Zelfstandige Zonder Poen

1 Connectie

Relaties

ZZP
16 Bijdragen

Columnist Robin Fransman maakt zich boos over de schijn ZZP'er.

Eindelijk doet het kabinet iets aan de verwoestende werking van schijnzelfstandigen. In sommige sectoren worden ZZP’ers gewoon verboden en de VAR verklaring wordt niet meer zo gemakkelijk afgegeven. En wie er toch een heeft gaat gecontroleerd worden. Als je niet aan de voorwaarden voldoet kan de opdrachtgever, die dus eigenlijk een werkgever is, een naheffing verwachten. Hoera. ZZP’ers ondergraven de Nederlandse arbeidsinstituties. Ze ondergraven het pensioenstelsel, de vakbonden, de cao’s, de posities van vaste werknemers, ze doen eerder een beroep op de volksverzekeringen en bijstand, omdat ze aan de werknemersverzekeringen niet mee doen, ze drukken de lonen, ze drukken elkaars tarieven naar beneden, kortom; ze zijn het 21ste eeuwse equivalent van de stukloon arbeider uit 1880.
'ZZP'ers zijn het 21ste eeuwse equivalent van de stukloon arbeider uit 1880'
En de overheid subsidieert dat met extra belastingvoordelen. Ze betalen 5.000 tot 12.000 euro per jaar minder dan een werknemer. Daar hebben ze niets aan, want ze gebruiken dat om de tarieven te verlagen, waardoor de opdrachtgever, excuus, werkgever, die gewoon opstrijkt. En inderdaad, je bent niet verzekerd bij ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid, en voor pensioen, maar de premies daarvoor komen bij werknemers gewoon uit de beschikbare loonruimte. Die moet je als ZZP’er dus gewoon ook in je tarief verwerken. Weg dus met die subsidie voor nep-ondernemers. Het zijn dus de werkgevers die de financiële voordelen van de superflex arbeid opstrijken. En weet u  wie er vooral last hebben van ZZP’ers? ZZP’ers. Het totale inkomen van alle zelfstandigen bij elkaar is sinds 2008 met 27% gedaald:     Maar omdat er nogal wat zelfstandigen bij zijn gekomen, zijn de inkomens per zelfstandige met 33% gedaald, naar niveau 1998:     En dat zit hem dus voor bijna 100% in het tarief, want er worden nauwelijks minder uren gemaakt. De tarieven zijn sinds 2008 met 34% gedaald.     En even opletten mensen, dit zijn nominale cijfers, vóór inflatiecorrectie. Een waar slagveld dus in koopkrachttermen, want dan mag je er nog zo een 10% aftrekken. Volkomen terecht dat dit VVD kabinet hier een stokje voor steekt. En heus, de ware ZZP’er met vele opdrachtgevers en een sterke marktpositie heeft er echt geen last van. Op een pensioenseminar zat ik enkele maanden terug in een panel met de CFO van RTL. Hij vertelde dat hij geschokt was door de enorme aantallen ZZP’ers die RTL inzet tegen een tarief van 25 euro per uur. Hij vertelde dat ze daar een eind aan willen maken. Hulde voor dit verlichte eigenbelang. Mensen die een onzekere 25 euro per uur bruto verdienen zonder pensioen zijn namelijk volstrekt oninteressant voor de adverteerders op de zenders van RTL. De economie is een kringloop mensen, lage, onzekere en dalende inkomens zijn ook voor werkgevers maar beperkt aantrekkelijk. Robin Fransman is bereikbaar op Twitter: @RF_HFC