In de afgelopen jaren kwam bij verschillende woningcorporaties het ene schandaal na het andere naar boven. Lees meer

Het bekendste geval is Vestia, dat door gerommel met derivaten voor bijna 2 miljard euro moest afboeken. De overige corporaties draaiden op voor de schade en berekenden de kosten door aan de huurders. Ook het Rotterdamse Woonbron en het Amsterdamse Rochdale kwamen in het nieuws door schandalen omtrent risicovolle investeringen en graaiende bestuurders. Peter Hendriks volgt het dossier en doet op FTM regelmatig verslag van de ontwikkelingen in deze sector.

178 artikelen

Ymere probeert Haarlem te lokken met bouwbelofte

2 Connecties

Organisaties

Woningcorporaties

Werkvelden

Huizenmarkt
2 Bijdragen

De gemeenten moeten op 1 juli woningmarktregio’s hebben gevormd. Woningcorporatie Ymere wil koste wat het kost Haarlem in de grote regio rond Amsterdam krijgen en komt nu met een bouwbelofte aan deze gemeente. Het is de vraag of Haarlem zwicht voor dit aanbod.

Woningcorporatie Ymere voert al maanden een verbeten strijd om de hele Metropool Regio Amsterdam (MRA) tot één grote woningmarktregio te smeden. Dat is begrijpelijk, want Ymere heeft 81.000 eenheden in die regio. Alleen heeft Ymere niets te zeggen over de vorming van die regio’s. Het zijn de Nederlandse gemeenten die van de minister de opdracht hebben gekregen om gezamenlijk uit te onderhandelen hoe de regio’s eruit gaan zien.

Onderhoud

Een corporatie mag maar in één woningmarktregio als bouwende corporatie actief blijven. In de eventuele secundaire gebieden is een corporatie alleen huisbaas. Zij mag daar de woningen onderhouden, renoveren en zelfs sloop/nieuwbouw-plegen, maar een nieuw project opstarten is uit den boze.

Ymere was aanvankelijk als de dood dat zowel Almere als Haarlem zouden besluiten om niet toe te treden tot de woningmarktregio rond Amsterdam. Almere, met 7300 woningen van Ymere, kon ook kiezen voor het Gooi als woningmarktregio. Haarlem, met 9000 woningen van Ymere, kon de dominante stad worden binnen woningmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond.

Groot en log

Ondertussen is Almere om. De gemeente heeft gekozen voor aansluiting bij de Amsterdamse regio. Er spelen nog wat procedurele formaliteiten, maar Ymere heeft Almere binnen. Dat zal een pak van bestuursvoorzitter Karin Laglas’ hart zijn.

Tot nu toe lijkt binnen de gemeenteraad een voorkeur te bestaan voor de Zuid-Kennermerland/IJmond-variant.

Haarlem is een ander geval. Tot nu toe lijkt binnen de gemeenteraad een voorkeur te bestaan voor de Zuid-Kennermerland/IJmond-variant. Haarlem werkt al veel samen in die regio en de consensus is dat de MRA-variant eigenlijk te groot en te log is.

Bijwagen

Ook Chris Schaapman, de directeur/bestuurder van Elan, de Haarlemse corporatie, heeft zich in een tweet naar aanleiding van een eerder FTM-artikel uitgesproken tegen de MRA-variant. Het wordt natuurlijk niet gezegd, maar eigenlijk heeft Haarlem met zijn 150.000 inwoners en zijn eigen karakter, er weinig zin in om een bijwagen te worden van het grote Amsterdam.

Op dinsdag 10 mei worden de verschillende varianten die op tafel liggen, besproken door het Haarlemse College van Burgemeester & Wethouders. Voor Ymere was dat blijkbaar het ideale moment om een konijn uit de hoge hoed te toveren. De Haarlemse vestigingsdirecteur van Ymere, Gerrie Blok, maakte bekend dat de komende jaren de investeringscapaciteit van Ymere weer zal toenemen. Ze zei maandag 9 mei in het Haarlems Dagblad dat ze het doodzonde zou vinden als Haarlem daarvan niet mee zou kunnen profiteren.

Vrijstelling

Ze noemde verder de kans zeer klein dat haar naamgenoot, minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst, Ymere een vrijstelling zou geven om ook in Haarlem te bouwen, mocht de stad buiten de Amsterdamse regio terechtkomen. Die laatste uitspraak is interessant. Heeft ze kennis over de plannen van de minister? Officieel is daarover nog niets naar buiten gebracht. Hoe serieus moet Haarlem dit verkapte dreigement nemen?

Het is duidelijk dat Ymere nu haar laatste troef uitspeelt. In feite probeert de corporatie het College een beetje om te kopen met een verkapte belofte van mooie nieuwe woningen, maar wel in ruil voor toetreding tot de Amsterdamse woningmarktregio. De suggestie wordt daarbij gewekt dat zonder Ymere er onvoldoende investeringskracht overblijft in de regio Haarlem om te kunnen voldoen aan de bestaande bouwbehoefte.

Aanmatigend

Dat laatste is een beetje aanmatigend. De voorlichter van Joyce Langenacker, de wethouder Wonen van Haarlem, benadrukt dat er uitgebreid is gesproken met alle partijen, dat wil zeggen gemeenten en corporaties, en dat alle plussen en minnen in de voorliggende varianten zijn meegenomen. 

Als de cijfers inderdaad in het voordeel van Ymere spreken, is dit soort gênante omkoopvoorstellen overbodig.   

Je kunt je afvragen of Elan werkelijk zou opteren voor een regio met Zuid-Kennemerland en IJmond, zonder eerst even na te rekenen of de corporatie dat qua bouwproductie aan kan. Het zou het toppunt van incompetentie zijn als Elan dat had nagelaten. Bij Elan was niemand bereikbaar voor commentaar.

Gênant

Is Ymere geloofwaardig met de stelling dat er zonder haar te weinig investeringskracht overblijft? Nee. Als de Amsterdamse corporatie echt zeker was van haar zaak, had ze gezwegen. Ze weten bij Ymere ook wel dat alle varianten op tafel liggen bij het College van Haarlem en dat het eerste waarnaar wordt gekeken de overblijvende investeringscapaciteit is. Als de cijfers inderdaad in het voordeel van Ymere spreken, is dit soort gênante omkoopvoorstellen overbodig.