Wist je dat je in tien jaar 10.000 euro op hypotheek kan besparen?

Door af te lossen neemt het risico van een hypotheeklening af voor een bank. Hoe meer je aflost hoe minder rente je dus hoeft te betalen. Maar daar moet je wel even achteraan, want banken staan niet te trappelen om minder te verdienen.

Banken mogen alleen nog maar hypotheken verkopen waarop je moet aflossen. Dit betekent dat de de totale hypotheeksom afneemt ten opzichte van de waarde van het huis. Daardoor neemt ook het risico van de lening voor de bank af. Na verloop van tijd is het huis immers meer waard dan de uitstaande lening en lijdt de bank geen verlies als de huiseigenaar de hypotheek niet meer kan betalen en de woning moet worden verkocht. Bij een lager risico hoort een lagere rente. Dat zit zo: bij het afsluiten van de hypotheek bepaalt de bank de risico-opslag die past bij de de hypotheeksom als percentage van de hypotheek, ook wel loan to value (LTV) genoemd. Die is nu maximaal 103 procent en daarvoor betaal je de hoogste risico-opslag. Als die LTV afneemt door af te lossen of door een stijging van de woningwaarde, kom je in een lagere risico-klasse en zou je ook een lagere opslag moeten betalen. Dit geldt overigens alleen voor hypotheken zonder NHG.
'Heel weinig hypotheekverstrekkers berekenen het voordeel door aan hun klanten'
Maar banken wijzen je niet op dit voordeel, blijkt uit onderzoek van Ikbenfrits.nl, een nieuwe hypotheektool die de beste deal zoekt op basis van alle hypotheekvoorwaarden. 'In de praktijk blijkt dat maar heel weinig hypotheekverstrekkers het voordeel doorberekenen aan hun klanten', zegt oprichter van Ikbenfrits, Thomas de Leeuw. Het gaat om veel geld. Wie een standaard startershypotheek van 300.00 euro heeft bij Delta Lloyd met een rentevaste periode van tien jaar, betaalt volgens een berekening van de tool meer dan 10.000 euro te veel aan rente (zie illustratie)  'Door het annuïtair aflossen ga je al in het tweede jaar door de grens van een lagere risico-klasse', legt De Leeuw uit. Theoretisch zou je risico-opslag daardoor verlaagd kunnen worden. Maar Delta Lloyd staat alleen toe dat de LTV aan het einde van de rentevaste periode wordt aangepast, dus je blijft tien jaar lang de oude, hoge risico-opslag betalen.'  

Grafiek_LTV_Rentekosten Bron: Ikbenfrits

  Delta Lloyd is op dit punt een uitzondering want bij de meeste banken is de rente wel aanpasbaar tijdens de rentevast periode, constateert De Leeuw. Maar dat gaat niet vanzelf. De klant moet zelf actie ondernemen en de hypotheekverstrekkers verzoeken de risico-opslag te verlagen. In deze categorie vallen verstrekkers zoals Florius, ABN Amro, Rabobank, ASR en ING. 'Aangezien de meeste klanten hier geen weet van hebben, blijven ze een te hoge rente betalen.' Banken hebben deze mogelijkheid verstopt in de kleine lettertjes en maken het de klant niet altijd gemakkelijk. Zo vraagt ABNAmro om een recent taxatierapport, soms volstaat ook een WOZ-rapport maar het is niet duidelijk in welke gevallen. Uit de algemene voorwaarden van ABN Amro: abnrnete   Hoe snel en hoeveel je precies kan besparen, verschilt per bank. Want de risico-klassen zijn allemaal anders gedefinieerd. Zo legt Rabobank een grens bij 90% LTV en 67,5% LTV en laat ING de opslag afnemen met stapjes van 5%. Wie bij ING 103% leent, komt dus al heel snel in de lagere risico-klasse van minder dan 100% terecht, wat meteen 0,2 procent rente scheelt. Zie dit overzicht van de website van ING: websiteING   MUNT hypotheek, NIBC en Obvion zijn volgens Ikbenfrits de enige hypotheekverstrekkers die automatisch de risico-opslag naar beneden bijstellen als er voldoende is afgelost om in een lagere risico-klasse te vallen.