Werkgeversvoorman lanceert financieel 'Oranje-plan'

3 Connecties

Relaties

Pensioenfondsen

Locaties

Nederland

Werkvelden

Hypotheken
7 Bijdragen

Werkgeversvoorzitter Bernard Wientjes weet hoe ons land uit de financiële crisis kan worden geholpen: met geld uit onze pensioenpot Nederlandse hypotheken van de banken opkopen.

Pensioenfondsen moeten hypotheekportefeuilles van banken kopen om de vaderlandse economie uit de financiële crisis te helpen. Dat voorstel ontvouwt Bernard Wientjes, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW, vandaag in zijn notitie ‘Nederland moet het weer gaan verdienen’.

 

Als de hypotheken niet langer drukken op de balansen van banken, dan kunnen de banken meer geld lenen aan bedrijven en nieuwe hypotheken verstrekken, zo is de in deze notitie opgetekende visie van de voorman van de grootste werkgeversclub van Nederland.

 

Tegenover Het Financieele Dagblad van vandaag legt Wientjes uit hoe zijn financiële Oranje-plan werkt. Als één van de weinige landen in de wereld beschikt ons land volgens VNO-NCW-voorman Bernard Wientjes over een ‘spaarpot’ dankzij de pensioenfondsen.

 

Pensioenpot puilt aardig uit

En die pensioenpot puilt aardig uit, als we het FD mogen geloven. Eind juni hadden Nederlandse pensioenfondsen voor 913 miljard euro aan beleggingen op hun gezamenlijke balans staan. Hiervan is 1,1 procent ofwel ruim 10 miljard euro belegd in Nederlandse woninghypotheken. 8,7 procent van het vermogen van pensioenfondsen wordt al dan niet rechtstreeks belegd in beursgenoteerde aandelen.

 

Banken in Nederland hebben voor circa 650 miljard euro aan hypotheken in ons land uitstaan. Een groot deel hiervan moeten de banken verkopen aan pensioenfondsen, stelt Wientjes voor. ‘Een dergelijke belegging is minder risicovol dan beleggen in Zuid-Europese staatsobligaties en levert toch langjarig een goed rendement.’

 

Deze financiële manoeuvre heeft volgens Wientjes tot gevolg dat banken weer meer kredieten gaan verlenen. Ook de vastgelopen woningmarkt in ons land krijgt hiermee een nieuwe impuls in zijn ogen. Maar dan moet het kabinet wel het afstempelen van de pensioenen opschorten, stelt Wientjes. Tegelijkertijd moet de regering de rekenrente verhogen waarmee pensioenfondsen hun verplichtingen berekenen.

 

'Oranje Masterplan' verre van nieuw
Het 'Oranje Masterplan' van Wientjes waarmee de bankbalansen worden ontlast is verre van nieuw. Bekende economen zoals Arnoud Boot en Lans Bovenberg maken zich al langer sterk om op deze wijze de kredietkraan weer open te draaien. Maar nu ook de hoogste vertegenwoordiger van ondernemend Nederland dit plan promoot bij de betrokken partijen, neemt de kans toe dat het nu doorgaat volgens het FD.


De visie van VNO-NCW waarin de Nederlandse pensioenfondsen voor een oplossing voor de financiële problemen van ons land kunnen zorgen is ook eerder binnen politiek Den Haag geopperd. Verschillende politici hebben de afgelopen jaren de fondsen opgeroepen dat zij moeten investeren in wegen, banken, de gezondheidszorg, schoolgebouwen en sowieso meer in het Nederlandse bedrijfsleven.

 

'Pinautomaat'

Tot nu toe moeten bestuurders van de grote pensioenfondsen hiervan niets hebben. 'Pensioenfondsen zijn niet de pinautomaat van het kabinet’, beet PGGM-bestuurder Martin van Rijn van zich af nadat hem de suggestie ter ore was gekomen dat pensioenfondsen in verzorgingstehuizen zouden moeten investeren.

 

Wientjes kijkt er niet van op dat pensioenfondsen gereserveerd dan wel argwanend reageren. ‘Zij kijken vooral naar het rendement voor hun deelnemers, niet of de Nederlandse economie wordt gered.’

 

Oplossing eurocrisis
Ook voor de eurocrisis heeft Wientjes een oplossing in petto, al is die wel arbitrair: de Europese Centrale Bank moet lidstaten helpen zodra beleggers hun staatsschuld niet meer willen financieren. ‘Elke muntunie heeft een “lender of last resort” nodig', legt Wientjes uit. 'Er moet een vangnet zijn. Het punt is gepasseerd waarop Europa de muntunie uit elkaar laat vallen.’

 

Probleem van dit VNO-NCW-plan is dat het het in strijd is met Europese verdragen. Daarmee is het rechtstreeks opkopen van nieuwe staatsobligaties niet haalbaar. Temeer omdat Duitsland en Nederland zich met hand en tand verzetten tegen deze crisisaanpak. In hun ogen valt dan de stok achter deur weg voor landen met schuldenproblemen om hun overheidsfinanciën op orde te krijgen.

 

Vangnetfunctie ECB
Vandaar dat Wientjes pleit voor een vangnetfunctie voor de Europese Centrale Bank (ECB). Maar eerst moeten er binnen de eurozone ruim baan gemaakt worden voor een Europese groeipolitiek in combinatie met strengere afspraken over begrotingsdiscipline binnen de eurozone, betoogt Wientjes. ‘Eerst moet je saneren. Maar je moet een lender of last resort boven de markt laten hangen.’

 

Zoals het een typische voorman van een liberaal-conservatieve belangenvereniging als het VNO-NCW betaamt, weet Wientjes precies hoe de grootste groei van de economie kan worden gerealiseerd: via loonmatiging, lastenverlichting en het bevriezen van overheidsuitgaven.