Ziekenhuisdeur mag open voor privaat kapitaal

2 Connecties
4 Bijdragen

Als het parlement akkoord gaat dan mogen ziekenhuizen binnenkort winst gaan uitkeren en private investeerders aantrekken. Er zitten alleen nogal wat mitsen en maren aan vast.

Minister Schippers van VWS wil het ziekenhuizen onder verscherpte voorwaarden mogelijk maken om winst uit te keren en zo risicodragend kapitaal aan te trekken van private investeerders. De ministerraad heeft ingestemd met het aangepaste wetsvoorstel daartoe, dat nu naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.


Onder voorwaarden

Een jaar geleden diende Schippers het wetsvoorstel voor winstuitkering door ziekenhuizen al in, maar het werd na de val van het kabinet controversieel verklaard en bleef liggen. Zo bleef het ziekenhuizen tot nu toe officieel verboden om winst uit te keren. In de praktijk gebeurt dit echter al. Zo werd bijvoorbeeld de Stichting IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad in 2009 overgenomen door private investeerder MC Groep, dat 5 miljoen euro in het ziekenhuis stak tegen 7 procent rente per jaar. Als het wetsvoorstel erdoor komt, kunnen ook gewone investeerders zonder omwegen risicodragend kapitaal in ziekenhuizen gaan steken. Op voorwaarde dat er de eerste drie jaar geen winst wordt uitgekeerd, dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg groen licht geeft aan het ziekenhuis om winst uit te mogen keren en dat de financiële reserves van het ziekenhuis van tevoren positief beoordeeld zijn. Tot slot tellen niet-gerealiseerde boekwinsten niet mee als winst die uitgekeerd mag worden.

 

Krappe winstmarges

In theorie staat de deur nu dus open, of op zijn minst op een kiertje, voor private investeerders. Maar hoe interessant is het om geld in de ziekenhuissector te steken? De gemiddelde winstmarge van ziekenhuizen over 2011 lag op 1,9 procent - een weinig spectaculair rendement. Bovendien heeft de sector er sindsdien nog een aantal uitdagingen bij gekregen. Zo geldt sinds 2012 een omzetplafond dat ziekenhuizen verhindert om meer dan 2,5 procent groei per jaar te realiseren - tegen de stijgende (personeels-)kosten in - en moeten ziekenhuizen nu stevig onderhandelen met zorgverzekeraars over de prijzen van 70 procent van de behandelingen die zij uitvoeren. Ook komen lang niet alle ziekenhuizen in aanmerking voor winstuitkering. De verhouding van het eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen moet ten minste 20 procent zijn om überhaupt winst uit te mogen keren. Volgens de Benchmark Ziekenhuizen 2012 van accountantsfirma BDO, zouden op dit moment slechts zestien van de tachtig algemene ziekenhuizen in Nederland aan die voorwaarde voldoen.