Rabobank-drama is óók een erfenis van Wellink

Waar was DNB’s Nout Wellink toen Rabobank de voorschriften voor Libor- en Euriborgegevens negeerde? De voormalig toezichthouder faalde opnieuw, constateert Pieter Lakeman.

De Tweede Kamer maakt zich zorgen over het op de Rabobank uitgeoefende toezicht, en terecht. Het is echter niet juist om kritiek te hebben op de huidige president Klaas Knot. Die is pas sinds 1 juli 2011 bij DNB aan boord gekomen. Toen was de Libor – en Euribor – fraude intern al jaren bekend.  Inmiddels is ook voor de buitenwereld bekend dat de zwendel met de rentevaststelling in ieder geval in de jaren 2005-2011 door de Rabobank op volle kracht is voortgezet en dat de Rabobank sinds 2008 vele signalen heeft genegeerd die wijzen op de grote risico’s bij het indienen van gegevens voor de Libor – en Euribor – rente. Rabobank reageert in 2008 en 2009 niet op nieuwe voorschriften voor het indienen van de gegevens op basis waarvan deze rentes worden vastgesteld. DNB wist dat naar aanleiding van de tot 2008 geconstateerde misstanden nieuwe regels werden ingevoerd. De Nederlandse Bank, onder leiding van Nout Wellink, wist ook dat de Rabobank de enige Nederlandse bank was die bij de vaststelling van de Libor en Euribor rente was betrokken. De Nederlandse Bank was dus verplicht na te gaan of de Rabobank de nieuwe voorschriften volgde.
Wellink kan volledig verantwoordelijk worden gesteld voor het falend toezicht op Rabobank

Slap toezicht

Er zijn dus twee mogelijkheden. Mogelijkheid één: Wellink vond het niet de moeite waard om te controleren of de Rabobank de gewijzigde regels toepaste. Mogelijkheid twee: Wellink dat heeft dit wel gecontroleerd en geconstateerd dat de nieuwe voorschriften niet werden gevolgd, maar heeft zich door de Rabo-top laten overtuigen dat het niet nodig was de nieuwe regels toe te passen en het daarbij gelaten. Dit laatste klinkt op het eerste gezicht wat onwaarschijnlijk, maar wie beseft welke slappe toezichtvertoningen Wellink al op zijn geweten heeft (Van der Hoop Bankiers, ABN Amro, Icesafe, DSB, SNS Reaal) zal dit zeker geen onwaarschijnlijk scenario vinden. Voorlopig acht ik beide scenario’s even waarschijnlijk. Duidelijk is echter dat Wellink volledig verantwoordelijk gesteld kan worden voor het falend toezicht op het Libor – en Euribor schandaal bij de Rabobank. Daarmee heeft Wellink niet alleen de Rabobank maar ook DNB onnoemelijke imagoschade en wellicht ook financiële schade bezorgd.  
  Pieter Lakeman is adviseur en onderzoeker en voorzitter van de Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie SOBI.