De woekerpolisaffaire is waarschijnlijk het grootste financiële schandaal uit de Nederlandse geschiedenis. Decennia lang werden miljoenen burgers willens en wetens door (levens)verzekeraars misleid en benadeeld met zogenoemde beleggingsverzekeringen die we sinds 2006 beter kennen als woekerpolissen. Journalisten Jan Hein Strop en Eric Smit volgen de woekerpolisaffaire al vanaf het moment dat die uitbrak. In 2011 publiceerde Smit met de tot inkeer gekomen tussenpersoon René Graafsma het zelfhulpboek Woekerpolis, hoe kom ik er vanaf? Het boek diende in 2011 als 'lesmateriaal' voor Kamerleden, maar die toonden zich niet de beste leerlingen. Graafsma en Smit riepen eind 2011 in een open brief in de Volkskrant de Kamer nog op om in actie te komen, maar dat mocht niet baten, de politiek wendde het hoofd af. De lobby van de verzekeraars en DNB had en heeft veel invloed in Den Haag. Het ministerie van Financiën heeft in deze kwestie vooral oog voor de belangen van de internationaal opererende verzekeraars, niet voor de belangen van burgers. De ellende met de beleggingsverzekeringen werd in 1994 al door experts voorzien. De overheid greep niet in en twintig jaar later - en vele tientallen miljarden euro aan schade verder - bevindt de inhoudelijke kennis van onze volksvertegenwoordigers zich nog steeds op een bedroevend laag niveau en laten zij zich nog steeds leiden door de belangen van de financiële sector.

Hoewel de wereld om ons heen al jaren verschijnselen van woekerpolisvermoeidheid vertoont, zal Follow the Money deze affaire blijven volgen.

28 artikelen

Woekerpolisaffaire Nationale Nederlanden gaat nieuwe fase in

Nationale Nederlanden heeft opnieuw verlies geleden in een procedure bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Dat maakt de weg vrij voor een grote woekerpolisclaim - mogelijk met backup van een hedgefund - vanwege het verzwijgen van kosten van beleggingsverzekeringen.

Verzekeraar Nationale Nederlanden (NN) – onderdeel van ING – delft opnieuw het onderspit in een procedure bij het Kifid. De uitspraak kan grote financiële gevolgen hebben voor NN. Want de breed toepasbare uitspraak treft ruim een half miljoen beleggingsverzekeringen, ook wel woekerpolissen genoemd. De potentiële claim is vermoedelijk 2,5 miljard groot, zo schreef FTM eerder. Lees hier de nieuwe uitspraak waar Nationale Nederlanden in het ongelijk wordt gesteld. Advocaat Adriaan de Gier, die namens gedupeerden optreedt, is opgetogen over de uitkomst. ‘We gaan zoveel mogelijk mensen mobiliseren om zich aan te melden.’ Hij schat de gemiddelde schade per polis op zo'n 6000 euro. Uniek is dat De Gier bezig is de claims te verkopen aan een buitenlands hedgefund. Gedupeerden krijgen zo eerder een schadevergoeding, terwijl het hedgdefund de zaak met NN uitvecht bij de rechter. ‘Gesprekken over de verkoop van de claims lopen,’ stelt de advocaat. Mocht het tot een verkoop van de claims komen, dan zou dat voor Nederland een noviteit zijn.  

De woekerpolisclaim

De zaak draait om het verzwijgen van de zogeheten eerste kosten in de algemene voorwaarden van de polis. Het Kifid stelde eerder dat de verzekeraar jegens de klant ‘tekort is geschoten in haar informatieplicht door hem niet op duidelijke en begrijpelijke wijze te informeren over de eerste kosten.’ De verzekeraar mag dus geen kosten in rekening brengen die onderling niet zijn afgesproken, luidt de conclusie van de tussenuitspraak, die volgens het Kifid op dit punt identiek zal zijn aan de einduitspraak. NN hanteert al sinds 1990 “Voorwaarden van Verzekering”, die alleen spreken van ‘administratie- en beheerskosten’. Hierin zijn de ‘eerste kosten’, waaronder de provisie voor de tussenpersoon, doelbewust weggelaten, terwijl het om flinke bedragen gaat. Uit brieven over de verschillende kostensoorten die de onderneming zelf heeft verstuurd, blijkt dat ongeveer 10 procent van alle, over de gehele looptijd te betalen premie opgaat aan eerste kosten. Nationale Nederlanden heeft al aangekondigd tegen de uitspraak van het Kifid in beroep te zullen gaan. Gezien de mogelijke schade, is de kans groot dat het tot jarenlange procedures komt. Zo krijgt de woekerpolisaffaire die in 2006 ontstond, een nieuw hoofdstuk. De affaire startte toen bleek dat verzekeraars hoge, verborgen kosten rekenden zonder klanten daarover deugdelijk voor te lichten. Verzekeraars proberen de affaire achter zich te laten door het uitvoeren van de compensatieregelingen, waarvoor Nationale Nederlanden 365 miljoen euro opzij heeft gezet. Dat is waarschijnlijk niet genoeg. Vervelend voor ING is dat het bezig is met het voorbereiden van een beursgang van de verzekeraar. Het is de vraag hoe de juridische onzekerheid over de claims de beursgang beïnvloedt.