De coronapandemie zet de wereld op zijn kop. Wie betaalt de rekening? En wie profiteert? Lees meer

Het virus SARS-CoV-2, beter bekend als het coronavirus, dook eind 2019 op in de Chinese provincie Hubei. In een paar weken tijd veroorzaakte het een epidemie, waarna het zich over de rest van de wereld verspreidde. Begin maart 2020 verklaarde de World Health Organisation de ziekte tot een pandemie en gingen landen wereldwijd 'op slot'.

Met het coronavirus is een crisis van historische proporties ontstaan, niet alleen medisch, maar ook economisch. In de vorm van steunfondsen en noodmaatregelpakketen werden bedrijven wereldwijd met vele miljarden op de been gehouden.

Waar met geld gesmeten wordt, liggen misbruik en fraude op de loer. Daarom volgt FTM de ontwikkelingen op de voet. Wie profiteert van de crisis? En welke oplossingen dienen welke belangen? 

211 artikelen

© Rosa Snijders

7 miljard NOW-subsidies ging naar vastgoed, overnames en de spaarpot

Het UWV heeft bijna 7 miljard te veel uitgekeerd aan NOW-loonvoorschotten. Dat blijkt uit onderzoek van Follow The Money. Er verdween geld in vastgoed, bedrijfsovernames en als reserve op de balans. Hoe krijgen we dat terug?

Dit stuk in 1 minuut
  • Nederlandse bedrijven ontvingen in een jaar tijd bijna 7 miljard te veel aan loonsubsidies uit de NOW-regeling, blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Bij de vier NOW-rondes gaat het om minstens 1 miljard euro, voor NOW 1 gaat het zelfs om ruim 2,5 miljard.
  • 60.000 bedrijven hebben een half miljard euro aan ‘te veel’ uitgekeerde NOW teruggestort in de eerste tranche (NOW 1). Nog 90.000 andere bedrijven moeten hun definitieve gegevens nog aanleveren. Tenzij de terug te vorderen bedragen significant hoger liggen, zal de terugvordering van NOW 1 daarmee op 1,25 miljard uitkomen: ‘slechts’ de helft van de 2,5 miljard die er nu te veel is uitgekeerd.
  • Bedrijven hoeven dit geld in sommige gevallen pas in 2026 terug te betalen, nadat het UWV de definitieve berekeningen heeft gemaakt. 
  • Het UWV zegt (op basis van een ruwe schatting) van 60 procent van de 157.000 bedrijven geld terug te moeten vorderen. De rest krijgt een nabetaling. 
  • Ondertussen gebruiken ondernemers die te veel NOW kregen de loonkostensubsidie voor vastgoedaankopen, bedrijfsovernames of het bedrag staat onaangeroerd op de rekening.
Lees verder

Niet alle ondernemers hebben last gehad van corona. Die breiden uit alsof er geen vleermuisviruscrisis bestaat. Fahri Tufan, aandeelhouder van uitzendbureau Eurostart uit Den Haag, kon recent een bedrijfspand kopen zonder een hypotheek af te sluiten. 

De showroom, die hij voor 8 ton aanschafte, bevindt zich om de hoek van het hoofdkantoor aan de Radarstraat. Ex-boekhouder Bas Franken van Eurostart is verbijsterd dat de leverancier van Oost-Europese werknemers in het Westland het Haagse pand heeft kunnen kopen. ‘Dat zou toch niet moeten kunnen, zeker als je miljoenen overheidsgeld hebt aangevraagd om je personeel aan het werk te houden?’ 

Eurostart ontving afgelopen anderhalf jaar 4,8 miljoen aan NOW-steun van uitkeringsinstantie UWV. Het viel daarmee op omdat het nauwelijks inzicht verschafte in de financiële huishouding. Onder meer de ex-boekhouder en oud-klanten sloegen alarm toen bekend werd dat Eurostart NOW had aangevraagd, de klokkenluiders repten over gesjoemel onder meer met onjuiste aanvraag van NOW voor niet-geregistreerde werknemers bij het uitzendbureau. Veel van de arbeidsmigranten bleken er nog werkzaam te zijn en dus niet op de bank thuis te zitten.

