Westenberg was ook even “verliefd” op minnares Kalbfleisch

Getuige Chipsholzaak was volgens Jan Poot populair op Haagse rechtbank. Poot vindt het ook treurig dat Kalbfleisch ten val is gekomen. 'Hij is zo'n aardige man'.

Jan Poot, de hoogbejaarde oprichter van Chipshol voelt zich prima, hij fietst, zwemt en golft nog, alleen zijn stem is wat schor, zegt hij. Dat de telefoonverbinding met Wassenaar piept en kraakt helpt ook niet. “Daar heb ik de laatste tijd veel last van”, klaagt Poot. Hij is niettemin vrolijk gestemd. Sinds de spectaculaire ontwikkelingen in de zaak Chipshol is dat ook niet verwonderlijk. Twee weken geleden deed een medewerker van de Haagse rechtbank een brisante getuigenverklaring waaruit bleek dat Pieter Kalbfleisch in 1993 samen had gespannen met rechter Hans Westenberg om de rechtszaak tegen hun bedrijf te beïnvloedden. Kalbfleisch had in november nog onder ede verklaard dat die aantijgingen “kletskoek” waren. De getuige, nota bene de ex-minnares van Kalbfleisch, beweerde dat de voormalige rechter van de Haagse rechtbank destijds bevriend was met de tegenstanders van de familie Poot en dat hij ervoor had gezorgd dat zijn vriend Westenberg de zaak in handen nam en zou regelen. Corruptie op hoog rechterlijk niveau.
Na het gedwongen pensioen van Hans Westenberg, tegen wie nog een onderzoek loopt wegens meineed en ambtelijke corruptie, moest de rechtbank Den Haag weer een gevoelige tik incasseren. Vorige week ging Kalbfleisch, de topman van de NMa ‘met verlof’ om zijn zaak de volle aandacht te kunnen geven. Het Openbaar Ministerie heeft ook naar hem een onderzoek naar meineed ingesteld.

Poot (85) vindt het “treurig” dat Kalbfleisch op de top van zijn loopbaan ten val is gekomen. “Ik ben nooit blij als iemand iets verkeerd heeft gedaan. Het is natuurlijk bevredigend dat het onze zaak helpt, maar het blijft heel triest. Kalbfleisch is ook zo’n aardige man, maar misschien zijn die aardige mensen juist nog gevaarlijker”.

Een beetje verliefd
Voor Poot is de getuigenis van de voormalige geliefde van Kalbfleisch een “geschenk uit de hemel” geweest. “We hebben altijd ontzettend veel tijd en energie gestoken in onze rechtszaken en dat met wisselend succes. Dan is het wonderlijk dat zo’n anonieme brief van iemand van de Haagse rechtbank uiteindelijk de zaak totaal verandert”.

“We wisten altijd al dat die brief door iemand geschreven moest zijn die goed geïnformeerd was. Door de stijl van schrijven hebben we dat briefje altijd erg serieus genomen, we wisten dat we niet zo maar met een querulant te maken hadden”.

Poot heeft naderhand kennis gemaakt met iemand die de getuige goed kent. “Die vertelde ons dat de dame in kwestie vroeger populair was op de Haagse rechtbank, verschillende mensen aldaar waren ‘verliefd’ op haar”, zegt Poot nadat voor de derde keer de verbinding om onduidelijke redenen wordt verbroken en er weer contact is gemaakt. “Ook Westenberg zou op haar verliefd zijn geweest. Uiteindelijk was het Kalbfleisch die het met haar aanlegde. Ik moet zeggen dat ze er inderdaad heel leuk uitzag”.

Boven alles roemt Poot de moed van de getuige. "Zij bevindt zich nu in een positie die niet bepaald aangenaam is".

 

Jan Poot met zijn zoon Peter op het balkon van hun kantoor in Schiphol Rijk


Onder de tram
Jan Poot memoreert ook nog even een ander onderdeel van de opzienbarende getuigenverklaring. ‘Toen die mevrouw haar verklaringen deed, bleek ze bang te zijn. De rechter vroeg haar waarom en toen bleek dat ze zich onveilig voelde. Rechter Hofhuis had haar gezegd dat als ze onder een tram zou belandden, hij zou weten uit welke hoek dat zou komen. Die uitspraak van Hofhuis verdient nader onderzoek, want waarom zou hij dat zeggen? Wilde hij haar bang maken? Wilde hij andere klokkenluiders bij voorbaat afschrikken door haar op die manier de stuipen op het lijf te jagen of wist hij dat Westenberg en Kalbfleisch in staat zijn om zoiets te doen? Alle opties zijn fout en een grap sluit ik in deze uit, daar was de kwestie veel te ernstig voor”.

Weer wordt na hevig gekraak de vaste telefoonverbinding met Wassenaar verbroken. “Dit gebeurt de laatste tijd iets te vaak," zegt Poot. "Dit is niet normaal meer, we worden afgeluisterd”.

 

Ouder maar taaier
Chipshol heeft nog een lange weg te gaan. 29 en 30 juni nemen de tweede serie getuigenverhoren een aanvang. Die houden verband met een andere procedure en gaan over de opmerkelijke rechterswissel in 2007 in Haarlem. Destijds werd vlak voordat er vonnis zou worden gewezen over de hoogte van de schadevergoeding in een door Chipshol gewonnen procedure, alle drie de rechters vervangen. Chipshol eiste 100 miljoen euro, uiteindelijk oordeelde de nieuwe rechter dat 16 miljoen euro genoeg was. Frits Bakker was indertijd president van de Haarlemse rechtbank en verantwoordelijk voor de geruchtmakende rechterswissel. Bakker, die door Poot herhaaldelijk voor “leugenaar” werd uitgemaakt, maakte datzelfde jaar nog promotie naar de rechtbank Den Haag, waar hij ook president werd. Recentelijk werd Bakker wederom met de Chipsholzaak geconfronteerd toen rechter Hofhuis zich bij hem melde en vertelde dat iemand van zijn rechtbank een anonieme brief had gestuurd.

Poot kijkt uit naar de volgende reeks van getuigenverhoren, waar ook Frits Bakker op zal komen draven. Hij zal onder andere worden gehoord waarom hij in heeft gestemd met de plotselinge wisseling van de drie rechters. Zijn eerdere verklaringen daarover werden al ter discussie gesteld. “We hebben ons wederom zeer grondig voorbereid en ik verwacht er veel van. Fysiek ben ik er ook klaar voor. Ik word ouder, maar ook taaier’.