Gerrit Zalm worstelt met zijn DSB verleden

Gerrit Zalm beweerde gister dat de AFM is teruggekomen op haar negatieve oordeel over zijn functioneren bij DSB Bank. De AFM ontkent dit desgevraagd ten stelligste. 'Het klopt niet,' zegt AFM bestuurder Theodor Kockelkoren.

'AFM heeft volledig de plank misgeslagen,' zei Gerrit Zalm, oud-minister van financiën en CEO van ABN Amro. Gevraagd of de AFM er dan compleet naast zat geeft Zalm aan van wel. 'En dat vinden ze inmiddels zelf ook.' De oud-minister van financiën doelde op het negatieve oordeel dat de AFM drie jaar geleden velde over zijn geschiktheid als financieel bestuurder. De AFM constateerde destijds in het altijd geheim gebleven rapport dat Zalm niet geschikt was als voorman van ABN Amro, vanwege de fouten die hij als CFO bij de failliete DSB Bank maakte. Zalm deed de uitspraken bij Room for Discussion, het discussieplatform van de economische faculteit van de UvA. ‘AFM had weinig aanleiding om een negatief oordeel te vellen’, een oordeel dat volgens Zalm ‘compleet verkeerd’ was. Zalm beweert dat de AFM inmiddels ook inziet dat haar bevindingen over hem niet klopten. ‘Ik sprak laatst degene die het rapport heeft geschreven en hij moest erkennen dat hij het mis had.’ Een opvallende uitspraak van de bestuursvoorzitter van ABN Amro, want desgevraagd geeft de AFM aan nog altijd achter haar conclusies te staan. 'Het klopt niet. Wij zijn niet teruggekomen op ons rapport destijds. Dat is absoluut niet het geval,' zegt AFM-bestuurder Theodor Kockelkoren. Om daar aan toe te voegen: 'Ik snap niet dat Zalm hier over begint. Wij hebben geen behoefte zo'n antieke kwestie weer op te rakelen.' Ook de woordvoerder van de AFM geeft aan dat het standpunt anno 2014 onveranderd is. 'Wij ondersteunen en respecteren het eindoordeel van DNB nog steeds ten volle, maar staan nog steeds achter ons eigen oordeel.'

Zalms DSB verleden

Voor zijn aantreden als ceo van ABN Amro was Zalm financieel directeur bij de bank van Scheringa. Zowel DNB en AFM moesten na het faillissement van DSB een beoordeling maken over het functioneren van Zalm, die toen al CEO was bij de staatsbank te leiden. DNB oordeelde van wel, maar de AFM van niet.  De stem van DNB woog zwaarder en Zalm mocht blijven zitten. Jurist en oud-staatssecretaris van Justitie Michiel Scheltema moest een onafhankelijk oordeel geven over de onderzoeken van DNB en AFM. Zijn oordeel over het AFM-rapport was vernietigend. De toezichthouder zou documenten onjuist hebben geïnterpreteerd, conclusies niet deugdelijk hebben onderbouwd en bestuurlijk onzorgvuldig hebben gehandeld.  Daarmee verplaatste de discussie zich naar het ‘geblunder van AFM’ en leek de positie van Zalm als ceo van ABN Amro definitief veilig gesteld. De AFM legde zich weliswaar neer bij het oordeel van DNB en het aanblijven van Zalm bij ABN Amro, maar bleef vanaf het begin achter haar eigen conclusies staan. Dit standpunt van de AFM was bovendien anderhalf jaar geleden nog onveranderd. In 2012 schreef Follow the Money een artikel over de bevindingen van het curatorenrapport van het faillissement van DSB. Daaruit bleek dat in de periode dat Zalm financieel directeur was, de problemen alleen maar erger werden en de misstanden bleven bestaan. De provisies op koopsompolissen namen toe; -oninbare- leningen aan DSB Beheer, waar het stadion, het museum en AZ onder hingen,  namen toe; en er lag bij zijn vertrek nog geen serieus plan om het verdienmodel aan te passen. Een bevestiging van de conclusies van AFM.   [Update 7 juni] De AFM laat na aanleiding van het FTM-artikel op zaterdag 7 juni in een persbericht weten dat de toezichthouder 'benadrukt dat haar aanbeveling sloeg op het functioneren van de heer Zalm destijds bij DSB, en niet op zijn huidige functioneren bij ABN Amro'. * * * De vragen over de AFM beoordeling komen rond 13:00