Is het door Eurostart ontvangen geld wel netjes besteed aan werkloos geraakte werknemers? Of heeft het bedrijf subsidies in vastgoed geïnvesteerd? 

Eurostart, dat Oost-Europese werknemers levert voor de kassen en plantenkwekers in het Westland, is een van 157.000 bedrijven die geld hebben gevraagd als loonvoorschot vanwege door corona misgelopen inkomsten. 

Dat voorschot moeten ze uiteindelijk terugbetalen, als blijkt dat de crisis meevalt. Eurostart wil niet reageren en houdt zich schuil, het wordt er van verdacht het geld aan andere zaken dan werknemerssalarissen te hebben besteed (eerder schreven we dit erover). 

Eurostart is misschien een extreem voorbeeld, maar staat voor een groter vraagstuk. Er zijn aanwijzingen dat een groot deel van NOW-geld niet goed is terechtgekomen. Waar is dat gebleven? En hoe kan het ten onrechte uitgekeerde geld toch worden teruggevorderd?

Totaalbedrag

Eerst maar even de grote vraag. Waar hebben we het over? Ons onderzoek beslaat het tijdsbestek tussen maart 2020 tot en met maart 2021. In deze periode heeft het UWV 17,7 miljard aan steun uitgekeerd. Dit bedrag kan nog verder oplopen omdat de voorgeschoten bedragen uit de vijfde en laatste NOW-ronde nog niet zijn gepubliceerd door het UWV.

FTM stelt vast dat het UWV bijna 7 miljard te veel heeft uitgekeerd voor het behoud van werkgelegenheid. In dit artikel kijken we naar de oorzaken voor de te royale aanvraag en in hoeverre bedrijven opzettelijk meer hebben aangevraagd dan waarop zij recht hadden.

Vooral de uitzendbranche, waar we eerder over schreven, maakte royaal gebruik van de regeling, zo bleek uit onze berekeningen. Uitzendbureau’s ontvingen het afgelopen jaar ruim 1,4 miljard euro. Opmerkelijk, aangezien de omzet in de onderzochte periode alleen tijdens NOW 1 terugliep. Bedrijven komen pas in aanmerking voor NOW als ze drie aaneengesloten maanden gemiddeld 20 procent omzetverlies lijden ten opzichte van 2019.

We zijn niet de enigen die lacunes constateren. Ambtenaren van het Ministerie van Financiën zien een maand geleden ook dat het UWV bij de NOW-regeling miljarden te veel heeft voorgeschoten. De rekenmeesters van Financiën peilen in economenblad ESB dat er 4,2 miljard euro belastinggeld te veel is uitgekeerd aan het bedrijfsleven bij NOW 1 en 2. Ze baseren zich hierbij op sectoranalyses van branches die zich na de eerste coronaklap goed herstelden. Ze constateren in hetzelfde artikel dat zeven op de tien bedrijven die NOW-noodsteun kregen, die op onjuiste gronden hebben aangevraagd.

Hierbij kijken de ambtenaren naar het omzetverlies per sector. Als die minder is geweest dan 20 procent, mogen bedrijven geen aanspraak maken op de regeling. Ook FTM deed een dataonderzoek en concludeert dat bij NOW 3 en 4 nog eens 2,6 miljard euro te veel is voorgeschoten. Van ronde 5 en 6 zijn de voorgeschoten bedragen nog niet gepubliceerd.

Dierenartsen, financiële dienstverleners, ingenieurs en ICT worden genoemd als sectoren waar een groot deel van het voorschot moet worden teruggevorderd, aangezien de omzet niet heel hard is gezakt. De reis- en luchtvaartbranche hoeft daarentegen (bijna) niets terug te betalen, of krijgt zelfs extra bedragen uitgekeerd nadat het UWV de NOW-subsidies definitief heeft berekend. Voor NOW 4 begint die berekening vanaf januari 2022.

Van alle sectoren beleeft de horeca misschien wel de onstuimigste coronamaanden doorstaan. Door lockdowns en maatregelen kan de bedrijfsvoering heel plots stil komen te liggen. Dit is ook de sector die de afgelopen vier tranches de meeste NOW ontving. Maar omdat de horeca tussen de lockdowns en maatregelen door ook onverwacht goede kwartalen draaide, heeft het UWV een te groot NOW-voorschot uitgekeerd. 

