Whodunnit?

2 Connecties

Relaties

Moord Helmin wiels
4 Bijdragen

De op Curaçao wonende columnist Jacob Gelt Dekker schetst twee scenario’s voor de moord op de Antilliaanse politicus Helmin Wiels.

Was het een huurmoordenaar die politicus Helmin Wiels doodde? Was het politiek gemotiveerd? Wraak? Een crime passionel? Of een afrekening uit de criminele onderwereld? En was 5-5-5 (de liquidatie vond plaats op 5 mei om 05:00 met 5 kogels) een misplaatste grap of een politieke boodschap?

Curaçao zit met een lawine aan vragen, maar één ding is zeker: zijn snijdende toon, het ongenuanceerde geschreeuw en de vaak ongefundeerde, snoeiharde kritiek van een politieke leider op Curaçao zal niet meer dagelijks galmen door de ether. Hij werd tot zwijgen gebracht en er is in de verste verte geen opvolger.
Een moord heeft maar één doel: het verwachte beloop van de voorziene toekomst veranderen. Volgens de logica van moordenaars zal het leven ondraaglijk zijn, zolang hun slachtoffer leeft, dus eliminatie is de enige optie.
 
Op social media doen veel scenario’s de ronde over de moord op de Curaçaose politicus. Sommige scenario’s zijn overigens totaal idioot en extreem. Hierbij een korte samenvatting van de meest zinnige scenario’s.


Scenario 1: Zorgvuldig geplande moord
Het leven van moordenaars zou drastisch veranderd worden als hun slachtoffer in leven was gebleven. Het slachtoffer stond op het punt om informatie te onthullen of bepaalde handelingen uit te voeren die het leven van de samenzweerders dramatisch zou veranderen. Dus het elimineren van die dreiging was een logische actie vanuit hun perspectief.
 
Een grondige kennis van het motief zal daarom onvermijdelijk leiden tot degenen die de opdracht gaven voor de moord. De moord moet veel voorbereiding hebben gevergd. De liquidatie is op een snelle, efficiënte en effectieve manier uitgevoerd.

Een paar overwegingen: ·

  • Het vinden, werven en belonen van enthousiaste, betrouwbare en professionele huurmoordenaars moet een aanzienlijke hoeveelheid tijd hebben gevergd. Daarbij zal er zorgvuldig gemanoeuvreerd moeten zijn. De Gouden Gids of reclame op eBay levert geen geschikte professionals op voor deze job.
  • Een liquidatie vereist het nauwgezet bestuderen van de dagelijkse handel en wandel van het slachtoffer. Inclusief samenwerking met insiders. Het infiltreren in de cirkel van vertrouwelingen van het slachtoffer, het afluisteren van telefoons, inbreken op computers, beoordeling van de gegevens en het verwerken van bruikbare informatie moet nauwkeurig en doelbewust hebben plaatsgevonden. Dat is bovendien zeer tijdrovend en mogelijk opvallend voor de security en lijfwachten van het slachtoffer.  Een informatie-lek in de directe omgeving van het slachtoffer was een must.
  • Er waren ook langdurige voorbereidingen nodig voor het verkrijgen van wapens, het regelen van een get-away car, het opzetten van tijdelijke hide-outs en veilige onderduikadressen zoals een fall back positie. Uiteindelijk moest er gedacht worden aan een aantal vluchtwegen naar het vasteland van Zuid-Amerika. Dat betekent: paspoorten, visa, vliegtickets, privévliegtuigen of snelle boten.
  • Omdat het slachtoffer ook nog eens een bekende politicus was, moesten de moordenaars rekening houden met grote publieke verontwaardiging en een grootschalig onderzoek.
  • De daders moesten beschikken over hersens en organisatietalent, grote hoeveelheden contant geld, cover-ups en alibi’s. Zeker gedurende de eerste periode na de daad – dat is weken of zelfs maanden - moesten ze een veilig onderkomen regelen. In het geval van een internationale klopjacht zou onderduiken zelfs jaren kunnen duren.
  • Dit soort planning, inspanning en voorbereidingen zijn in een kleine gemeenschap als Curaçao al snel verdacht. Dat soort gedrag kan niet onopgemerkt blijven, zeker niet als er een groot aantal mensen bij is betrokken. Het vereist een goed georganiseerd en getraind team, een bende, en men moet beschikken over grote hoeveelheden contant geld dat niet kan worden getraceerd.


NB. Als het openbaar ministerie een beloning uitlooft dan is dat een stimulans voor kleine spelers om uit de school te klappen. Crowdsourcing door het OM is verreweg het beste middel met de grootste effectiviteit.


Scenario 2. Wraak
Een tweede scenario behelst het motief ‘wraak’ met een houding van: 'het maakt niet uit wat er daarna gebeurt’.
Wraak als gevolg van een verzuurde persoonlijke of professionele relatie, liefde of politiek idealisme komt minder vaak voor. Maar het is een mogelijkheid.
Zulke daders hebben één zwakte: ze willen graag hun wraak van dichtbij meemaken, en blijven vaak rondhangen in de buurt van de moord om te genieten van hun succes. Bijna zonder uitzondering gaan ze opscheppen over hun 'heldhaftige' daad, hun verhaal is gewoon te groot om het alleen voor zich te houden. Zodra de publieke aandacht wat wegebt, verlangen de daders naar nieuwe aandacht en maken daardoor snel grote fouten.

Publieke opinie
Het grote publiek op Curaçao gelooft vooral in een samenzwering door de loterij-maffia van de Caraïben. Dat is in lijn met scenario 1. Het meest gehoorde motief is dat Wiels vorige week aankondigde om de namen van de loterij-fraudeurs bekend te maken.
Natuurlijk kan dat een rol hebben gespeeld, maar dan vooral als een trigger incident. De tijd van voorbereiding om deze executie te plegen, was veel te lang om deze nieuwe fraude-beschuldiging als enige onderliggende oorzaak aan te merken.

Mijn theorie is dat het een langdurig, langzaam groeiend conflict was dat leidde tot een samenzwering tot moord.  De meest waarschijnlijke daders dienen te worden gezocht in de kringen waar alle eerder genoemde ingrediënten voorhanden waren.
De daders kunnen dus vrij gemakkelijk gevonden worden door nauw te bestuderen met wie Wiels relaties onderhield. En dan vooral de relaties die sterk waren verzuurd.