijn woestijn voorzien van 5000 kilometer waterpijpen die 6.5 miljoen kubieke meter water uit de onderlagen van de zandvlakte per dag vervoeren naar kunstmatige meren en kanalen zoals bij Ajdabiya in Noordoost Libië.
 
Na de Kopenhagen klimaat conference van december 2009 lijkt het alsof de Kyoto 2012 doelstellingen oneindig ver verwijderd zijn. Nog nooit heeft de wetenschappelijke geloofwaardigheid van de opwarmargumenten zo een geloofwaardigheids-deuk opgelopen. De dames en heren activisten hadden net iets te veel geknoeid met de uitkomsten om ooit nog als wetenschapper serieus genomen te worden. Activisten bleken in de eerste plaats politici met utopische idealen en het doel heiligde hun middelen als het om verwezenlijking ging. Hun gelegenheidsethiek brak zwaar op. 
Wat overeind blijft is dat de zonnevlekcyclus van 22,2 jaar met een fluctuatie van 25 maanden meer directe invloed heeft op het weer dan alle menselijke factoren samen. Het is wetenschappelijk steeds meer waarschijnlijk dat de hoeveelheid CO2 geen enkel verschil maakt, wat niet wegneemt dat het maatschappelijk zeer sympathiek blijft om door te gaan met het verminderen van de uitstoot. Het is vooral die invalshoek, van het zijn van nette verantwoordelijke brave burgers, die als hovenier van de wereldtuin er geen totale bende van maken, die wereldwijd is aangeslagen. Kortom, de klimaat-milieu-kronkel speelt ongewild werelds orthodoxe en fundamentalistische religieuzen in de kaart. Nu zijn gelovige lieden meestal uit op net gedrag, dus misschien houden ze zich toch wel aan beheerst milieugedrag; Rush Limbaugh en Sarah Palin uitgezonderd natuurlijk.