Wellink aan het woord

Journalist Roel Janssen schreef de "financiële memoires" van Nout Wellink. Een boek over zijn jaren als president van De Nederlandsche Bank. In zijn functie als president heeft Wellink de meest turbulente periode in de moderne Nederlandse financiële geschiedenis meegemaakt. Toen hij in 1997 aantrad, bereidde Nederland zich voor op de euro; bij zijn aftreden in 2011 bevindt het eurogebied zich in een ernstige crisis. Hij moest toestaan dat ABN Amro in 2007 in drie stukken werd opgedeeld en verkocht, en een jaar later speelde hij een sleutelrol bij de nationalisatie van de Nederlandse onderdelen van Fortis en ABN Amro. Onderwijl gingen de IJslandse internetspaarbank Icesave en DSB, de consumentenbank van Dirk Scheringa, bankroet. Roel Janssen vertelt over de interviews die hij met Wellink had.