Follow the Money deed zelf onderzoek naar de automotive sector en trof daar miljoenen onjuist uitgekeerde NOW-subsidies aan. Die worden teruggestort. Het UWV, de uitkeringsinstantie die de NOW verstrekt, heeft inmiddels al een half miljard aan te veel uitgekeerde NOW ontvangen van bedrijven die te veel hebben aangevraagd. De totale afrekening zal pas in 2026 bekend zijn.

Verantwoording FTM-berekening

FTM onderzocht omzetcijfers van de 2000 organisaties die meer dan 1 miljoen euro aan NOW-voorschotten kregen van het UWV voor de periode maart 2020 tot en met maart 2021, goed voor 7,3 miljard euro aan loonkostensubsidie. 

De overige 10,4 miljard ging naar 155.000 bedrijven die minder dan 1 miljoen loonsubsidie kregen.

Voor alle 157.000 bedrijven en organisaties zochten we uit in welke branche ze actief zijn, wat we vergeleken met de omzetontwikkeling per kwartaal binnen elke branche. Daarmee valt te berekenen welke sectoren achteraf wel en niet in aanmerking komen voor de NOW-subsidie.

Het CBS publiceert niet voor elke branche de omzetontwikkelingen per kwartaal. Wij hebben daardoor onze berekening gemaakt op basis van ongeveer 80 procent van de uitgekeerde NOW-gelden en verder geëxtrapoleerd.

De definitieve NOW-uitkering wordt berekend op basis van loonkosten en omzetontwikkeling op bedrijfsniveau. Omdat FTM geen inzage heeft in de loonkosten en omzetontwikkeling over 2020 en 2021 van alle bedrijven die NOW ontvingen, is deze berekening een schatting.

Lees verder Inklappen

Grote vraag is nu: wat gebeurt er met de te veel uitgekeerde voorschotten? In een eerder artikel over onder meer uitzendbureau Eurostart bleek het soms nauwelijks na te gaan waar de loonsubsidie is gebleven. Het Haagse uitzendbureau representeert een groep bedrijven aan wie de NOW waarschijnlijk ten onrechte is verstrekt. Zij goochelen met spookwerknemers en doen verdachte transacties. Ook Keltech, een Hoorns uitzendbureau voor ingenieurs dat 1,2 miljoen NOW-subsidie ontving, kan geen verantwoording afleggen over uitgaven aan werkloos geworden personeel.

Eurostart en Keltech vallen op door de relatieve hoogte van het ontvangen geld ten opzichte van hun omzet, het lijken uitzonderingen. Een veel grotere groep bedrijven heeft met de beste bedoelingen geld aangevraagd voor hun werknemers, maar was daarin domweg te gulzig.

Ups en een paar downs in autobranche

Zoals in de autobranche. De automotivetak verloor vlak na de uitbraak van de corona-epidemie een deel van de omzet, maar maakte in 2020 uiteindelijk toch nog veel goed, blijkt uit een analyse van de jaarverslagen van vijf bedrijven die actief zijn in de automotivesector (Stern, Broekhuis, Wensink, Van Mossel, VDL). Sterker nog: sommige autobedrijven beleefden een jubeljaar.

Wat opvalt is dat na terugval van de omzet na de uitbraak van corona (maart 2020), er ook weer een opleving plaatsvond.

Autobedrijf Broekhuis (dealer van Ford, Fiat en Peugeot) kreeg met drie dochterondernemingen een voorschot van bijna 10,1 miljoen euro toegekend. Het moederbedrijf, dat ook leasecontracten afsluit, zag de winst met 15 procent stijgen tot 19,9 miljoen euro. De omzet over 2020 kwam uit op 947 miljoen euro, 2 procent hoger dan in 2019. 

2020 was, kortom, niet het gevreesde crisisjaar voor de autobranche. In ieder geval niet voor Broekhuis. De twee grootste dochters die NOW aanvroegen (de lease- en dealertak) zagen hun omzet zelfs met respectievelijk 18 procent en 6 procent stijgen. Bij verhuurdochter Broekhuis Lease Holding groeide het nettoresultaat met maar liefst 20 procent tot 9,5 miljoen euro; de verkoopafdeling (Broekhuis Dealer Holding) bereikte hetzelfde resultaat als in 2019: 6,6 miljoen netto in de plus.

