De woekerpolisaffaire

De woekerpolisaffaire is waarschijnlijk het grootste financiële schandaal uit de Nederlandse geschiedenis. Decennia lang werden miljoenen burgers willens en wetens door (levens)verzekeraars misleid en benadeeld met zogenoemde beleggingsverzekeringen die we sinds 2006 beter kennen als woekerpolissen. Journalisten Jan Hein Strop en Eric Smit volgen de woekerpolisaffaire al vanaf het moment dat die uitbrak. In 2011 publiceerde Smit met de tot inkeer gekomen tussenpersoon René Graafsma het zelfhulpboek Woekerpolis, hoe kom ik er vanaf? Het boek diende in 2011 als 'lesmateriaal' voor Kamerleden, maar die toonden zich niet de beste leerlingen. Graafsma en Smit riepen eind 2011 in een open brief in de Volkskrant de Kamer nog op om in actie te komen, maar dat mocht niet baten, de politiek wendde het hoofd af. De lobby van de verzekeraars en DNB had en heeft veel invloed in Den Haag. Het ministerie van Financiën heeft in deze kwestie vooral oog voor de belangen van de internationaal opererende verzekeraars, niet voor de belangen van burgers. De ellende met de beleggingsverzekeringen werd in 1994 al door experts voorzien. De overheid greep niet in en twintig jaar later - en vele tientallen miljarden euro aan schade verder - bevindt de inhoudelijke kennis van onze volksvertegenwoordigers zich nog steeds op een bedroevend laag niveau en laten zij zich nog steeds leiden door de belangen van de financiële sector.

Hoewel de wereld om ons heen al jaren verschijnselen van woekerpolisvermoeidheid vertoont, zal Follow the Money deze affaire blijven volgen.

28 Artikelen

Woekerpoliserfenis blijft Aegon achtervolgen

1 Connectie

Organisaties

AEGON

Het opgewekte humeur van Aegon werd vrijdag ruw verstoord door het advies van de advocaat-generaal van de Hoge Raad inzake Koersplan: wéér een nederlaag.

Net nu het zelfvertrouwen van Aegon weer herstellende is, krijgt de verzekeraar een harde opdoffer te verwerken. Afgelopen vrijdag maakte de advocaat-generaal van de Hoge Raad zijn advies bekend inzake de langlopende zaak rond het vroegere product Koersplan. Zoals viel te verwachten, viel het advies niet voordelig uit voor Aegon. Na eerdere nederlagen voor de rechtbank (2009) en het Hof (2011) kwam ook de advocaat-generaal van de Hoge Raad tot de slotsom dat Aegon zijn Koersplan-klanten (in totaal 700 duizend) misleidde en een veel te hoge premie rekende voor de overlijdensrisicoverzekering die in de beleggingsverzekering zat ingebakken.

 
'Zure vruchten'
Op de website van stichting Koersplandewegkwijt wordt gesproken van een 'doorbraak'. De stichting haalt ook nog een aardig citaat aan uit het advies van de advocaat-generaal: ‘Van het feit dat zij (Aegon, red) “in het verborgene” en in strijd met de op haar rustende verplichtingen een hoge overlijdensrisicopremie in rekening heeft gebracht, plukt zij nu de zure vruchten.’
Het advies maakt verder duidelijk dat de ­verzekeraar alsnog ongeveer 85 procent van de ingehouden premie voor de overlijdensrisicoverzekering moet gaan beleggen binnen de Koersplanovereenkomst.
 
Pijnlijk. Aegon wordt zo bij herhaling door zijn duistere verleden ingehaald. Volgens eerdere schattingen van financieel adviseur Kapé Breukelaar zou het schadebedrag voor Aegon kunnen oplopen tot 1 miljard euro. In de berichten in de media wordt gesproken van een schade van 'mogelijk honderden miljoenen'.
 
De doorgaans zeer praatgrage woordvoerders van Aegon konden tegenover het Financieele Dagblad niet meer dan dit kwijt: ‘Dit ­advies is uitgebracht aan de twee partijen. Wij wachten nu eerst de uitspraak af van de Hoge Raad. Eerder zullen we niet reageren.’
Aegon ging in 2011 in cassatie om dat het van mening was dat het Arnhemse Hof 'op basis van één willekeurig en niet representatief individueel voorbeeld' tot zijn oordeel kwam.
 
Verjaardag verstoord
Aegon heeft geen voorziening getroffen voor de eventuele Koersplan-claims die nu met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zullen volgen. De Hoge Raad  neemt doorgaans het advies van de advocaat-generaal over. Over enkele maanden zal de uitspraak van het hoogste rechtsorgaan in Nederland volgen. 
 
Een flinke opdoffer voor het bedrijf Aegon dat dit jaar zijn 30e verjaardag viert (in 1983 werd het bedrijf door de fusie tussen de verzekeraars Ennia en AGO gevormd). De klap komt op het moment dat Aegon zich weer regelmatig met veel zelfvertrouwen presenteert. Onlangs mocht bestuursvoorzitter Alex Wynaendts een winst van 1,57 miljard euro over 2012 rapporteren. Een stijging van 80 procent ten opzichte van 2011.
'Verzekeraar Aegon is een gunstige uitzondering in de financiële sector', schreef het NRC enkele weken geleden. Volgens Wynaendts het gevolg van een 'sobere strategie'.
 
De Koersplan-zaak is overigens niet de enige woekerpoliszaak die nog speelt, ook een ander woekerproduct van Aegon ligt nog onder vuur: Sprintplan. De Vereniging Consument & Geldzaken procedeert in deze zaak die in september nog tot een tumultueuze zitting leidde.
Redactie
Redactie
Gevolgd door 696 leden