Het wonderbaarlijke vertrouwensherstel op de woningmarkt

2 Connecties

Onderwerpen

Vertrouwen

Werkvelden

Woningmarkt

De media is vol van jubel berichten over het hernieuwde vertrouwen op de koopwoningmarkt. 'Maar waar is de onderbouwing?' vraagt Jasper du Pont zich af.

Afgelopen maanden word je doodgegooid met berichtgeving dat de verschillende vertrouwensindexen van de woningmarkt ‘flink in de lift zitten’. Afgelopen vrijdag publiceerde OTB de detailgegevens van de eigen huis woningmarktindicator. Hierin zou de onderbouwing moeten zijn van de stelling datNederlanders weer in het eigen huis gaan geloven. Dit vertrouwen laat zich alsvolgt visualiseren: Ik zie het nog niet helemaal…
Jasper du Pont
Jasper du Pont
Maakt zich zorgen over de mate waarin de woningmarktstarter wordt vertegenwoordigd in de politiek en media.
Gevolgd door 273 leden