Daarmee voldeed Broekhuis niet aan de voorwaarden om NOW te krijgen. Broekhuis geeft dat ook toe: er is te veel NOW aangevraagd. In het jaarverslag meldt de automotivegigant uit Harderwijk dat 4,9 miljoen (bijna de helft van het totale bedrag) niet uitgekeerd had hoeven worden. In de jaarrekening staat een gedetailleerde verklaring over de besteding. ‘Op het moment waarop de aanvragen worden ingediend, was onzeker hoe en in welke mate corona effect zou hebben op de omzet,’ schrijft de directie. 

NOW 2 en NOW 3 zullen worden teruggestort, laat het bedrijf weten. Wel is nog altijd onduidelijk in hoeverre de omzet van een in januari 2020 overgenomen partij (Heron-auto uit Wormer) moet worden meegeteld bij de omzet van Broekhuis. Daarover moet eerst overeenstemming worden bereikt met de accountant. Mogelijk zal dit ertoe leiden dat er meer omzetverlies is dan nu gedacht en er toch meer NOW moet worden aangevraagd, laat het bedrijf weten. Het niet gebruikte deel van het NOW-voorschot wordt voorlopig geoormerkt als een ‘schuld’ aan het UWV. Heel netjes, het is immers niet aangewend om ‘werkloze’ werknemers in dienst te houden en moet dus nog worden teruggestort. 

Directeur-eigenaar Jaco Remijn van Broekhuis laat aan FTM weten dat het UWV reeds op de hoogte is gesteld van deze meevaller. De uitvoeringsinstantie heeft echter nog niks van zich laten horen. ‘We hebben bij het UWV in februari 2021 reeds aangegeven te willen terugstorten, maar het UWV wees ons op de regelgeving (dat bedrijven zelf moeten aangeven hoeveel ze moeten terugbetalen, red). Wat er op neerkomt dat we moeten wachten tot het loket voor terugbetaling is geopend’, laat Remijn weten. (Het UWV laat bij monde van een woordvoerder weten dat er geen loket bestaat voor terugbetaalverzoeken, maar men hulp kan zoeken bij de helpdesk voor afhandeling).

Ook bij de andere onderzochte autobedrijven die NOW aanvroegen lijkt de aanvraag (te) ruim te zijn geweest. Meer autobedrijven hebben daarom nu last van dit ‘luxeprobleem’. Ze hebben een cashinjectie gekregen, maar willen er ook weer vanaf. Autobedrijf Wensink uit Zwolle heeft in vier tranches 11 miljoen aan NOW voorschot gekregen, verdeeld over drie dochters. 

Terecht? Voor een deel wel. De omzet van de dealer met 40 vestigingen en 1500 auto’s onder beheer kreeg een tik en daalde met 17 procent tot 600 miljoen. De nettowinst daalde nog forser: met 50 procent naar 2,6 miljoen. Wensink geeft aan dat covid een grote veroorzaker is geweest van de terugval, maar dat door ingrepen in 'de bedrijfsvoering en de kostenstructuur’ de gevolgen beperkt zijn gebleven.

‘We kunnen het ons niet veroorloven om te boek te staan als fraudeurs’

Van de toegekende 11 miljoen zal een deel terugvloeien naar het UWV. In het jaarverslag staat 6 miljoen euro als een schuld ingeboekt, méér dan de helft van het toegekende bedrag. Financieel directeur Gerrit van den Berg: ‘We zullen een deel moeten terugbetalen en dat hebben we ook gereserveerd. Als je niet aan alle voorwaarden voldoet, dan moet het terug. We kunnen het ons niet veroorloven om te boek te staan als fraudeurs. Het is gemeenschapsgeld en daar moet je netjes mee omgaan.’

Spookwerknemers

Zo trefzeker in het bepalen van te veel verkregen NOW zijn niet alle door FTM geanalyseerde autobedrijven. Van Mossel, een branchegenoot van Broekhuis, kreeg 2,7 miljoen aan NOW-geld uitgekeerd voor zeven dochters, maar wil nog geen uitspraken doen over een terugbetaling. De autogigant uit Waalwijk met meer dan 100 vestigingen en een in het oog springende megashowroom langs de A2, zag de omzet voor het hele concern niet dalen, maar met 19 procent stijgen tot ruim 1,5 miljard. 

