De woekerpolisaffaire

De woekerpolisaffaire is waarschijnlijk het grootste financiële schandaal uit de Nederlandse geschiedenis. Decennia lang werden miljoenen burgers willens en wetens door (levens)verzekeraars misleid en benadeeld met zogenoemde beleggingsverzekeringen die we sinds 2006 beter kennen als woekerpolissen. Journalisten Jan Hein Strop en Eric Smit volgen de woekerpolisaffaire al vanaf het moment dat die uitbrak. In 2011 publiceerde Smit met de tot inkeer gekomen tussenpersoon René Graafsma het zelfhulpboek Woekerpolis, hoe kom ik er vanaf? Het boek diende in 2011 als 'lesmateriaal' voor Kamerleden, maar die toonden zich niet de beste leerlingen. Graafsma en Smit riepen eind 2011 in een open brief in de Volkskrant de Kamer nog op om in actie te komen, maar dat mocht niet baten, de politiek wendde het hoofd af. De lobby van de verzekeraars en DNB had en heeft veel invloed in Den Haag. Het ministerie van Financiën heeft in deze kwestie vooral oog voor de belangen van de internationaal opererende verzekeraars, niet voor de belangen van burgers. De ellende met de beleggingsverzekeringen werd in 1994 al door experts voorzien. De overheid greep niet in en twintig jaar later - en vele tientallen miljarden euro aan schade verder - bevindt de inhoudelijke kennis van onze volksvertegenwoordigers zich nog steeds op een bedroevend laag niveau en laten zij zich nog steeds leiden door de belangen van de financiële sector.

Hoewel de wereld om ons heen al jaren verschijnselen van woekerpolisvermoeidheid vertoont, zal Follow the Money deze affaire blijven volgen.

28 Artikelen

Woekerpolishandboek wordt lesmateriaal

'Woekerpolis, hoe kom ik er vanaf?' is tot leerstof gekozen voor tussenpersonen van branchevereniging Adfiz.

Het samenwerkingsverband tussen BeleggingsPolisCheck, MoneyView en de branchevereniging voor onafhankelijke tussenpersonen Adfiz zal het woekerpolishandboek 'Woekerpolis, hoe kom ik er vanaf' van Eric Smit en René Graafsma aan tussenpersonen gaan aanbieden.

Adfiz riep in januari haar leden op om klanten met een woekerpolis actief te benaderen en te helpen bij het maken van verantwoorde keuzes. Adfiz ging later verder door haar leden ertoe aan te zetten woekerpolissen op een correcte wijze af te wikkelen.

Enkele weken geleden sloot Adfiz een overeenkomst met de bedrijven Beleggingspolischeck en MoneyView waarbij de leden van de vereniging "tegen zeer gereduceerd tarief" gebruik kunnen maken van de hulpmiddelen die de twee bedrijven hebben ontwikkeld om hun klanten een goed inzicht in beleggingsverzekeringen te laten krijgen. BeleggingsPolisCheck levert analysesoftware waarmee beleggingspolissen tegen het licht aan kunnen worden gehouden en er goed inzicht ontstaat in de werkelijke kosten van de polis. MoneyView Levert specifieke lesmodules die inzicht geven in beleggingsverzekeringen (woekerpolissen).

Het boek van Graafsma en Smit, dat op 8 maart in Den Haag aan enkele leden van de Tweede Kamer werd gepresenteerd (zie filmpje), maakt daar nu ook onderdeel uit van het lespakket. In 'Woekerpolis, hoe kom ik er vanaf', wordt aan de hand van een stappenplan getoond hoe een eigenaar van een woekerpolis zich het beste van die strop kan verlossen. Uit het boek blijkt onder meer dat de tussenpersoon een zeer belangrijke schakel is om mensen inzicht te geven in hun situatie en mogelijkheden.

Adfiz, de vereninging voor onafhankelijke tussenpersonen, heeft ongeveer 1250 leden die over heel Nederland 1600 vestigingen hebben.

 

BeleggingsPolisCheck is een bedrijf dat een bijdrage wil leveren om de informatievoorziening rond beleggingspolissen te verbeteren.


Moneyview is hét onderzoeksbureau voor de financiële wereld dat is gespecialiseerd in consumentenproducten. Het bureau werd in 2008 door het Ministerie van Financiën ingeschakeld om samen met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onderzoek te doen naar de woekerpolissen. Dat resulteerde in oktober van dat jaar in het "Rapport Beleggingsverzekeringen".

 

Ronald Plasterk, financieel woordvoerder van de PvdA, met de lesstof in handen.