Nederland kampt met een groeiende woningnood. Wie profiteert? En hoe lossen we dit op? Lees meer

Nederland kampt met een groeiende woningnood. Honderdduizenden trekken naar de steden en de verantwoordelijke gemeenten lukt het niet om genoeg te bouwen om dit op te vangen. Dat die binnenlandse migratie eraan zat te komen was al heel lang bekend. Waarom zijn stadbesturen niet veel beter voorbereid op deze trend? Heeft de regering steken laten vallen? Wie profiteren van de trend? Wat zijn de oplossingen?

68 artikelen

© Follow the Money

Duld geen valse profeten bij jullie woonprotest

Goed dat gedupeerden van woonarmoede en ongelijkheid zondag de straat op gaan. Maar, waarschuwt Hans de Geus: geef dwaallichten niet de kans de demonstratie te kapen. Zet de mensen met de ideeën die jullie in de problemen hebben gebracht acuut uit de optocht.

Zoals Forum voor Democratie en NSB-wimpelaars afgelopen zondag het vrijheidsprotest claimden, zo zullen aanstaande zondag valse profeten het woonprotest inkapselen en aangrijpen om hun verwoestend beleid van de afgelopen decennia te pluggen als dé oplossing voor de toekomst. Maar het woonprotest moet tégen hen zijn, niet mét hen. 

Vrijwel zeker zullen deze profeten kirren dat we moeten ‘bouwen, bouwen, bouwen’. Maar, zoals in mijn boek uiteengezet: meer bouwen van dure vrijesectorwoningen gaat de problemen alleen maar erger maken.

De leegstand is een stuk groter dan het woningtekort

Er is geen gebrek aan stenen, er is een teveel aan geld. Bewijs: er staan inmiddels in Nederland 411.000 woningen leeg – onder meer tweede huisjes van mensen die zelf vrijwel gratis en met veel overwaarde wonen. Da’s een stuk meer dan het huidig woningtekort van 279.000 woningen.

Dat geld te veel zit bij de haves – bij de doorstromers en de beleggers. En hoe verder zij de prijzen opdrijven, hoe groter de ongelijkheid wordt. Daar moet het over gaan.

Sta daarbij stil. Pas je boodschap erop aan. En gooi de vriendjes van de bouwers en grondspeculanten uit de ranken van je optocht. Mag ik suggesties doen voor wat praktische eisen?

 1. Maak huren even fijn als kopen
  Wie nu niet koopt is een sukkel: zo zou het niet moeten zijn! 
   
 2. Zorg voor een gelijk speelveld voor starters op de koopmarkt
  Beperk de muur van geld uit overwaarde, financiering, erfenis en schenken zodat starters er weer aan te pas komen. Zadel starters niet op met nog méér schuld, maar rem daarentegen doorstromers en mazzelaars af.
   
 3. Bevrijd gemeenten en corporaties van het neoliberale juk
  Door bezuinigingen en heffingen gedwongen, gedragen gemeenten en corporaties zich haast als private bedrijven. Ze móeten wel streven naar hoge huuropbrengsten en grondprijzen. Daardoor werken ze tegen, in plaats van mee. Gemeenten willen nu geen sociale huurders binnen hun grenzen, maar villa’s en bedrijven. Corporaties kunnen eigenlijk niet voor lagere huren zijn omdat ze dan de verhuurderheffing niet kunnen ophoesten.

Wie zijn de valse profeten, hoe herken je ze? De gebruikelijke kirrende gevalletjes kennen jullie zelf wel. Maar onderschat ook niet mensen van de partij die het zo leuk en hip vond om honderdduizenden buitenlandse studenten en kenniswerkers naar onze Randstad te lokken, en nu beteuterd op de neus kijken omdat wonen zo duur is geworden. 

Zet voor de zekerheid eigenlijk maar alle politici uit de ranken. Hun kans hebben ze gehad. Ze stonden erbij en keken ernaar. Het wordt tijd dat jullie stem, die een minderheid vormt en het in de officiële gremia altijd aflegt tegen de gevestigde belangen, goed wordt gehoord. Daar kun je geen politieke spelletjes en ruis bij gebruiken.

Dossier

Dossier: de Nieuwe Woningnood

Nederland kampt met een groeiende woningnood. Waarom zijn overheden niet beter voorbereid? Wie profiteren, en wat zijn de oplossingen?

Volg dit dossier

'Hoe ik toch huisjesmelker werd – over woonarmoede en ongelijkheid' (maart 2021, uitgeverij Wereldbibliotheek) van Hans de Geus is genomineerd voor het beste politieke boek van het jaar.