Follow the Money toont al jaren belangstelling voor de schimmige handel en wandel van Peter Paul de Vries. De Vries verkreeg zijn bekendheid en reputatie ooit als directeur van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB). Toen streed hij onder andere voor transparantie en deugdelijk bestuur. Als oprichter, ceo en grootaandeelhouder van het beursfonds Value8 doet hij echter alles wat hij vroeger te vuur en te zwaard zou hebben bestreden.
Sinds 3 mei is er commotie ontstaan rondom het beursfonds Value8. Vanaf dat moment besteedt de onafhankelijke analist Roel Gooskens voor Follow the Money aandacht aan alle beursgenoteerde belangen van Value8. Wat hij aantreft oogt niet best.
Een beursdrama in wording.

32 artikelen

© ANP / Kippa / Sander Koning

Wordt Annemarie van Gaal de reddende engel van Peter Paul de Vries?

5 Connecties

Relaties

Annemarie van Gaal Commissaris

Personen

Peter Paul de Vries

Organisaties

Value8

Werkvelden

Toezicht
37 Bijdragen

Met het strikken van de populaire Annemarie van Gaal voor een zetel in de raad van commissarissen hoopt Value8 het vertrouwen van beleggers voldoende te herstellen om een nieuwe aandelenemissie te kunnen doen. Maar, zo vraagt Eric Smit zich af, wat schiet Van Gaal er zelf mee op om aan te monsteren op de zinkende modderschuit van Peter Paul de Vries?

Annemarie van Gaal is iemand die graag gul lacht als ze met haar bruine ogen in een camera kijkt. Zoetjes straalt ze een schuchterheid uit die doordrenkt is van positiviteit — en toegankelijkheid. Geen spoortje raffinement te bekennen. Wie haar hoort spreken, beseft echter al snel dat achter haar charmante voorkomen een groot zelfbewustzijn schuilgaat dat niet onderdoet voor haar besmettelijke opgewektheid. Ze heeft bovendien een verhaal te vertellen. Van Gaal is immers een ervaren en succesvolle zakenvrouw die een aanzienlijk vermogen heeft vergaard. Geen wonder dat bedrijven zich graag met haar willen afficheren.

Zoetjes straalt ze een schuchterheid uit die doordrenkt is van positiviteit — en toegankelijkheid

Van Gaal trekt volle zalen en dat doet ze onder andere in opdracht van goed betalende bankiers. Het is een activiteit die moeilijk te rijmen bleek met haar toezichthouderschap bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM), een instelling die immers zelf toezicht uitoefent op banken. Slechts een half jaar na haar aanstelling legde ze haar functie dan ook neer. ‘Mijn lidmaatschap [van] de RvT [van de AFM] valt gewoon niet te combineren met een aantal dingen die ik mijn leven, zakelijk en privé, wil blijven doen,’ zei ze bij die gelegenheid. Dat had ze mogelijk ook iets eerder kunnen bedenken. En nu, ruim tien maanden later, wil Annemarie van Gaal een ander opmerkelijk toezichthouderschap op zich nemen: dat van commissaris van het beursgenoteerde investeringsfonds Value8 van Peter Paul de Vries.

Heteluchtballon

De Vries heeft zich de afgelopen jaren in een hoek gemanoeuvreerd die hem kwetsbaar maakt voor klappen. Sinds mei van dit jaar worden hem die op genadeloze wijze toegediend door de ervaren analist Roel Gooskens. Het feitelijk onderbouwde relaas van Gooskens komt er grofweg op neer dat Value8 geen cent verdient en dat de (her)waarderingen van de tientallen deelnemingen van Value8 voor het grootste deel uit gebakken lucht bestaan. Een ‘ketelhuis’ noemt Gooskens Value8, dat bovendien verre van transparant is over de manier waarop het tot zijn wonderlijke herwaarderingen komt. Hij vergelijkt het bedrijf van De Vries met een zogenoemde boiler room, en daarmee plaatst hij de voormalige voorman van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) in de hoek van de ordinaire charlatans.