Corona had daarop maar een beperkte invloed. De terugval in revenuen was vooral te wijten aan de verkoop van de reparatieafdeling. Ook de verplichte sluiting van de dealerwinkels had geen merkbare gevolgen voor de omzet, meldt het concern zelf in een toelichting.

Hoeveel moet er terug? Financieel directeur Geert Hoek heeft nog geen idee, zegt hij. ‘De NOW is een tegemoetkoming op je loonkosten geweest. Dat moeten we checken,’ verklaart hij de aanvraag. 

Hoek laat aan de accountant van Van Mossel over wat die ervan bakt. ‘Ik geloof dat er een handboek is om te controleren of die omzetdaling klopt. Het gaat erom dat je geen spookwerknemers hebt. Dat is bij ons onmogelijk,’ zegt hij.

Voldoet Van Mossel wel aan de voorwaarden? De omzetval blijkt voor een bv die NOW aanvroeg en is ook nog eens veroorzaakt door het afstoten van een divisie. Hoek: ‘Wij hebben de regels naar eer en geweten uitgevoerd.’ Hoek denkt dat een deel van de NOW-gelden zal worden aangewend om accountants te financieren die alle arbeidscontracten moeten uitvlooien. 

‘Als je kijkt naar wat accountants ervoor moeten doen om die cijfers te checken, dan zal dat ook een deel van de subsidie opeten.’ Hij schat dat op een NOW bedrag van 100.000 euro zeker tot 10 tot 20 procent opgaat aan accountantskosten. 

Ondanks het stroeve 2020 lijkt Van Mossel 2021 beter door te komen. Het bedrijf heeft grote overnames gedaan in België en Luxemburg, waarmee het uitgroeide tot de grootste dealer in de Benelux. Met de twee acquisities, die in de branche werd omschreven als een ‘aardverschuiving,’ breidt de automotivereus uit met 49 vestigingen die jaarlijks zo’n 23 duizend auto's onder beheer hebben. 

De coronapijn lijkt daarmee bijna voorbij. Grootaandeelhouder van autogigant Van Mossel en tevens Quote 500-lid Eric Berkhof heeft in ieder geval geen eurocent pijn gevoeld. Het totale vermogen van Berkhofs beheerbv, waar ook een vastgoedportefeuille onder valt, steeg met bijna 10 procent tot 146 miljoen euro in het eerste coronajaar. Een klassering in de rijkenlijst is daarmee opnieuw zeker.

Overnames? De NOW betaalt mee

Bij zijn onderzoek kwam Follow the Money overnames tegen door bedrijven die NOW-subsidie hebben ontvangen. Meestal gaat het hierbij om kleine overnames, management buy-outs of fusies, maar bij al deze overnames was een consultancybedrijf betrokken om de fusie, overname of verkoop te begeleiden. 

Royal FloraHolland 

Uitzondering is Royal FloraHolland dat in 2020 ongeveer 10,7 miljoen aan NOW-subsidie ontving. Ondanks een verlies van 5,8 miljoen euro in hetzelfde jaar wilde de bloemencoöperatie drie transportbedrijven met miljoenenomzetten overnemen. 

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) doet nog onderzoek naar deze overnames, omdat ze mogelijke problemen voor de concurrentie bij het vervoer van bloemen en planten niet kan uitsluiten.

Panteia

De investeerder achter Panteia, een van de grootste onderzoeksbureau’s voor sociaal-economische vraagstukken in Nederland, deed in juni 2020 een overname. Het lijfde het Amersfoortse adviesbureau MuConsult in vlak nadat het 6 ton aan NOW-subsidies kreeg voorgeschoten uit NOW 1. Tijdens NOW 4 kreeg het bedrijf voor de tweede keer een voorschot, bijna 220.000 euro.

