Www of West-Berlijn?

3 Connecties

Relaties

Computer Digitale revolutie

Werkvelden

ICT

Columnist Jacob Gelt Dekker analyseert de digitale revolutie. De vergelijking met de Berlijnse Muur gaat op. Kan de moderne mens het nog aan, al die vrij beschikbare informatie?

Vijftig jaar geleden, op 13 augustus 1961, werd begonnen met de bouw van de Berlijnse Muur, die Oost van West-Berlijn moest scheiden. De constante stroom vluchtelingen uit de DDR, de Duitse Democratische Volks Republiek, die geen democratische inbreng van haar onderdanen duldde en slechts een eenvormig Marxistisch communistische economie en levenshouding toestond, moest gestopt worden. 

 
Om het ideaal van de communistische revolutie te beschermen, werden nagenoeg alle informatiekanalen vanuit het Westen verboden. Staatspropaganda moest de bevolking voorlichten over de enige echte waarheid. Het isolement had succes tot 9 november 1989, toen een woedende en decennialang getergde massa zich niet langer liet knechten en de muur met blote handen, stuk voor stuk, afbrak.
 
Eerste website
Ook in 1989, begon Tim Berners-Lee, een Britse ingenieur, die in Zwitserland werkte voor CERN (de Europese organisatie voor kernonderzoek), zijn project om informatie uit te wisselen tussen wetenschappelijke medewerkers via het WEB.
 
Twintig jaar geleden, op 6 augustus 1991 lanceerde Berners-Lee de eerste website. Tim bedacht ook de term, WWW. World Wide Web. Zijn team ontwierp het hyper tekst protocol en gebruik van de URLS, Uniform Research Locators ( een URL is het adres van een folder op het Web).
 
In 1993 kondigde CERN aan dat het WWW voortaan door iedereen gratis en vrij gebruikt mocht worden. In 1995 waren er al ongeveer 16 miljoen gebruikers, nadat beperkingen op commercieel gebruik van het Internet werden opgeheven En in juni 2011 ruim 2,1 miljard, een derde van de wereldbevolking.
 
Voormalig USA president, Bill Clinton, merkte desgevraagd laconiek op: “When I took office, only high energy physicists had ever heard of what is called, the World Wide Web. Now even my cat has his own page.”
 
Paradox
Tot grote onvrede van dictaturen in Zuid America, het Midden Oosten en China, was de informatiestroom niet meer in de hand te houden. De muren van Berlijn waren met de hand afgebroken en de drempels en gesloten deuren van de heersende elites van China, het Midden Oosten en Zuid-Amerika werden met elektronica geslecht. Het volk van hoog tot laag had leren lezen en schrijven en er was niets meer dat ze nog kon tegenhouden met elkaar van gedachten te wisselen en aan elkaar geld te verdienen. De vrije markt economie via het Web was niet meer te stuiten.
 
Paradoxaal was het, dat Amazon, een uitgever-boekhandel, de commerciële innovatie leidde met verkoop van op papier gedrukte boeken, maar waren het ook niet de schrijfmachinefabrikanten geweest, zoals IBM, die de computer en chemische filmrollenfabriek, KODAK, die digitaal fotograferen introduceerden?
 
Google ging van 10.000 zoekopdrachten per dag, in 1998, naar 3 miljard vandaag. Andere toepassingen als Skype, Craigslist, Wikipedia en de sociale media, als Facebook en Twitter, veranderden het dagelijkse leven van de wereldburger. Radio, kranten en tijdschriften zagen 20 tot 30 procent van hun klanten verdwijnen. Papier en drukwerk maakten plaats voor elektronische Readers. Video’s en Cd’s van Blockbuster en anderen konden alleen nog overleven als streaming video/ audio op tabletten.
 
Gezapige gevestigde orde
De toekomstige ontwikkeling van apparatuur wordt nu geleid door de iPhone en lijkt met de dag nog opwindender. Van keyboard zijn we naar Touch screen gegaan en Touch air van interactieve holografische sensoren staat voor de deur.
 
De snelle ontwikkeling is voor de gezapige gevestigde orde niet meer bij te houden. Als alle informatie en kennis voor iedereen onbeperkt beschikbaar komt, vragen ze zich bezorgd af, wat is dan nog de rol van traditionele scholen met onderwijzers op een podium, die declameren als een Socrates en Plato voor hun kudde half slapende leerlingen? Wat blijft er over van copyright, royalties en patenten? Wat is straks nog de rol van de priester en de dominee en de kerk met haar codex lijst van verboden boeken? Wat kan de politicus nog stiekem via achterdeurtjes regelen? Wat kan de dogmatische dictator nog aan zijn volk opleggen?
 
Hoever kan de democratisering van informatie en vrij markten gaan? Kan de vrije geest van de moderne mens het wel aan?
 
Ja, zoals de Berlijnse Muur van beton en prikkeldraad met de hand werd afgebroken, zo zullen ook alle sloten op geheimen gekraakt worden. In 1961 brak een nieuw tijdperk van vrijheid aan.