Willem Smit weer door schuldeiser achtervolgd

Het Amsterdamse World Trade Center krijgt geld van Willem Smit en achtervolgt hem met een deurwaarder. WTC is niet de eerste en waarschijnlijk ook niet de laatste.

De Amsterdamse serie-ondernemer en investeerder Willem Smit heeft de huurbaas van het door hem opgerichte computerspellenbedrijf Playlogic aan zijn broek hangen. Het Amsterdamse World Trade Center krijgt nog een flink aantal huurpenningen van Smit, zo maakte Quote bekend. De man die in de jaren tachtig om fiscale redenen in een penthouse op de bovenste verdieping van het Amsterdamse Hilton resideerde, blijkt voor schuldeiser WTC echter ongrijpbaar te zijn. Hoewel Smit vrijwel elke dinsdagavond zijn positie inneemt aan de toog van de Amsterdamse uitspanning Willemspark, het voormalige Lexington, heeft de deurwaarder van WTC 'geen bekende woon- of verblijfplaats' kunnen traceren en was genoodzaakt een advertentie in het Parool te plaatsen om Smit erop te wijzen dat hij nog een flinke rekening open heeft staan.

Vreemd
‘De deurwaarder zoekt me? Vreemd’, zei Smit hij tegen Quote. ‘Het gaat denk ik over een bankgarantie van Playlogic waar ik privé garant voor sta. Toen het spannend werd, wilde het WTC dat graag. Die garantie moet nog ingeleverd worden, maar dat komt goed. Zo’n advertentie in de krant zetten is het bewust beschadigen van mensen. Terwijl ik het WTC nog zo geholpen heb met het oplossen van problemen. Het zegt veel over de mentaliteit van die mensen.’

 

Het WTC in Amsterdam


Computerspellenbedrijf Playlogic ging vorig jaar augustus failliet. In december kwam Smit met de curator van het bedrijf overeen om een doorstart te maken. Vorige week maakte FTM bekend dat Smit van plan is het gerevitaliseerde bedrijf naar de beurs in Frankfurt te brengen. Wanneer zijn plannen slagen, is het de vijfde keer dat Smit een bedrijf naar de beurs brengt. Hij is daarmee mogelijk Nederlands recordhouder, overigens zonder al te veel succes. Drie van de vier bedrijven die hij naar de beurs bracht, beleefden een roemloze aftocht van de borden.

In het bochtige zakelijke spoor dat Smit trekt, bevinden zich dan ook meestal een keur van schuldeisers waaronder de fiscus, maar ook zijn vroegere huisbankier kwam herhaaldelijk bij Smit op de koffie om een debetsaldo van 5,6 miljoen euro te vereffenen. In 2005 leidde dat ook tot gerechtelijke procedure en ook toen bleek Smit - toen nog officieel in België woonachtig, een lastig te grijpen man.

Niet zelden diende de ooit gevierde miljonair bezittingen contant te maken om schuldeisers het hoofd te bieden. Zo was Smit de afgelopen jaren genoodzaakt de hem nog resterende kunstverzameling - voornamelijk Cobra werk - te verkopen en ook het penthouse aan de Amsterdamse Van Eeghenstraat in Amsterdam verviel als onderpand aan een van zijn schuldeisers. In 2008 had de jaren tachtig nog als 'King William' bekend staande zakenman ook een akkefietje met een importeur van exclusieve jachten. Smit kon de door hem bestelde Riva niet afnemen omdat hij de rekening niet wenste te betalen waarna de importeur voor 2,5 miljoen euro beslag liet leggen. Dat bleek ook toen niet zo eenvoudig, het beslag trof nauwelijks doel: Smit - voorzover vindbaar - bleek nauwelijks iets te bezitten en bij Playlogic slechts een klein inkomen te verdienen. Met dat gegeven heeft ook de deurwaarder van WTC te maken.

Monaco Grand Prix-feestje
Hoewel Smit in Nederland niets meer lijkt te bezitten, laat hij er zich in kroegen en restaurants bij voortduring op voorstaan dat hij een vermogend man is. Smit nam ongeveer anderhalf jaar geleden de wijk naar Monaco waar hij over een zeer ruim appartement beschikt dat uitkijkt op het traject waar elk jaar de Formule 1 wagens racen. Vorig jaar organiseerde Smit ten tijde van de Grand Prix van Monaco een feestje waar hij veel van zijn zakenrelaties op uitnodigde. Opvallend was dat hij ook Nina Storms Vleeschdraager, waar hij vele jaren minder goed mee door de bocht kon, op zijn Formule 1 partijtje uitnodigde.

Het was juist Nina Storms die in 1992 de eerste was die via een advertentie in een krant - NRC Handelsblad - Smit ertoe poogde te bewegen geld te betalen. Ook toen al stond Smit op een niet bekende plek ingeschreven en ook toen maakte Smit zich boos over het plaatsen van de advertentie. Hij verweet Storms, destijds nog Aka geheten, dat ze hem moedwillig poogde te beschadingen. Smit en Storms waren tot eind 1991 zakenpartners in het bedrijf Newtron. De ruzie die deels in de media werd uitgevochten, betrof een nog openstaande rekening die Smit enkele jaren later - na langlopende procedures - alsnog diende te betalen.

Tricky Dicky
Dat het kan verkeren moest enkele weken ook een andere oud-relatie van Smit erkennen. Dick Peschar, een oude zakenpartner uit de vroegere Barretje Lexington entourage van Smit, zijn veters uit de schoenen halen toen hij door het functioneel Parket van het Openbaar Ministerie werd ingerekend. 'Tricky' Dicky Peschar, de Wassenaarse bad boy zou zich hebben schuldig gemaakt aan 'faillissementsfraude, oplichting en valsheid in geschrifte'.

Het was Peschar die Smit ergens in 2000 op het spoor zetten van een Belgische studio die computerspellen produceerde. Peschar wilde Smit interesseren om verder te participeren in zijn onderneming en liet hem de studio zien. Smit had andere plannen en nam zelf de studio over en begon Playlogic, het bedrijf dat hij nu opnieuw in Frankfurt een beursgang wil laten maken.