Lees verder Inklappen

600 losse krachten weg

Dezelfde onzekerheid over de finale afrekering als bij Van Mossel houdt ook VDL, de autogigant uit Born in de greep. De auto-, bus en onderdelenproducent met een omzet van 4,7 miljard vroeg 100 miljoen aan NOW-steun aan voor ruim 50 bv’s, waaronder ook de exploitatiebv van kasteel Wolfrath. Van niet alle bv’s zijn de resultaten over 2020 al bekend, dus ook hier moeten we wachten op een definitieve afrekening.

VDL Nedcar deponeerde wel jaarcijfers over 2020 en die geven een aardig inzicht in de situatie bij de technologiereus uit Eindhoven. Nedcar zag de omzet in 2020 met 30 procent dalen naar 2,3 miljard, maar onder de streep bleef de schade beperkt, vooral door het NOW-voorschot van 37 miljoen euro. De bedrijfsketen werd bij het uitbreken van corona geraakt omdat de toeleveranciers in lockdown moesten, met als gevolg dat het aantal geproduceerde voertuigen met 50.000 inzakte naar 125.000 stuks. De VDL Nedcar-fabriek in Born lag zeven weken stil.

Vast personeel bleef in dienst, maar van de losse krachten vloeiden er 600 af, waardoor de impact op het financiële resultaat beperkt bleef, schrijft Nedcar in het jaarverslag. Moederconcern VDL nam in 2020 nog twee technologiebedrijven over. Daarmee komt het aantal werkmaatschappijen in het VDL-universum uit op 107 stuks.

Ook bij VDL moeten ze eerst door de cijfers vlooien om tot een finale afrekening te komen, erkent een woordvoerder. ‘Wij hebben het NOW-geld besteed aan behoud van werkgelegenheid, daar is het voor bedoeld. Born heeft weken stilgelegen. De bussendivisie werd heel zwaar geraakt. Bij de touringcarfabriek in Valkenswaard droogden de bestellingen op. Heb jij dit jaar een touringbus op de snelweg zien rijden?,’ vraagt perswoordvoerder Miel Timmers. 

Het concern (dat binnenkort een uitstap waagt in de woningbouw) zal een deel van de NOW terugstorten als mocht blijken dat het te veel heeft aangevraagd. Daarover bestaat geen twijfel bij VDL. ‘Als je niet aan de regels van de NOW voldoet, dan is dat ongeoorloofd verkregen geld. Dat is niet de bedoeling. De overheid heeft geholpen, dat mogen we niet vergeten.’

Uitzondering in de branche is het beursgenoteerde automotivebedrijf Stern dat zware verliezen leed, mede omdat het een grote speler is in de leasemarkt. Die tekorten ontstonden als gevolg van het inzakken van de markt door verplicht thuiswerken. Stern, dat de omzet in aanvraagperiodes van NOW 1 (kwartaal 2 2020) en NOW 3 (kwartaal 4) met 30 en 36 procent zag instorten, leed, anders dan branchegenoten, méér pijn dan verwacht.

Het concern vroeg 11 miljoen aan maar was te optimistisch over het herstel. Stern heeft aangegeven dat het waarschijnlijk te kort komt en meer NOW-geld moet aanvragen. In het jaarverslag schat Stern deze vordering op 3,4 miljoen. 

Accountants

De komende maanden zullen ondernemingen de cijfers moeten aanleveren bij het UWV. Bedrijven met een NOW-voorschot boven de 100.000 euro moeten een accountantsverklaring overleggen. Ook hier werkt men op goed vertrouwen. Het boekenonderzoek moet worden gedaan door een cijferaar die geen banden heeft met het concern om te voorkomen dat er meegewerkt kan worden aan een schaduwboekhouding. In de autobranche lijkt dat goed te gaan, maar er zijn ook al aanwijzingen dat men soms dubbelspel speelt.

Raymond Slot is accountant voor Keltech, het ‘verdachte’ uitzendbureau voor ingenieurs in Hoorn dat eerder geen inzicht wilde verschaffen aan FTM over de bestedingen. Is Slot wel helemaal onafhankelijk? Of helpt hij Keltech aan de juiste cijfers? Slot was lange tijd zakelijk gelieerd aan Keltech. Samen met de eigenaar van het bedrijf, de Ier Patrick Kelly, exploiteerde hij een bv: Kelslo Holding, een samentrekking van Kelly en Slot.

