Woningverkopen in de plus

3 Connecties

Organisaties

NVM Kadaster

Werkvelden

Woningmarkt
7 Bijdragen

Na twee maanden is 2014 vooralsnog het jaar met de meeste verkopen sinds de start van de crisis. Dat concludeert columnist Jasper du Pont nadat hij weer met de stofkam door de Kadaster-cijfers over februari 2014 is gegaan.

In februari 2014 registreerde het Kadaster 10.030 verkochte woningen. Dit is een stijging van 27 procent ten opzichte van februari 2013 (7.897). Daar moet wel bij worden aangetekend dat vorig jaar slecht begon omdat velen nog eind 2012 snel een hypotheek afsloten om onder het oude belastingregime te vallen. Maar ook na die kanttekening is deze score voor februari afgezet tegen de jaren ná 2008 helemaal niet slecht.     Na twee maanden is 2014 vooralsnog het jaar met de meeste verkopen sinds de start van de crisis. Het aantal verkochte woningen blijft echter sterk achter bij de aantallen van voor de crisis.     Het twaalfmaandentotaal verkochte woningen loopt in februari iets op naar 114.872, waarmee we ongeveer terug zijn op het niveau van april 2013.    

Voorspelling TU Delft

Als we nu de TU Delft moeten geloven, zullen er volgende maand liefst 17 duizend transacties gemeld worden. Zij voorspelden op basis van de hypotheekaanvragen en NVM cijfers namelijk dat het eerste kwartaal van dit jaar beter zou uitpakken dan het laatste kwartaal van vorig jaar. Ik heb daar een hard hoofd in. Niet vanwege de in mijn opinie verkeerde aannames en indicatoren die zij gebruiken, maar ook omdat maart gemiddeld iets onder de tienduizend verkochte woning bleef afgelopen paar jaar. Ook wanneer de huidige lijn wordt doorgezet is 17 duizend te hoog gegrepen.

Bekent het kadaster kleur?

Het kadaster maakt in haar persbericht ook weer een vergelijking met voorgaande maand. Terwijl ze dat vorige maand níet deed, omdat volgens eigen zeggen 'januari met december vergelijken altijd lastig is vanwege de decemberpiek'. Niet geheel ontoevallig werd de maand-op-maand vergelijking  weggelaten in een maand waarin deze een 'slecht' getal zou opleveren. Maar het kadaster vond het niet lastig om bijvoorbeeld november met de decemberpiek te vergelijken. Nu vind ik dat vergelijken met een andere maand altijd lastig, zo niet onmogelijk.  Ik stoor me dan ook behoorlijk aan het gebrek aan koersvastheid bij het kadaster en betreur dat ze hier als ogenschijnlijk objectieve partij kleur lijken te bekennen.