Gooskens plaatst De Vries in de hoek van de ordinaire charlatans

De beschietingen van Gooskens bleven niet onopgemerkt. De volledige landelijke pers schreef erover en het voorheen zo vlekkeloze blazoen van De Vries raakte besmeurd. Belangrijker: de koers van het aandeel Value8 ging onderuit en verloor ongeveer 40 procent van zijn waarde. Daarmee is het aandeel overigens nog steeds zwaar overgewaardeerd, rekende analist Olsny Freitas op FTM voor. Value8 heeft bovendien geld nodig wil het bedrijf zijn activiteiten kunnen voortzetten. Het punt is dat wat de kernactiviteit van Value8 zou moeten zijn, het te gelde maken van deelnemingen in goed renderende ondernemingen, iets is waar het bedrijf sinds zijn oprichting nog niet in is geslaagd. Value8 wist de afgelopen jaren wel steeds belangen in bedrijven op te kopen (en te herwaarderen) en bekostigde die activiteit met het uitgeven van eigen aandelen die dankzij de herwaarderingen, de opgewekte praatjes van De Vries en een goedgelovig publiek steeds meer waard werden. Daar doet zich nu een aanzienlijk probleem voor. Sinds Gooskens de heteluchtballon doorprikte en de koers van het bedrijf instortte, is de geldpers van Value8 stil gevallen.

Wil De Vries kunnen overleven, dan zal hij aandelen aan de man moeten brengen en daartoe zal hij op zijn minst het vertrouwen moeten herwinnen van het beleggende publiek. Dat is waarom de populaire Annemarie van Gaal nu plotseling ten tonele verschijnt. Ze wordt in de RvC bijgestaan door nog een andere nieuweling: Abel Slippens, de voormalige topman van voedingsgroothandel Sligro. Net als Van Gaal mag Slippens terugkijken op een succesvolle loopbaan die hem een vermogend mens heeft gemaakt.

Wil De Vries kunnen overleven, dan zal hij aandelen aan de man moeten brengen

Het mag een prestatie van formaat worden genoemd dat De Vries deze mensen aan boord heeft weten te krijgen. En het is niet de eerste keer dat hij gereputeerde mensen heeft weten te strikken. Jaap van Duijn, de voormalige bestuursvoorzitter van de grote vermogensbeheerder Robeco, hielp Value8 jarenlang om de schijn op te houden dat het een deugdelijk bedrijf was.

Economisch delict

Ik vraag me af met welke vrolijke verhalen De Vries de mogelijke kritische opmerkingen van Van Gaal en Slippens heeft gepareerd. Zouden ze het over de nieuwe accountant hebben gehad? De vervanger van Joeri Galas werd bij hetzelfde kantoor Mazars gevonden, maar waarom dat zo lang moest duren? Toch niet omdat andere kantoren de klus niet wilden aanpakken? Peter Paul zal beslist de naam van Remko Herschel hebben genoemd, de registeraccountant die Value8 inhoudelijk heeft bijgestaan bij het herwaarderen van zijn deelnemingen. De Vries maakte ruimte voor Herschel in de raad van bestuur van Value8 en als cfo mag hij nu zijn eerdere werk voorzetten (ziehier het persbericht van Value8). Van een registeraccountant mag je verwachten dat je hem door een ringetje kunt halen, zeker als hij aangesteld wordt bij een beursgenoteerde onderneming en onder toezicht van de AFM valt. Wie echter een kritische blik werpt op de onderneming van Herschel (advieskantoor Vikariat gevestigd in De Meern) zal zien dat hij nog geen deponeringen heeft gedaan bij de Kamer van Koophandel. Daarmee begaat hij volgens de wet een economisch delict. Voorwaar geen fijn begin van zijn carrière bij een bedrijf dat het toch al zo zwaar heeft te stellen met zijn geloofwaardigheid.

Wat bezielt Van Gaal en Slippens in ’s hemelsnaam om hun reputaties aan de zinkende modderschuit Value8 te verbinden?

[Update: Herschel blijkt zijn jaarrekeningen over 2015 de afgelopen dagen te hebben gedoponeerd. Dat is nog ruim voor zijn officiële benoeming die op de BAVA van 6 december op de agenda staat. Feitelijk is bij dus nog niet in functie. Hoewel...zaken zijn bij Value8 nooit helemaal wat ze lijken want Herschel heeft op de website van Value8 inmiddels de positie van CFO al ingenomen. Eerdere jaren deponeerde Herschel overigens niet en daarmee is hij formeel nog steeds in overtreding.]