Woningmarktcrisis ten einde

2 Connecties

Relaties

Blunders

Werkvelden

Woningmarkt
7 Bijdragen

De woningmarkt gaat volgens Rabo-economen volgend jaar herstellen. Niet de eerste keer dat de heren een dergelijke voorspelling doen.

Goed nieuws. De huizenmarkt zal in 2014 stabiliseren volgens de Rabobank in het vandaag verschenen kwartaalbericht over de woningmarkt. ‘De bodem van de Nederlandse koopwoningenmarkt is in zicht,’ stellen de Rabo analisten. Rabobank noemt de stabilisatie van de transactieaantallen en de betere betaalbaarheid van koopwoningen als de voornaamste redenen voor optimisme.

 

Toch heeft Rabobank niet bepaald een staat van voorspellende dienst om over naar huis te schrijven. De Rabobank schreef in 2008 nog dat ‘de fundamentals’ van de Nederlandse woningmarkt sterk waren en dat ze ‘een verdere stijging’ van de woningprijzen verwachtte voor 2009. Dat viel tegen, want de woningprijzen daalden in 2009 met ruim 4 procent. Hoofdeconoom Wim Boonstra bleef echter goedgemutst. 'Wij zijn vrij optimistisch over de woningmarkt', zei hij een jaar later met een ernstige blik in de RTLZ-camera. 'De Nederlandse huizen zijn heel degelijk gefinancierd.' Een ineenstorting van de Nederlandse woningmarkt was volgens Boonstra 'apekool'. 
 
Sindsdien is het niet veel beter geworden. De Rabobank is eigenlijk consequent te optimistisch bij haar voorspellingen, uitzonderingen daargelaten, die keer op keer neerwaarts bijgesteld moeten worden. Eigenlijk hoeft dat niet te verbazen. Rabo hoofdeconoom Wim Boonstra zei onlangs tegen Follow the Money dat ‘zijn fundamentele visie op de woningmarkt’ niet is veranderd sinds het begin van de crisis. ‘Ik ben nog steeds van mening dat ons land geen zeepbel op de huizenmarkt heeft,’ zei Boonstra.
 
Grafiek 1: Voorspellingen van de Rabobank en gerealiseerde huizenprijsontwikkelingen (Bron: Rabobank en Kadaster)
 
Dan de toekomst. Gaat er ook een herstel komen? Mogelijk, maar om er echt iets zinnigs over te kunnen zeggen moet eerst de rook van de per 1 januari ingevoerde nieuwe hypotheekregels zijn opgetrokken. De recente cijfers zijn ernstig vertekend doordat mensen nog gebruik wilden maken van de soepelere hypotheekregels. 
 
Toch valt er een aantal dingen te zeggen. Uit de laatste gegevens van de NVM blijkt dat het verschil tussen de vraag- en de uiteindelijke verkoopprijs nog immer oploopt. Terwijl de transactieprijzen sinds het begin van de crisis met 19 procent daalden, daalden de vraagprijzen met slechts 9,4 procent. Dat betekent dat veel woningen nog te hoog geprijsd in de markt staan.
 
Dat blijkt ook wel, want sinds februari nam het woningaanbod op Funda toe van 262.000 woningen naar 269.000 woningen. En dit woningaanbod staat tevens steeds langer te koop. Ruim 60.000 woningen staat al langer dan twee jaar te koop. Een indicatie dat deze nog immer te hoog geprijsd in de markt staan. 
 
Grafiek 2: Woningaanbod naar looptijdklassen (Bron: NVM en Funda)