Woningmarktcijfers november 2013 knallen niet hard genoeg

3 Connecties

Organisaties

CBS Kadaster

Werkvelden

Woningmarkt

Het Kadaster heeft de woningmarktcijfers over de maand november bekendgemaakt. Uit de analyse van columnist Jasper de Pont blijkt dat de maand november redelijk goed is verlopen, maar nog onvoldoende om het drama-jaar 2013 goed af te sluiten.

In november 2013 registreerde het Kadaster 10.576 verkochte woningen. Dit is een stijging van 7,6% ten opzichte van november 2012 (9.833). Vergeleken met de voorgaande maand, oktober 2013, is er sprake van een stijging van 6,5%.  Het Kadaster registreerde toen 9.929 verkochte woningen. Voor het eerst sinds mei kan de maand november weer vergeleken worden met een jaar eerder, omdat in het turbulente 2012 de maand november voor een crisisjaar vrij normaal scoorde. De  7,6% meer verkopen mag je dus zien als een klein plusje, maar valt wat mij betreft ook nog redelijk binnen de bandbreedte van normale fluctuaties rond het gemiddelde.   November is de eerste maand van 2013 die boven de tienduizend verkochte woningen uitkwam. Om dit enigszins in perspectief te plaatsen; na januari 1995 was de eerste maand waarin minder dan tienduizend woningen werden verkocht pas in januari 2009. Het zal dan ook duidelijk zijn dat 2013 voor huizenverkopend Nederland geen goed jaar gaat worden. In de eerste elf maanden van het jaar werden 94.631 woningen gepasseerd bij het kadaster, waar dit er vorig jaar nog 99.897 waren.   In de afgelopen twaalf maanden werden er 111.995 woningen gepasseerd. Vorig jaar december kende een flinke uitschieter naar boven, omdat een groot aantal mensen snel een huis kocht om niet semi-verplicht een annuïteitenhypotheek te hoeven nemen. Om die reden verwacht ik dat het totaal voor 2013 op ongeveer 109.000 uitkomt. Mits er in december geen hele rare dingen gebeuren. Dat zal het laagste zijn sinds het CBS de registratie bijhoudt. Daar staat tegenover dat wanneer vanaf nu de verkopen gelijke tred houden met een gemiddeld crisisjaar, het totaal volgend jaar mogelijk weer rond de 120.000 uit komt, zoals afgelopen paar jaar het geval was. Deze relatieve toename in transactieaantallen ten opzichte van dit jaar vindt vooralsnog wel voornamelijk plaats in het 'goedkopere' segment tot twee ton.   Zie voor meer cijfers het vastgoeddashboard van het kadaster. Komende vrijdag maakt het CBS de prijsontwikkeling bekend.