De woekerpolisaffaire is waarschijnlijk het grootste financiële schandaal uit de Nederlandse geschiedenis. Decennia lang werden miljoenen burgers willens en wetens door (levens)verzekeraars misleid en benadeeld met zogenoemde beleggingsverzekeringen die we sinds 2006 beter kennen als woekerpolissen. Journalisten Jan Hein Strop en Eric Smit volgen de woekerpolisaffaire al vanaf het moment dat die uitbrak. In 2011 publiceerde Smit met de tot inkeer gekomen tussenpersoon René Graafsma het zelfhulpboek Woekerpolis, hoe kom ik er vanaf? Het boek diende in 2011 als 'lesmateriaal' voor Kamerleden, maar die toonden zich niet de beste leerlingen. Graafsma en Smit riepen eind 2011 in een open brief in de Volkskrant de Kamer nog op om in actie te komen, maar dat mocht niet baten, de politiek wendde het hoofd af. De lobby van de verzekeraars en DNB had en heeft veel invloed in Den Haag. Het ministerie van Financiën heeft in deze kwestie vooral oog voor de belangen van de internationaal opererende verzekeraars, niet voor de belangen van burgers. De ellende met de beleggingsverzekeringen werd in 1994 al door experts voorzien. De overheid greep niet in en twintig jaar later - en vele tientallen miljarden euro aan schade verder - bevindt de inhoudelijke kennis van onze volksvertegenwoordigers zich nog steeds op een bedroevend laag niveau en laten zij zich nog steeds leiden door de belangen van de financiële sector.

Hoewel de wereld om ons heen al jaren verschijnselen van woekerpolisvermoeidheid vertoont, zal Follow the Money deze affaire blijven volgen.

28 artikelen

Woekerpolisclaims tegen Nationale Nederlanden in gang gezet

1 Connectie
1 Bijdrage

Een groep woekerpolishouders eist voor half augustus een schadevergoeding van Nationale Nederlanden. Als de verzekeraar niet betaalt, starten de polishouders massaal procedures. Dat zegt advocaat Adriaan de Gier, die de gedupeerden bijstaat.

Nationale Nederlanden (NN) dreigt weer weg te zakken in het moeras van de woekerpolisaffaire. Een groep klanten met een beleggingsverzekering van NN (onderdeel van ING) eist dat de verzekeraar voor half augustus de zogeheten “eerste kosten” van de polis terugbetaalt. Een brief van deze strekking, in handen van Follow The Money, is deze week naar de directie van het bedrijf gestuurd.
 
“Komt Nationale Nederlanden niet over de brug, dan zullen er vanaf half augustus in grote getale nieuwe zaken worden aangebracht bij de rechter of het Klachten Instituut Financiële Dienstverlening”, zegt advocaat Adriaan de Gier, die naar eigen zegge ruim 400 gedupeerden vertegenwoordigt, verenigd in claimorganisatie Wakkerpolis.   
 
Gebrek in algemene voorwaarden
De Gier stelt dat de “eerste kosten” – waaronder de provisie voor de tussenpersoon – onterecht zijn ingehouden. Hij baseert zich op een uitspraak van het Klachten Instituut Financiële Dienstverlening (Kifid) vorige maand, waarin bepaald werd dat NN haar klanten over het onttrekken van deze kosten had moeten informeren en de kosten moet terugstorten in de polis. 
 
Opmerkelijk aan die uitspraak is de brede toepasbaarheid ervan, nu het gaat om een gebrek in de algemene voorwaarden. NN heeft volgens eigen opgaaf circa 691.000 beleggingsverzekeringen verkocht. Daarom loopt de potentiële schadeclaim op basis van de uitspraak in de miljarden. Onduidelijk is wat de gevolgen hiervan zijn voor de geplande beursgang van het concern. 
 
"Strategie om te rekken"
Volgens De Gier, bekend van de massaclaim FortisEffect, hebben de aangesloten polishouders tussen de 5 en 25 duizend euro schade, waarmee de claims samen op “minimaal vijf miljoen euro” uitkomen. De advocaat verwacht niet dat de verzekeraar snel met een oplossing komt. “De kans is groot dat het lang gaat duren. Het is bewuste strategie van verzekeraars om dit soort processen te rekken.” Voor NN staat nog hoger beroep open tegen de uitspraak van mei bij de beroepscommissie van het Kifid of bij de rechtbank, omdat het financieel belang van de zaak zo groot is.   
 
De claims volgen kort op de uitspraak van de Hoge Raad vorige week in de zaak tussen Aegon en Koersplandewegkwijt. Besloten werd dat Aegon klanten met een Koersplan te veel betaalde premie moet terugbetalen, omdat de hoogte van de premie niet duidelijk was afgesproken. Saillant is dat de Hoge Raad klip en klaar stelde dat er geen sprake was van verjaring van de claim. De Gier ziet de uitspraak als een steun in de rug. “De rechterlijke macht wordt steeds kritischer ten opzichte van de financiële sector.”   
 
Nationale Nederlanden wil inhoudelijk niet op de kwestie ingaan.