Woekerpolisvloot Delta Lloyd en Achmea niet tot zinken te brengen

De woekerpolisaffaire treft veel verzekeraars. Maar niet alle verzekeraars en niet in dezelfde mate. Delta Lloyd en Achmea ontspringen de dans.

Het gaat maar door, die woekerpolisaffaire. Vooral Nationale Nederlanden en Aegon zijn de laatste tijd epicentra van negatieve publiciteit en procedures. Vorige week nog werd een uitspraak van het Kifid (Klachten Instituut Financiële Dienstverlening) landelijk nieuws. Dat ging over iemand met een Bonusplan van Aegon, die een flinke schadevergoeding krijgt wegens misleidende informatie. Claimorganisatie Consumentenclaim haastte zich te melden dat de uitspraak ook van toepassing is op het 'identieke' product Spaarplan van Aegon. De juridische nederlagen van Nationale Nederlanden (NN) noodzaakten het concern zelfs beleggers te waarschuwen voor de impact die aansprakelijkheid kan hebben met het oog op de aanstaande beursgang. Claimorganisaties zien hun kans schoon collectieve procedures te beginnen tegen NN namens vele duizenden gedupeerden. Daarbij gaat het in hoofdzaak om één product: Flexibel Verzekerd Beleggen waarbij de zogeheten 'eerste kosten' zijn verzwegen in de voorwaarden, wat het tot een gemakkelijk doelwit maakt.

Wachten op dagvaarding

Ook ASR heeft meer dan een half miljoen woekerpolissen verkocht, waar met goed gevolg al meerdere procedures over gevoerd zijn. Het is nu wachten op de dagvaarding namens een grote groep polishouders. SNS Reaal heeft er minder verkocht dan ASR maar wel enkele honderdduizenden die voor een collectieve procedure in aanmerking komen, zegt Pieter Lijesen, voorzitter van de Stichting Woekerpolisproces. Tenslotte is er nog Allianz dat met een grote club polishouders in de clinch ligt. Welke grote partijen ontbreken in dit rijtje? Delta Lloyd en Achmea (FBTO/Interpolis). Deze verzekeraars halen geen krantenkoppen met hun woekerpolisverleden en verschijnen niet op de radar van de claimorganisaties, terwijl ze samen circa twee miljoen beleggingsverzekeringen hebben verkocht. Hoe komt dat?

'Verschillende polissen, verschillende voorwaarden'

'Het probleem bij zowel Delta Lloyd als Achmea is dat ze veel verschillende polissen hebben verkocht met verschillende voorwaarden. Die zijn heel moeilijk collectief aan te pakken', zegt Lijesen. 'Bij Delta Lloyd gaat het bovendien vaak om kleine polisjes met weinig schade.' Het omgekeerde geldt dus voor NN dat juist consequent dezelfde voorwaarden hanteerde, en veel polissen verkocht met grote premies.
'Nationale Nederlanden en Aegon gedragen zich heel star, met als gevolg al die procedures'
Niet alleen de wirwar aan polissen maakt Delta Lloyd juridisch immuun, het bedrijf heeft ook een 'slimmere, klantvriendelijkere' houding heeft dan andere verzekeraars, zegt woekerpolisexpert René Graafsma, die veel procedeert bij het Kifid. 'Nationale Nederlanden en Aegon gedragen zich heel star, met als gevolg al die procedures. Maar Delta Lloyd schikt veel zaken, en vermijdt zo procedures. Daarom blijft het stil.' Dat het zo moeilijk is een juridische torpedo af te vuren op Achmea, is een uitvloeisel van de destijds beroemde 'vloot-strategie'. In de jaren negentig en nul – toen de miljoenen beleggingsverzekeringen zijn verkocht – vormde het concern een grote 'vloot' van schepen, die in de visie van oud-topman Gijs Swalef allemaal een zekere vrijheid hadden een eigen koers te volgen, maar wel met een gemeenschappelijk doel. Vandaar dat Achmea toen een klein hoofdkantoor had, de 'schepen' konden zelf producten verzinnen en de daaraan verbonden voorwaarden. De armada van polissen vaart ongeschonden door.