Beeld door Pieter & Renée Lanser (via Flickr)

Over de schimmige deal die voormalig VVD-voorzitter Henry Keizer (1960-2019) miljonair maakte. Lees meer

Voormalig VVD-partijvoorzitter Henry Keizer werd in 2012 voor een schijntje mede-eigenaar van een florerend miljoenenbedrijf. Met drie partners nam hij de aandelen over van de Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie, waaraan hij zelf als ‘gecommitteerd adviseur’ verbonden was. Ook andere VVD-prominenten, onder wie Loek Hermans, speelden een bedenkelijke rol bij deze transactie, waarmee de vereniging en haar leden voor tientallen miljoenen euro werden benadeeld.

Het spitwerk van FTM leidde tot Keizers vertrek als partijvoorzitter. In mei 2018 deed de FIOD onder leiding van het OM invallen bij de Facultatieve en vier betrokkenen. Bij Keizer persoonlijk werd voor 20 miljoen beslag gelegd. 

Keizer overleed op 5 oktober 2019. Hij werd 58 jaar. Met ingang van 7 oktober draagt dit dossier daarom niet langer zijn naam meer, maar heet het ‘De Facultatieve’.

44 artikelen

Beeld door Pieter & Renée Lanser (via Flickr) © CC BY 2.0

Zaak Keizer: VVD-raadsleden Wijdemeren zeggen lidmaatschap partij op

3 Connecties

Personen

Annemarie Jorritsma Henry Keizer

Organisaties

VVD
70 Bijdragen

Twee van de drie raadsleden van de VVD-fractie van de gemeente Wijdemeren hebben uit onvrede hun lidmaatschap van de partij opgezegd. De onthullingen van FTM in de afgelopen weken waren de druppel. ‘Is er niemand die zegt “Mark, jongen, zo kan het niet”?’

Martin Vuijk en Robby Israel zijn het beu. Deze twee raadsleden van de VVD-fractie in de gemeente Wijdemeren (onder meer Loosdrecht, Breukeleveen en Kortenhoef) hebben met onmiddellijke ingang hun lidmaatschap van de VVD opgezegd. Reden: ze kunnen ‘hun goede naam niet langer aan deze partij verbinden’. 

In hun persbericht zeggen Vuijk en Israel dat het hen niet om specifieke integriteitsschendingen gaat, maar vooral om de inadequate reactie van de VVD-top. Wel noemen ze de zaak Keizer als een van een reeks incidenten waarin ‘vergoelijkende verklaringen’ worden gegeven. ‘De heer Rutte staat te snel klaar met het wegwuiven van beschuldigingen zonder eerst enig onderzoek te hebben gedaan en dan wil hij uiteindelijk “even” (even!) een onderzoekje laten plaatsvinden terwijl hij ondertussen wel al feitelijke onjuistheden in omloop brengt.’ En: ‘Is er niet één vooraanstaande partijgenoot, minister, staatssecretaris,  die opstaat en zijn of haar ongenoegen laat blijken? Niemand die zegt “Mark, jongen, zo kan het niet”?’

 

Foute mensen zitten overal. Daar kun je niets aan doen. Waar je wél wat aan kunt doen, is correct reageren. En dat doet de VVD-top niet

In zijn telefonische toelichting benadrukt Israel dat het hem en Vuijk niet om Keizer zelf te doen is. ‘Foute mensen zitten overal. Daar kun je niets aan doen. Waar je wél wat aan kunt doen, is correct reageren. En dat doet de VVD-top niet. Als er iets misgaat moet je het uitzoeken, en niet wegwuiven. Dat is onze insteek.’

‘Oppervlakkig onderzoek’

Rutte is niet de enige in de VVD-top die de twijfels ten aanzien van de integriteit van partijvoorzitter Henry Keizer probeert weg te wuiven. Woensdag noemde Annemarie Jorritsma, voorzitter van de VVD-fractie van de Eerste Kamer, in een interview met radiostation BNR Keizer nog ’een hartstikke goede partijvoorzitter’. Volgens haar moeten we niet afgaan op ‘oppervlakkig onderzoek van een journalist,’ doelend op de reeks onthullende artikelen die Follow the Money over Henry Keizer publiceerde. Daarin kwam aan het licht dat Keizer voor een opmerkelijk lage som geld het crematiebedrijf De Facultatieve in handen had weten te krijgen. Bij die transactie was hij op meerdere vlakken betrokken: als directeur van De Facultatieve Groep, als voorzitter van de aandeelhoudende vereniging en als adviseur. 

'Rotte appels hebben de partij overgenomen en critici de mond gesnoerd'

Jorritsma stelde dat Follow the Money ‘de boeken’ niet kende. Daarmee suggereert zij dat de jaarverslagen van De Facultatieve en de andere bedrijfsdocumenten waarover Follow the Money beschikt en uit heeft geciteerd, geen goed beeld geven van de werkelijkheid. Die opmerking impliceert dat Jorritsma kennelijk over informatie beschikt waaruit blijkt dat Keizer en de zijnen een ‘dubbele boekhouding’ hebben bijgehouden, of andere relevante informatie achter de hand hebben gehouden. Het curriculum vitae van Keizer kon ook zij echter niet overleggen. Onlangs publiceerde Follow the Money dit portret van Jorritsma.

Het zijn dergelijke reacties die de twee VVD-raadsleden in Wijdemeren als een graat in de keel steekt. ‘Rotte appels hebben de partij overgenomen en critici de mond gesnoerd. Zonder ons.’ Vuijk en Israel gaan verder als zelfstandige fractie in de gemeente Wijdemeren. Hun vertrek betekent dat zij binnen de VVD ook geen invloed meer kunnen uitoefenen. Israel: ’Maar ik heb de afgelopen jaren gemerkt dat de invloed van een lokaal partijlid de nul nadert. Ooit was de VVD een liberale partij. Dat is ze niet meer.’ 

Hieronder een fragment van het interview dat BNR met Annemarie Jorritsma had.