Woningmarktcrisis raakt in stroomversnelling

2 Connecties

Betalingsachterstanden en gedwongen verkopen lopen op.

Het aantal Nederlanders dat haar hypotheek niet langer kan betalen is sinds de crisis bijna verdubbeld blijkt uit cijfers van het BKR. In het derde kwartaal van 2011 waren er in Nederland 45.000 huishoudens met een betalingsachterstand van meer dan drie maanden, in 2007 waren dit er nog slechts 24.000. 
 
Uit NHG cijfers blijkt dat ongeveer 50 procent van de mensen in de problemen komt door echtscheidingen. Bij het verstrekken van hypotheken werd sinds eind jaren ’90 steeds vaker ook het tweede inkomen meegerekend. Sommige woningbezitters zijn dus slechts een echtscheiding verwijderd van een gedwongen verkoop. Ook werkloosheid van één van de partners kan tot problemen leiden. 
 
Opmerkelijk is dat van de 45.000 probleemgevallen er jaarlijks volgens het Kadaster maar ongeveer 2200 op een executieveiling terecht komen. Een gedeelte van deze 45.000 mensen zal na verloop van tijd toch weer aan hun verplichtingen kunnen voldoen, maar het is onaannemelijk dat slechts 5 procent uiteindelijk zijn woning gedwongen moet verkopen. 
 
Het Parool wist twee weken geleden dan ook te melden dat banken naar schatting 20.000 woningen in hun beheer hebben die nog  in de gedwongen verkoop moeten. Omdat op veilingen de opbrengst vaak laag is, proberen banken de woningen onderhands via een makelaar te verkopen. Vaak proberen ze ook nog de hoofdprijs te behalen, aangezien ze bang zijn dat bij een te lage prijs een groot deel van de –substantiële- restschuld zal moeten worden afgeboekt. Deze woningen blijven dan ook vaak onverkocht. 
 
Ook FTM schreef al eerder dat het aantal gedwongen verkopen sterk werd onderschat, omdat een groot deel van de woningen niet wordt geveild, maar onderhands wordt verkocht. In het jaarverslag van de NHG valt bijvoorbeeld te lezen dat inmiddels ruim 70 procent van alle gedwongen verkopen onderhands verloopt. Gebruikmakend van deze cijfers schatte FTM dat in de eerste helft van 2011 zo’n 8,3% van alle woningverkopen gedwongen was. Dit is waarschijnlijk een onderschatting: bij de NHG maakt het voor de bank in principe niet uit of de verkoop via een executieveiling of via een makelaar verloopt, de bank ziet zijn geld hoe dan ook terug. Het is daarom aannemelijk dat het ware aantal hoger ligt aangezien leningen zonder NHG nog minder snel naar een veiling zullen worden gebracht. Dit wordt ook bevestigd in het artikel van het Parool: ‘Wat vandaag de dag op de veiling komt, zijn uitsluitend de huizen van mensen die op geen enkele manier meewerken,’ legt notaris Vic van Heeswijk uit.
 
Grafiek 1: Gedwongen verkopen als % van totaal aan woningtransacties (Bron: NHG jaarverslagen, Kadaster en eigen berekeningen)

 
Volgens het Parool verplicht nieuwe regelgeving banken binnenkort om openheid te geven m.b.t. hun problematische hypotheekleningen, banken moeten veilen of afboeken. ‘Een golf van uitzettingen en huizenveilingen is onvermijdelijk,’ zo concluderen de Parool journalisten in hun artikel. De neerwaartse druk op de woningprijzen, die tot nog toe niet erg groot was, wordt door het oplopen van de betalingsachterstanden steeds groter. Wanneer er 20.000 woningen gedwongen moeten worden verkocht zullen de prijzen harder gaan dalen. De slow-motion crisis op de woningmarkt raakt in een stroomversnelling.
Jesse Frederik
Jesse Frederik
In de zomer van 2011 ontvingen we per email een open sollicitatie van de 22-jarige Jesse Frederik uit Nijmegen die zichzelf o...
Gevolgd door 55 leden