Nadat FTM deze constructie blootlegde, heeft Slot deze bv op 30 juni ontbonden, blijkt uit deponeringen van de KVK. Ook bij Keltech is niet duidelijk waar het uitzendbureau het ontvangen NOW-geld (1,2 miljoen in totaal) aan heeft besteed. 

Bij Keltech zijn er net als bij Eurostart wel investeringen gedaan in vastgoed. Het monumentale Keltech-pand in Hoorn is recent grondig gerestaureerd en wordt per augustus te huur aangeboden. Het pand aan Ramen 35 is in eigendom van Raymond Slot. Op zijn Instagram-account adverteert de accountant van Keltech met vier verbouwde appartementen die zijn gelegen op de tweede en derde etage en kunnen worden bewoond. ‘Er is een grote gemeenschappelijke tuin en een eigen berging. Eventueel geheel gestoffeerd en gemeubileerd,’ schrijft hij. De huurprijs bedraagt 1200 euro per maand. 

Op de begane grond is een kapsalon gevestigd: Marina’s haarstudio. Ook die betaalt huur aan de accountant, vertelt de kapster. ’Ik maak wel eens een praatje met hem. Voor de rest volg ik het niet wat er binnen gebeurt.’

Slot reageert niet op apps en telefoontjes om de zaak toe te lichten.

Reactie UWV

‘Wij hebben geen inschatting gemaakt van het bedrag dat terugkomt. Wel is bij de start van de vaststellingen voor NOW 1 op basis van de eerste aanvragen een ruwe schatting gemaakt dat 40 procent van de bedrijven een nabetaling krijgt en dat naar verwachting zo’n 60 procent van de werkgevers een terugvordering krijgt,’ laat een woordvoerder weten. Hierbij gaat het dus om miljarden euro’s.

Het UWV laat de vaststelling over aan boekhouders of aan accountants (verplicht bij een aanvraag van 100.000 euro of meer). De uitkeringsinstantie staat sinds de uitbraak van corona in contact met de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). 

Tot nu toe hebben zo’n 60.000 werkgevers een aanvraag ingediend voor de definitieve berekening voor de eerste periode NOW. Het grootste deel van de aanvragers moet terugbetalen, in totaal voor 488 miljoen. Een kleiner deel krijgt nog iets extra’s, in totaal 93 miljoen. Van 90.000 bedrijven moeten de gegevens nog binnen komen.

Dossier

Coronacrisis

De coronapandemie zet de wereld op zijn kop. Wie betaalt de rekening? En wie profiteert?

Volg dit dossier

Voor de NOW 2-periode (juni-september 2020) hebben 9000 werkgevers een definitief bedrag doorgegeven, ongeveer 17 procent van het totaal. Het UWV krijgt 131 miljoen teruggestort, maar moet ook voor 9 miljoen bijbetalen. Conclusie: het UWV heeft nu een half miljard teruggestort gekregen in NOW 1 en NOW 2. Als de rest op dezelfde wijze administratie voert, komt er een substantieel bedrag van enkele miljarden terug.

Maar wordt dat 7 miljard? Voorlopig nog niet. Tenzij de terug te vorderen bedragen significant hoger liggen, zal de terugvordering van NOW 1 uitkomen op 1,25 miljard: ‘slechts’ de helft van de 2,5 miljard die er nu te veel is uitgekeerd. Het UWV doet geen uitspraken over de verwachte terugvordering.

Terugbetaaltermijn tot 2026

Bedrijven hebben nog tot 2026 de tijd om te veel uitgekeerd NOW-geld terug te betalen. In oktober 2021 moeten bedrijven hun definitieve aanvraag voor NOW 1 (periode maart-juni 2020) indienen. Daarna volgen de volgende aanvragen en afrekeningen. Inmiddels zijn er vijf rondes geweest en loopt tot en met september de zesde NOW. Het UWV heeft inmiddels 18,2 miljard uitgekeerd aan voorschotten.

Bij de terugbetaling stelt het UWV zich ‘coulant’ op. De terugbetalingstermijn wordt in overleg met de betreffende ondernemer vastgesteld. Standaard staat daar tot drie jaar de tijd voor, tegen nul rente. Maar in voorkomende gevallen mag dat worden opgerekt naar vijf jaar.